eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
Analza fungovania elezninch spolonost SR, ZSCS, ZSSK
BRATISLAVA 19. januára 2011 (UV SR) – Vláda SR dnes na rokovaní schválila materiál „Analýzafungovania spoloností eleznice Slovenskej republiy, elezniná spolonos Slovensko, a. s. a elezniná spolonos Cargo Slovakia, a. s. Materiál je rozsiahly a poskytuje ucelený pohad na vývoj všetkých troch elezniných spoloností. Materiál je doplnený tromi prílohami, ktoré obsahujú zhodnotenie ekonomického ich vývoja za obdobie rokov 2005 – 2010. Kompletný materiál je zverejnený na stránke úradu vlády SR.

Vlaky spolonosti RegioJet bud chodi na trati Komrno Bratislava

BRATISLAVA 30. december 2010 (MDVRR SR) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a elezniný dopravca RegioJet, len významnej stredoeurópskej dopravnej skupiny Student Agency, uzavreli zmluvu o prevádzkovaní regionálnych vlakov na trase Komárno - Bratislava, a to s platnosou od marca 2012. (tlaová správa)

Minister Jn Fige podpsal nov zmluvy so elezninmi spolonosami

BRATISLAVA 27. december 2010 (MDVRR SR) – Slovenská republika v zastúpení Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR uzavrela so elezninou spolonosou Slovensko (SSK) a so eleznicami SR (SR) nové zmluvy. Doteraz sa podpisovali so štátnymi elezninými spolonosami roné, resp. trojroné zmluvy, teraz sa v prípade SSK prechádza na 10-roný a pri SR na 3-roný zmluvný vzah.

Mimoriadne a posilov vlaky poas vianonch sviatkov

BRATISLAVA 13. decembra 2010 (ZSSK) elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) vypraví poas vianoných sviatkov dva mimoriadne vlaky a 48 posilových vlakov. Prvé posilové a mimoriadne vlaky pôjdu v stredu 22. decembra 2010 a budú jazdi do pondelka 10. januára 2011. Najviac posilových vlakov (11) pôjde v nedeu 2. januára 2011.

Pre pokoden trolejov vedenie vera vlaky mekali

BRATISLAVA 30. novembra 2010 (ZSSK) - Vlaky elezninej spolonosti Slovensko, a. s. (ZSSK) vera podveer v smere do a z Bratislavy meškali pre poruchu na dopravnej infraštruktúre – trolejovom vedení. O 16.53 h došlo k prepáleniu nosného lana na traknom vedení (TV) a následnému previsu TV. Do tohto previsu vošiel Os 3032 v smere od odboky Vinohrady, ím sa trakné vedenie strhlo. V opanom smere od odboky Moiar vošiel Os 2020, poškodil sa zbera na rušni a alšie asti pevného zariadenia infraštruktúry.

Mimoriadna zmena cestovnho poriadku na trati Koice Humenn

BRATISLAVA 22. novembra 2010 (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e od pondelka 29. novembra 2010 do stredy 1. decembra 2010 bude na trati Košice – Michaany – Trebišov – Humenné mimoriadne zmenený cestovný poriadok. Dôvodom je výluka elezninej trate v úseku  Trebišov – Výhyba Slivník. Poas výluky budú vlaky ZSSK jazdi odklonom cez Michaany.

Vstava elezninej techniky a Mikulska jazda 2010 s Albatrosom

elezniná spolonos Cargo Slovakia, a.s., eleznice Slovenskej republiky, elezniná spolonos Slovensko, a.s., a ALBATROS KLUB pri RD Bratislava hlavné usporiadajú da 5. decembra 2010 na trati Bratislava hl.st. – Trnava – Leopoldov – Sere – Galanta – Bratislava hl.st. Mikulášsku jazdu s parnou lokomotívou 498.104 Albatros.

Mimoriadne obmedzenia na trati 170 Zvolen Bansk Bystrica Vrtky

BRATISLAVA 29. októbra 2010 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko,  a. s. (ZSSK)  oznamuje,  e od štvrtka 4. novembra do stredy 8. decembra 2010 budú v úseku Banská Bystrica - Kostiviarska odrieknuté všetky vlaky osobnej dopravy a budú nahradené náhradnou autobusovou dopravou (NAD).

ZSSK vyprav alie tyri mimoriadne posilov vlaky

BRATISLAVA 29. októbra 2010 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) vypraví,  okrem posilových vlakov zverejnených v platnom cestovnom poriadku, alšie štyri mimoriadne posilové vlaky. Dôvodom je zvýšený záujem cestujúcich o prepravu poas Sviatku všetkých svätých.

Zmena na zimn as ovplyvn tri vlaky ZSSK

BRATISLAVA 25. októbra 2010 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e v nedeu 31. októbra 2010 sa mení letný as (L) na zimný stredoeurópsky as (SE). Táto zmena sa dotkne troch rýchlikov, ktoré zostanú stá vo vybraných elezniných staniciach a po hodine budú v ceste pokraova u v SE.


Home