eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
V roku 2017 denne mekalo v priemere takmer 150 vlakov
Pred pár dami elezniná spolonos Slovensko, a.s., (ZSSK) zverejnila informácie o meškaniach vlakoch v roku 2017. Takéto informácie ZSSK zvykne zverejova, no nie je to pravidlom. ZSSK poda „Zmluvy o dopravných slubách vo verejnom záujme“ vypracúva pre Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ministerstvo dopravy) polrone a rone „správu o spoahlivosti a presnosti vlakov“. Zverejnené údaje o meškaní vlakov ma zaujali, preto som do ruky zobral ceruzu, na stôl som poloil istú A4, do monitora som hodil kalkulaku a preloil som zverejnené údaje do udskej rei.

Prv zmena cestovnho poriadku vlakov (GVD) od 4. marca 2018

eleznice Slovenskej republiky (SR) zverejnili prvú zmenu cestovného poriadku vlakov (GVD), ktorá zane plati od 4. marca 2018. Pravidelné osobné vlaky, resp. rýchliky na tratiach SR okrem elezninej spolonosti Slovensko, a.s. (ZSSK), prevádzkujú aj spolonosti RegioJet, a.s., LEO Expres, a.s. a Arriva Service s.r.o.

Kalendr akci a jzd nostalgickch vlakov 2018

Kadorone sa pre milovníkov a fanúšikov elezníc uskutoujú historické jazdy parných  a motorových vlakov, a taktie alšie spoloensko-elezniné podujatia. Napriek tomu, e doteraz nebol zverejnený kompletný a oficiálny kalendár elezninej nostalgie na rok 2018, pripravili sme pre Vás predbený zoznam podujatí a jázd historických vlakov, ktorý bude neskôr doplnený.

Modernizcia elezninej trate Poprad Luivn

eleznice Slovenskej republiky (SR) pripravujú modernizáciu elezninej trate v úseku Poprad – Luivná. Po modernizácii budú v tomto úseku vlaky premáva rýchlosou do 160 km/h. Struné informácie o tom, o bude predmetom tejto modernizácie, sú uvedené v lánku.
 
 

Nov cestovn poriadok vlakov (GVD) platn od 10. decembra 2017

Od nedele 10. decembra 2017 zane plati nový cestovný poriadok vlakov (GVD 2017 – 2018). Vaka modernizácii tratí sa na niektorých úsekoch doprava zrýchli, to znamená skrátenie jazdných dôb vlakov, o je pre cestujúcich pozitívna správa. Pravidelné osobné vlaky, resp. rýchliky na tratiach elezníc Slovenskej republiky (SR) okrem elezninej spolonosti Slovensko, a.s. (ZSSK), prevádzkujú aj spolonosti RegioJet, a.s., LEO Expres, a.s. a Arriva Service s.r.o.

ARRIVA: vlakom z Prahy do Nitry za krat as

Nitra, 21. novembra 2017 – Cestujúci na linke Nitra – Praha majú od 21. novembra 2017 monos kúpi si cestovné lístky na vlakové spoje, ktoré budú jazdi poda nového cestovného poriadku platného od nedele 10. decembra. Vlakové spoje na jedinom priamom elezninom spojení Nitry a miest na strednom Povaí s eskou republikou zárove na trase z Prahy do Nitry výrazne zrýchlia.

Nvrh cestovnho poriadku (GVD) 2017-2018

elezniná spolonos Slovensko, a.s.,  (ZSSK) zverejnila pracovnú verziu návrhu cestovného poriadku (GVD) 2017-2018, ktorý by mal plati od 10. decembra 2017. Do tohto termínu môe vo zverejnenom návrhu dôjs k zmenám. Osobné vlaky, resp. rýchliky na tratiach elezníc Slovenskej republiky (SR) okrem ZSSK prevádzkujú aj spolonosti RegioJet, a.s., LEO Expres, a.s. a Arriva Service s.r.o. Od 10. decembra 2017 platí nový cestovný poriadok.

Zmena letnho asu

Dnes v noci zo soboty na nedeu koní stredoeurópsky letný as (SEL) a táto zmena sa dotkne aj cestovania nonými vlakmi. V nedeu, 29. októbra 2014, sa o tretej hodine rannej as posunie o hodinu spä, na druhú hodinu stredoeurópskeho asu (SE). Na území Slovenskej republiky táto zmena ovplyvní jazdu viacerých noných vlakov. Zmena asu sa dotkne aj noných medzinárodných vlakov.

Druh zmena cestovnho poriadku (GVD) platn od 11. jna 2017

Od nedele 11. júna 2017 zane plati druhá plánovaná zmena cestovného poriadku vlakov (GVD 2016 – 2017). Zmeny sa dotýkajú mnohých tratí. Zmeny sú zvýraznené tuným písmom. Upozornenie: Od pondelka 14. augusta 2017 došlo z dôvodu výstavby koridora v úseku Púchov - Povaská Bystrica k zmenám v cestovnom poriadku. Aktuálny cestovný poriadok tratí SR 120 a 180 je zvýraznený bordovou farbou. Zárove upozorujeme, e z rovnakých dôvodov došlo ku skráteniu trasy niektorých rýchlikov z/do eskej repubilky v úseku Púchov - ilina.

Zoznam elezninch trat urench na zruenie

Ako sme u informovali, vláda SR na schválila Národný program reforiem Slovenskej republiky 2017 (NPR). Materiál obsahuje úlohu pre Ministerstvo dopravy a výstavby SR a eleznice SR do januára 2018 vypracova analýzu dopadov prípadného zrušenia 234 km tratí s nízkym vyuitím bez osobnej dopravy a alších 91 km tratí s minimálnou osobnou dopravou. Tu zverejujeme zoznam elezniných tratí, ktoré sú urené na zrušenie.


Home