eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 21.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
Mimoriadna zmena cestovnho poriadku vlakov (GVD 2011/2012)
Zajtra,13, februára 2012, sa mimoriadne mení elezniný cestovný poriadok GVD 2011/2012. Konkrétne ide o zmeny na tratiach 191 Michaany – Medzilaborce – Lupków (PKP), 193 Prešov – Humenné a 196 Humenné – Stakín. Doplnený cestovný poriadok trate 131 platný od 4. marca 2012 (RegioJet).
 

Tip na vkend: Vstavy v dopravnom mzeu v Bratislave

Múzeum dopravy na Šancovej ulici v Bratislave pripravilo výstavu „elezniné stanice na historických pohadniciach“, ktorá je predená do 31. januára 2012. Kto sa zaujíma o históriu elezníc na Slovensku a nemá ešte program na víkend, má jedinenú príleitos zájs sa na výstavu pozrie. Okrem tejto výstavy v múzeu prebieha aj alšia výstava „Kuriozity“, v ktorej si môu mladší aj starší overi svoje vedomosti. Návšteva múzea v Bratislave je uitone vyuitý voný as v tomto podivnom zimnom období.

Kalendr elezninej nostalgie na rok 2012

Zaiatkom roka mnohí nielen bilancujú uplynulý rok, ale tie plánujú to, o by chceli urobi v alšom období. Pripravil som predbený struný prehad plánovaných podujatí, ktoré by sa mali uskutoni v tomto roku. Zoznam podujatí a jázd historických vlakov nie je zatia úplný, ale u teraz sú v om zaujímavé akcie, ktorých sa chcem zúastni. Zoznam je doplnený o alšie atraktívne akcie a nostalgické jazdy.

Pre zl poasie mekal rchlik Horehronec

Slovenský meteorologický ústav vydal na štvrtok 5. januára 2012 výstrahu, pre niektoré regióny a tretieho stupa, pred silným vetrom a silným sneením. Sneenie a silný vietor je poasie, ktoré vytvára predpoklady pre vznik problémov aj v elezninej doprave. Výstraha SHMÚ sa nanešastie vera aj naplnila. Okrem toho, e mokrý sneh a silný vietor zapríinil výpadky elektriny, zapríinil aj problémy v elezninej doprave. 

Informcia KPFS o trajkovej pohotovosti

Federácia strojvodcov vyhlásila da 29. 12. 2011  štrajkovú pohotovos. O dôvodoch, ktoré nás k tomuto kroku viedli, sme informovali generálnych riaditeov ZSSK CARGO a ZSSK a následne na tlaovej besede aj zástupcov médií.
 

Zver roka elezniciam nevyiel

Dnes predpoludním pre poruchu ruša meškal rýchlik 930 Ipe z Košíc do Zvolena os.st. Vlak prišiel do cieovej stanice zmeškaný 83 minút. Na vlak vo Zvolene akal prípojný rýchlik, ktorý nakoniec odišiel zo Zvolena asi po polhodinovom akaní. Ešte nepriaznivejšia situácia nastala popoludní na trati z Bratislavy do Beclavi. Vlak EC 170 Hungaria z Budapešti do Berlína tu strhol trakné vedenie. Kvôli tejto mimoriadnej udalosti meškal nielen tento vlak, ale i niekoko alších vlakov EuroCity, ktoré boli pre výluku oboch koají trate 110 vedené z Kútov odklonom cez Senicu a Trnavu.

Podmienky pre integrovan dopravn systmy v najvch mestch

Vláda SR na dnešnom zasadaní prerokovala materiál „Podmienky pre integrované dopravné systémy v najväších mestách“, ktorý vypracovalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. V záverenej asti materiálu je uvedený postup pri zavádzaní integrovaných dopravných systémov (IDS). Materiál vláda vzala na vedomie; teda neuloila ministrom iadne konkrétne úlohy (zrejme z dôvodu konania predasných volieb) pri zavádzaní IDS.

Pozvnka: eleznin Mikul na trati Koice - Preov

Klub historických koajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach aj tento rok pripravil pre širokú verejnos nostalgické mikulášske jazdy na trati Košice – Prešov – Košice. Stretnutie s Mikulášom v historickom motorovom vlaku v sobotu 3. decembra 2011. Aktualizované: elezniný Mikuláš na trati Košice - Prešov VYPREDANÝ!!!

Pozvnka: Mikulska jazda s Papagjom

Klub elezniných historických vozidiel Vás pozýva na Mikulášsku jazdu s Papagájom, ktorá sa uskutoní v sobotu 10. decembra 2011 na trase Poprad–Tatry – Kemarok – Spišská Belá – Podolínec a spä.
 

Pozvnka na akcie Albatros klubu

Albatros klub pri RD Bratislava hlavné v spolupráci so elezninou spolonosou Slovensko, a.s., elezninou spolonosou Cargo Slovakia, a.s., a eleznicami Slovenskej republiky usporiada výstavu elezninej techniky, ktorá sa uskutoní od 29. novembra do 3. decembra 2011 na hlavnej stanici v Bratislave. V nedeu 4. decembra 2011 sa uskutoní Mikulášska jazda z Bratislavy do Komárna.


Home