eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 21.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
Sprva o stave plnenia projektov modernizcie a rozvoja mobilnho parku ZSSK
Dnes bol na rokovanie vlády predloený informatívny materiál pod názvom Správa o stave plnenia projektov modernizácie a rozvoja mobilného parku elezninej spolonosti Slovensko, a. s. (ZSSK). Materiál obsahuje chronologický prehad o investíciách do modernizácie a rozvoja mobilného parku ZSSK, ktoré môu by pre záujemcov o eleznice uitoné.  

Na elezniciach bude 27. mja 2011 vstran trajk!

Vzhadom na vývoj elezníc na Slovensku sa Odborové centrály zdruené v Zväze Odborových Organizácií v elezninej doprave rozhodli pre razantnejší krok. Štrajkové výbory Federácie strojvodcov (FS SR) a Odborová organizácia výpravcov a dispeerov (OAVD) sa dohodli, e v piatok 27. mája 2011 v ase od 14:50 do 15:50 h bude zastavená všetka elezniná doprava tam, kde budú v slube lenovia FS SR a OAVD! Aktualizované 26.5.2011: OAVD nejde do štrajku!

Mimoriadny vlak ilina Turzovka

BRATISLAVA 24. mája 2011 (ZSSK) -  elezniná spolonos Slovensko, a.s. (ZSSK) oznámila, e v nedeu 29. mája 2011 vypraví mimoriadny osobný vlak zo iliny do Turzovky zastávky a spä.  Mimoriadny vlak bude vypravený pri príleitosti  jarnej púte ku Kaplnke Panny Márie Kráovnej pokoja na Horu iváková.

Albatrosom do Trenna na hrad

Blíi sa Medzinárodný de detí a s ním aj podujatia, ktoré pripravili elezniiari pre najmenších. Albatros klub pri RD Bratislava hlavné pripravil v spolupráci so ZSSK, SR, ZSCS pre záujemcov výlet parným vlakom do Trenína pod názvom „S Albatrosom na Treniansky hrad“. Akcia sa uskutoní v sobotu 28. mája 2011, parný vlak do Trenína odchádza zo stanice Bratislava hl.st. o 9:15 h.

Noc mze a galri 2011 program

Pri príleitosti Medzinárodného da múzeí sa u po siedmy raz uskutoní akcia známa pod názvom Noc múzeí a galérií. Návštevníci majú jedinenú príleitos navštívi expozície a výstavy múzeí a galérií. Pre milovníkov elezníc a jej histórie bude urite zaujímavá návšteva Múzea dopravy a areálu Múzejno-dokumentaného centra v Bratislave–Rai. 

Mimoriadne vlaky pre nvtevnkov MS v adovom hokeji

elezniná spolonos Slovensko, a. s.  (ZSSK)  oznámila, e vypraví mimoriadne rýchliky pre návštevníkov Majstrovstiev sveta v adovom hokeji na trati Bratislava Nové Mesto – ilina.
 
 

Sprva o plnen modernizcie a rozvoja elezninej infratruktry

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vypracovalo materiál s uvedeným názvom, ktorý sa predkladá na rokovanie vlády. Správa obsahuje vyhodnotenie programu z hadiska stavu prípravy a realizácie stavieb v roku 2010 vrátane finanného plnenia v lenení poda zdrojov financovania. Materiál je zverejnený na portáli právnych predpisov.

Posledn rozlka...

Váení obania Muráa, Revúcej, Lubeníka, Jelšavy, Hucína, Plešivca a alších obcí Muránskej doliny, Gemera a Slovenska! Priatelia a milovníci elezníc! 

eleznin doprava bude cez Vekonon sviatky posilnen

Vzhadom na predpokladaný zvýšený poet cestujúcich z dôvodu Vekononých sviatkov bude elezniná doprava posilnená o alšie vlaky. Posilnené o alšie vozne budú aj tie osobné vlaky a rýchliky, kde je predpoklad zvýšeného potu cestujúcich. Všetky vlaky sú uvedené v cestovnom poriadku.

Zajtra je v elezninom mzeu prv parn de

Zajtra, v sobotu 16. apríla 2011, sa uskutoní Prvý parný de - otvorenie sezóny v elezninom múzeu Bratislava východ. Múzeum bude pre návštevníkov otvorené od 10.00 do 18.00 h. Vstup do areálu depa Východné (Rendez) je voný.


Home