eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 21.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
Vlukov prce ovplyvnia osobn eleznin dopravu
BRATISLAVA 25. októbra 2010 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e od utorka 2. novembra do štvrtka 4. novembra 2010 bude v úseku Nové Mesto nad Váhom – Trenín denne 6 osobných vlakov (Os) ZSSK nahradených autobusovou dopravou. Všetky ostatné vlaky osobnej dopravy budú meška asi 10 minút. Dôvodom sú výlukové práce v úseku Trenianska Teplá – Trenín.

Oslavy 100. vroia otvorenia elezninej trate Nemov Lednick Rovne (program)

V sobotu 30. a nedeu 31. októbra 2010 pri príleitosti stého výroia uvedenia do prevádzky trate Nemšová – Lednické Rovne pôjdu mimoriadne vlaky na trati 124 Trenianska Teplá – Nemšová – Lednické Rovne. V sobotu pôjdu dva páry motorových vlakov a tretí pár bude parný vlak. V nedeu pôjdu tri páry motorových vlakov. 

Cestovn poriadok SR/ZSSK platn od 12. decembra 2010 (GVD 2010/2011)

BRATISLAVA 21. októbra 2010 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) zverejnila na svojej stránke konený návrh nového cestovného poriadku, ktorý by mal plati od 12. decembra 2010. Upozornenie: Od 6.3.2011 platí prvá zmena CP.
 

Posilov vlaky poas Sviatku vetkch svtch

BRATISLAVA 20. októbra 2010 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) vypraví od štvrtka 28. októbra 2010 do utorka 2. novembra 2010 spolu 24 posilových vlakov. Najviac posilových vlakov (11) pôjde v pondelok 1. novembra 2010. Dôvodom posilovania osobnej elezninej prepravy je oakávaný nárast cestujúcich v súvislosti so Sviatkom všetkých svätých.
 

Do Turzovky na p mimoriadny vlak

BRATISLAVA 12. októbra 2010 (ZSSK) - elezniná  spolonos Slovensko, a.s. (ZSSK) vypraví v nedeu 17. októbra 2010 mimoriadny osobný vlak (Os) zo iliny do Turzovky zastávky a spä na pú na hore iváková.
 

Hlavn otzky v oblasti elezninej dopravy

Minulý týde dostali viacerí ministri slovenskej vlády úlohu. Výsledkom majú by konkrétne návrhy na zlepšenie finannej situácie štátu. V nasledujúcom lánku je uvedený návrh opatrení, ktoré sa týkajú elezninej dopravy.
 

V seku Margecany Krompachy konia mimoriadne vlaky

BRATISLAVA 5. októbra  2010 (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e od štvrtka 7. októbra 2010 u nebudú  premáva mimoriadne vlaky v úseku Margecany – Krompachy, ktoré boli zavedené poas opravy cestnej komunikácie II/547  (tra 180 ilina – Košice).  

Mimoriadna zmena na elezninej trati Pchov Horn Lide

BRATISLAVA 28. septembra 2010 (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e od pondelka 4. októbra do štvrtka 7. októbra 2010 bude v úseku Púchov – Horní Lide odrieknutý osobný vlak 3272 bez náhrady.
 

eleznin polcia zanikne

Vláda na stredajšom rokovaní schválila návrh zákona o zalenení elezninej polície do Policajného zboru. Týmto zákonom sa elezniná polícia zalení do Policajného zboru. Úlohy, ktoré teraz plní elezniná polícia, tak bude plni Policajný zbor. Ako sa táto zmena prejaví v reálnom ivote vyplýva z návrhu zákona, ktorý by mal by úinný od 1. januára 2011.

Mimoriadne zastavenie rchlikov v Pezinku

BRATISLAVA 23. septembra 2010 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK)  oznamuje, e v doch 25. a 26. septembra 2010 budú v Pezinku mimoriadne zastavova štyri  rýchliky:
 


Home