Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 19.06. 2021
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Ĺ˝elezniÄŤnĂ© stanice - zobrazeno 10 z 102 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110|
ŽSR chcú zrekonštruovať budovu hl. st. v Bratislave
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) uvažujú o rekonštrukcii budovy hlavnej stanice v Bratislave. Jej nevyhovujúci stav mala vyriešiť prestavba a výstavba multifunkčného spoločenského centra v lokalite Predstaničného námestia, v rámci ktorej mala budova stanice dostať pôvodný vzhľad, mali byť vybudované nové priestory pre cestujúcich a taktiež nové zastávky električiek, trolejbusov a autobusov v podzemí.

Nová zastávka v bratislavskej Vrakuni

Starosta Mestskej časti Bratislavy Vrakune sa rozhodol riešiť problémy s dopravou. Z Vrakune smerom na Ostredky ide len úzka dvojprúdová cesta II/572, ktorej kapacita je nedostatočná, preto tu vznikajú každodenné zápchy, v ktorých viaznu aj autobusy MHD. Z tohto dôvodu sa starosta MČ Vrakune rozhodol vybudovať na trati z Bratislavy do Dunajskej Stredy a Komárna zastávku, aby mohli obyvatelia Vrakune cestovať do centra mesta aj vlakom, resp. opačným smerom. 

Následky povodne v Lubeníku

Počas tohtoročného leta príroda vo svete, ale aj u nás, ukázala svoju silu. V piatok podvečer, 29. júla 2016, sa Revúcej a v jej okolí spustila z oblohy taká silná prietrž mračien, že na niektorých miestach napadlo až 130 litrov vody na jeden meter štvorcový. Také obrovské množstvo vody nestíhalo odtekať a stúpajúca voda začala zaplavovať všetko, čo jej prišlo do cesty.

Železničná stanica Vydrník (KBŽ)

Lokalita v okolí obce Vydrník sa stala vyhľadávanou fotografmi. Zo stráne nad obcou sa fotografovi odkryje panoráma Vysokých Tatier, ktorá vytvára nádhernú kulisu železničnej trate. Niektorí možno vedia, ale mnohí ani netušia, že na svojich fotografiách okrem vlaku a Tatier zachytili aj pozostatky pôvodnej trate Košicko-bohumínskej železnice (KBŽ).

Rekonštrukcia prijímacej budovy v Košiciach pokročila (2.)

Po roku som zašiel do Košíc, aby som sa pozrel, ako pokročila rekonštrukcia budovy železničnej stanice. Tá sa mala týkať najmä prístavby, ktorou sa existujúca budova rozšíri. Vo vnútri už v niektorých priestoroch začali svoje služby ponúkať rôzne spoločnosti. V akom stave sa teda nachádza rekonštrukcia výpravnej budovy v Košiciach?

Drienovec, zastávka, výhybňa, stanica

Stanica v Drienovci bola vybudovaná na miestnej železnici Košice – Turňa nad Bodvou, ktorá stavebne začínala v odbočke Barca. Koncesia na výstavbu bola udelená ministerstvom obchodu č. 68051/89.XII.26 dr. Aurelovi Münnichovi a spoločníkom. Prevádzka na železnici bola zahájená dňa 12. októbra 1890. Do života stanice v Drienovci výrazným spôsobom zasiahla rekonštrukcia trate z Košíc do Zvolena v súvislosti s výstavbou tzv. južného ťahu.

Rekonštrukcia prijímacej budovy v Košiciach pokročila

O pripravovanej rekonštrukcii prijímacej budovy v Košiciach sme vás informovali začiatkom roku 2012. V tomto období je ukončená prvá etapa rekonštrukcie, ktorá sa týkala úpravy vnútorných priestorov haly prijímacej budovy. Taktiež bolo odstránené vonkajšie priečelie. Po kolaudácii doteraz zhotovených stavebných úprav, bude rekonštrukcia pokračovať druhou etapou, rámci ktorej bude vybudovaná prístavba a nadstavba prijímacej haly smerom do predstaničného priestoru.

Železničná stanica Komjatice

Železničná stanica v Komjaticiach leží na jednokoľajnej trati ŽSR 140 z Nových Zámkov do Prievidze. Vybudovaná bola v rámci výstavby trate zo Šurian do Nitry, ktorá bola do prevádzky daná dňa 19. novembra 1876. Stanica je orientovaná v severojužnom smere. Na vchode od Nových Zámkov a od Nitry sú dodnes v prevádzke mechanické návestidlá (dvojramenné), rovnako sú na oba smery funkčné aj odchodové mechanické návestidlá.

Nové nástupište v Rožňave

V auguste tohto roku na železničnej stanici v Rožňave prebiehala rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č. 1. Príležitostne som na rožňavskú stanicu zašiel a rekonštrukčné práce sledoval a zadokumentoval. Nové nástupište je už vybudované a slúži cestujúcej verejnosti. Niekoľko informácií a fotografií z rekonštrukcie je vo fotoreportáži.

Architektúra našich staníc (7.)

V tejto časti nášho seriálu sa budeme venovať výpravným budovám na slovenských tratiach postavených v období Slovenských železníc (1939- 1945). Ide o trate Kapušany pri Prešove – Strážske a Banská Bystrica – Dolná Štubňa. Výpravné budovy na týchto nových tratiach boli postavené v triezvom železničnom štýle, ktorý vychádzal funkcionalizmom poznačenej architektúry.


Home