eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 21.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
Tip na vlet: Vkend s motorkou na Kysuciach
Po nedávnej vydarenej akcii, mimoriadnej jazdy do Radošiny a ango jázd z Piešan do Vrbového, pripravila Spolonos Povaskej dráhy ilina jazdy historickým vláikom na trati adca – Turzovka – Makov. Cez víkend 13. a 14. augusta 2001 budú ma záujemcovia monos previes sa historickou súpravou zloenou z motorového voza M131.1443 a prívesného voza Blm na elezninej trati na Kysuciach. Príte sa povozi Makovskou strelou!

Z archvu: Spomienka na Poloniu

Obas prezerám svoj skromný archív fotografií elezníc. Nedávno, ke som sa tak túlal archívom, zbadám fotografie Polonie. Nie je to tak dávno, len pár rokov dozadu, ale u dnes majú pre ma tieto fotky historickú hodnotu. Kee vlak premával v pracovnom ase, odfoti som ho mohol len cez voné dni, preto tých fotografií vea nevzniklo. O to viac sú pre ma cennejšie. 

Vlet za mimoriadnymi vlakmi do Topoianok

Pri príleitosti púte k Panne Márii Škapuliarskej v Topoiankach elezniná spolonos Slovensko, a.s., (ZSSK) vypravila mimoriadny vlak na trase Nové Zámky – Kozárovce – Zlaté Moravce – Topoianky a spä. Druhý vlak, Os 5805, z Úan nad itavou, mal predenú trasu a zo Zlatých Moraviec tento vlak pokraoval do Topoianok. Oba vlaky sa poobede vracali spä.

Tip na vlet: vlakom do Topoianok

Pri príleitosti 325. jubilejnej  púte k Panne Márii Škapuliarskej, ktorá sa uskutoní v Topoiankach, elezniná spolonos Slovensko, a.s., (ZSSK) vypraví v nedeu 17. júla 2011 mimoriadne vlaky na trase Nové Zámky – Kozárovce – Zlaté Moravce – Topoianky a spä. Zárove bude predená trasa osobného vlaku Os 5805 z Úan nad itavou, ktorý bude zo Zlatých Moraviec pokraova do Topoianok, a poobede pôjde vlak Os 5806 z Topoianok spä do Úan nad itavou.

Nvrh GVD na obdobie 2011 - 2012

Niektoré samosprávne kraje (VÚC) zverejnili návrhy traových cestovných poriadkov vlakov, ktoré majú plati od 11. decembra 2011. Pripomienky k návrhom cestovných poriadkov mono zasiela elezninej spolonosti Slovensko, a.s. POZOR: Definitívny návrh GVD 2011-2012 je zverejnený od  TU!!
 

Mimoriadne vlaky na Marinsku p

LEVOA 21. júna 2011 – Pri príleitosti sviatku Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoi poas víkendu 2. a 3. júla 2011 pôjdu na trati Spišská Nová Ves – Levoa mimoriadne pútnické vlaky.
 

Rendez 2011 program 13. ronka celoslovenskho zrazu HKV

V doch 25. a 26. júna 2011 sa uskutoní v priestoroch starého rušového depa Bratislava východ u 13. celoslovenský zraz historických elezniných vozidiel - Rendez 2011. Podujatie usporiadajú eleznice Slovenskej republiky, elezniná spolonos Slovensko, a.s., elezniná spolonos Cargo Slovakia, a.s., Dopravný podnik Bratislava, a.s., v spolupráci so slovenskými klubmi elezniných historických vozidiel za podpory celého radu sponzorov.

Historickm vlakom na achtick hrad a MFF MYJAVA 2011

Zaujímavú akciu na jún pripravilo mesto Myjava a Klub priateov histórie elezninej dopravy Bratislava východ. Pri príleitosti 52. roníka Medzinárodného folklórneho festivalu s cieom zvýši atraktívnos podjavorinského, kopaniiarskeho a horáckeho kraja pôjde v sobotu 18. júna a v nedeu 19. júna 2011 historický motorový vlak z Bratislavy priamo do Myjavy a spä.

Druh zmena GVD od 12. jna 2011

Od 12. júna 2011 zane plati druhá zmena cestovného poriadku. Zmien je podstatne menej ako tomu bolo pred mesiacom. Zmeny sa dotknú tratí Bratislava – Petralka – Wien ÖBB (101), Bratislava – Komárno (131) a Nové Zámky – Komárno – Komárom (MÁV).
 

eleznica pre deti 2011

lenovia Spolku Výhrevne Vrútky (SVV) s podporou elezninej spolonosti Cargo Slovakia, a.s. (ZSCS) pripravili aj v roku 2011 pravidelnú prezentáciu historických aj súasných elezniných vozidiel. Akcia pod tradiným názvom eleznica pre deti sa bude kona v sobotu 4. a v nedeu 5. júna 2011 v priestoroch Rušového depa vo Vrútkach.


Home