eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 21.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
Ke odfkne lokomotva
Zahájenie sezóny Oravskej lesnej eleznice. Oravské múzeum Pavla Orzságha Hviezdoslava Vás v nedeu 6. mája 2012 pozýva do Oravskej Lesnej na zahájenie sezóny Oravskej lesnej eleznice. Pre návštevníkov je pripravený pestrý program a jazdy parným rušom Gontkulák s otvorenými vozami.

Akcie a jazdy nielen v znamen 20 rokov H

Ponuka akcií na najblišie dni musí poteši srdieko elezniných fanúšikov. Od soboty 28. apríla do utorka 1. mája 2012 sa uskutoní viacero zaujímavých jázd historických vlakov, väšina z nich súvisí s oslavami 20. výroia iernohronskej eleznice. Aj predpove poasia na najblišie dni je vemi priaznivá, jasno a polojasno a vemi teplo. o viac si môe lovek pria.
 

Prebdzanie Katky 2012 program 12. ronka

V sobotu 21. apríla a v nedeu 22. apríla 2012 sa v Rušovom depe Košice (ul. Pri bitúnku 2) uskutoní u 12. roník populárnej akcie „Prebúdzanie Katky“. Program akcie na oba víkendové dni je zverejnený tu.
 

Otvorenie mzejnej sezny 2012

Da 14. apríla 2012 sa v elezninom múzeu Bratislava východ uskutoní podujatie Prvý parný de. Na organizovaní podujatia sa budú podiea Múzejno-dokumentané centrum SR VVÚ, Klub priateov histórie elezninej dopravy Bratislava východ, Klub elezninej nostalgie Bratislava východ a obianske zdruenie Vláikovo. Týmto podujatím sa zárove odštartuje tohtoroná sezóna v múzeu.

Rozlka s Uhrankou

Klub priateov histórie elezninej dopravy (KPHD) v spolupráci so eleznicami Slovenskej republiky a Múzejno-dokumentaným centrom SR pripravil na sobotu 24. marca 2012 rozlúkovú jazdu s parným rušom 331.037 „Uhranka" po bratislavských spojkách.
 

Od nedele 25. marca 2012 plat letn as

V noci zo soboty 24. marca na nedeu 25. marca 2012 sa mení stredoeurópsky as (SE) na letný stredoeurópsky as. V nedeu v noci o 02.00 hod. stredoeurópskeho asu sa posunie as o hodinu dopredu na 03.00 hod. letného asu. Z tohto dôvodu budú meška noné vnútroštátne i medzinárodné vlaky.
 

Motorkou z Koc do Gelnice

Klub historických koajových vozidiel pri Rušovom depe Haniska pri Košiciach (KHKV) pripravil na sobotu 17. marca 2012 rozlúku so zimou v podobe prvej tohtoronej nostalgickej jazdy z Košíc do Gelnice, do mesta s baníckou históriou v údolí rieky Hnilec. Pre záujemcov sú pripravené aj kyvadlové jazdy do Prakoviec a Mníška nad Hnilcom. Historický motorový voze M 131.1125 Magda má odchod o 7.45 h zo stanice Košice.

RegioJet naplno na trati Bratislava - Komrno

Osobnú dopravu na trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno dnešným dom prevzala spolonos RegioJet, a.s. Od soboty, 25. februára 2012, prebiehala skúšobná prevádzka s cestujúcimi. Vera štátna elezniná spolonos Slovensko, a.s., (ZSSK) naposledy vypravila osobné vlaky a dnes ezlo prevzala súkromná spolonos RegioJet.

Prv zmena cestovnho poriadku vlakov (GVD 2011/2012)

Od 4. marca 2012 sa mení elezniný cestovný poriadok GVD 2011/2012. K niektorým mimoriadnym zmenám u došlo vo februári 2012. Teraz dochádza k alším zmenám na viacerých tratiach.
 

Spolonos RegioJet zahjila skobn jazdy pre ud

V sobotu 25. februára 2012, spolonos RegioJet zahájila avizované skúšobné jazdy pre udí na trati 131 Bratislava – Dunajská Streda – Komárno. U o týde, od nedele 4. marca 2012, by spolonos RegioJet mala na tejto trati zabezpeova osobnú dopravu namiesto elezninej spolonosti Slovensko, a. s. Tra z Bratislavy do Dunajskej Stredy prešla pred nedávnom rekonštrukciou, ktorou sa zlepšili jej parametre.


Home