eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 21.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
Nov cestovn poriadok vlakov (GVD) platn od 9. decembra 2018
eleznice Slovenskej republiky (SR) zverejnili nový cestovný poriadok vlakov (GVD 2018 – 2019), ktorý zane plati od nedele 9. decembra 2018. Pravidelné osobné vlaky, resp. rýchliky na tratiach SR okrem elezninej spolonosti Slovensko, a.s. (ZSSK), prevádzkujú aj spolonosti RegioJet, a.s., LEO Expres, a.s. a Arriva Service s.r.o.

Konen nvrh cestovnho poriadku 2018/2019

elezniná spolonos Slovensko, a.s., (ZSSK) zverejnila „konený“ návrh cestovného poriadku pre obdobie 2018/2019. Tento návrh nie je finálnou verziou cestovného poriadku 2018/2019. Môe ešte prejs úpravami a aktualizáciami. Zásadné zmeny dopravnej obsluhy na jednotlivých traových úsekoch by však vzhadom na štádium spracovania u nemali nasta.

Tatransk eleznin okruh

Vlakoví nadšenci z východu Slovenska v spolupráci so elezniným múzeom SR a eleznicami Slovenskej republiky sa spojili a pripravili unikátny výlet z Košíc na Tatranský elezniný okruh. Pestrofarebnú jese v našich vehorách si tak môete 22. septembra 2018 vychutna aj z rôznych historických vlakov a  elezniných vozidiel ako Hurvínek, Orchestrión, Kométa, Troja i Zubaka.

Leto s Tatranskou Komtou je tu op!

Opä je tu leto a k nemu vo Vysokých Tatrách neodmyslitene patrí historická tatranská elektrika Kométa. Znovu sa uvidíme na tradinej trase poda schváleného cestovného poriadku.
 
 
 

Rendez 2018

Jubilejný 20. roník celoslovenského zrazu historických elezniných vozidiel - Rendez 2018 sa uskutoní 16. a 17. júna 2018 v priestoroch starého rušového depa Bratislava východ. Podujatie pripravujú eleznice Slovenskej republiky v spolupráci so elezninou spolonosou Cargo Slovakia, a.s., elezninou spolonosou Slovensko, a.s., Dopravným podnikom Bratislava, a.s., Klubom elezninej nostalgie Bratislava východ, Klubom priateov histórie elezninej dopravy Bratislava, alšími slovenskými klubmi elezniných historických vozidiel1, a za podpory celého radu sponzorov. Hlavným mediálnym partnerom podujatia bude Rádio Expres.

Rmcov nvrh cestovnho poriadku 2018/2019

elezniná spolonos Slovensko (ZSSK), a.s., zverejnila rámcový návrh cestovného poriadku pre obdobie 2018 - 2019. Tento rámcový návrh je zatia pracovnou verziou, ktorú ZSSK prerokuje na parciálnych poradách so zástupcami jednotlivých VÚC v priebehu júna tohto roku, a následne budú prijaté alšie riešenia.
 
 

Druh zmena cestovnho poriadku vlakov (GVD) od 10. jna 2018

eleznice Slovenskej republiky (SR) zverejnili druhú zmenu cestovného poriadku vlakov (GVD), ktorá zane plati od nedele 10. júna 2018. Pravidelné osobné vlaky, resp. rýchliky na tratiach SR okrem elezninej spolonosti Slovensko, a.s. (ZSSK), prevádzkujú aj spolonosti RegioJet, a.s., LEO Expres, a.s. a Arriva Service s.r.o.
 

Nrodn program reforiem SR 2018

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) vypracovalo národný program reforiem pre rok 2018. Tu je zverejnená skrátená as tohto materiálu, ktorá sa dotýka elezníc a elezninej dopravy. Kompletný materiál je zverejnený na stránke MF SR.

 

Sprvy na 1. aprl

Dnes je ten slávny de. Áno, dnes je 1. apríl, a to je prvý de v prvom týdni a prvom mesiaci po prvom jarnom dni. Aj preto tomuto du udia venovali odjakiva svoju mimoriadnu pozornos. Unavení z dlhej zimy, sa nauili v tento de uahova si z iných a robi si arty na úkor iných. Ale nie, my nie sme takí, a preto aj v tento de Vám prinášame zaruene objektívne a seriózne správy. Seriózne správy aj na 1. apríl sú len u nás!

Kvli zmene asu bud non vlaky meka

Kadorone sa poslednú marcovú nedeu mení stredoeurópsky as (SE) na tzv. stredoeurópsky letný as (SEL). Tohto roku sa mení as v noci zo soboty 24. marca na nedeu 25. marca.  To znamená, e v nedeu 25. marca 2018 v noci o 02:00 hod. stredoeurópskeho asu sa posunie as o hodinu dopredu na 03:00 hod. stredoeurópskeho letného asu (SEL). Z tohto dôvodu budú meška noné vnútroštátne a medzinárodné vlaky.


Home