eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 21.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
Nov manament ZSSK
BRATISLAVA 16. septembra 2010 (ZSSK) - Zástupca jediného akcionára elezninej spolonosti Slovensko, a.s. (ZSSK), minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ján Fige svojim rozhodnutím odvolal z funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditea spolonosti Ing. Milana Chúpeka, PhD., lenov predstavenstva Ing. Pavla Gábora, Ing. Jána Kováika, Ing. Igora Krška a Ing. Michala Vereša. 

Mimoriadne vlaky Margecany Krompachy po novom

BRATISLAVA 9. septembra 2010 (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a.s. (ZSSK) oznamuje, e od pondelka 13. septembra 2010 do stredy 6. októbra sa menia príchody a odchody mimoriadnych vlakov v úseku Margecany – Krompachy (tra . 180 ilina – Košice).
 

Mimoriadne vlaky na Marinsku p do atna

BRATISLAVA 31. augusta 2010 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) vypraví v stredu 15. septembra 2010 dva páry mimoriadnych vlakov na Národnú pú do Šaštína. Pre oblas západné Slovenska pôjde mimoriadny vlak na trase Nitra - Luianky - Lepoldov - Trnava – Šaštín a spä, pre stredné Slovensko na trase Zvolen – Banská Bystrica - Martin - ilina - Púchov – Šaštín a spä.

Po rokoch op motorkou do Katarnskej Huty

Priaznivci elezníc z RAILPAGE.NET v spolupráci s obcou Cinobaa, elezninou spolonosou Slovensko, a.s., a obianskym zdruením Veterán klub elezníc Poprad, pripravili mimoriadnu jazdu motorovým vlakom na trase Luenec - Katarínska Huta a spä, ktorá sa uskutoní v sobotu 25. septembra 2010. Vlak bude zloený z MV 810 v pôvodnom laku a PV 011.

Mimoriadna zmena na trati Horn tuba Diviaky

BRATISLAVA 27. augusta 2010 (ZSSK) -  elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e od pondelka 6. septembra 2010 sa mimoriadne mení cestovný poriadok dvoch osobných vlakov (Os) v úseku Horná Štuba – Diviaky (tra . 171).
 

Vlaky nahradia autobusy v seku Margecany Krompachy

BRATISLAVA 25. augusta 2010 (ZSSK) - Poas výstavby cestnej komunikácie medzi obcami Richnava – Kluknava nahradia autobusové linky dva páry vlakov elezninej spolonosti Slovensko, a. s. (ZSSK). Mimoriadne vlaky budú jazdi denne od 26. augusta do 6. októbra 2010 v úseku Margecany – Krompachy. Upozornenie: Zmena od 13. septembra 2010.
 

Programov vyhlsenie vldy SR vo vzahu k elezniciam

Vláda Slovenskej republiky v stredu, 28. júla 2010, na rokovaní schválila programové vyhlásenie. Výatok Programového vyhlásenia vo vzahu k elezninej doprave na Slovensku je uverejnené tu. Vo všeobecnosti mono konštatova, e Programové vyhlásenie je v tejto asti dos všeobecné. Osobne by som uvítal aj konkrétnejšie ustanovenia, ale programové vyhlásenie je viac politickým prehlásením, ne konkrétnym plánom práce vlády na štyri roky.

ZSSK dostane nov klimatizovan vozne

BRATISLAVA 16. júla 2010 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a.s., Bratislava  (ZSSK) dostane do konca roku 2012 alších 10 osobných klimatizovaných vozov 1. a 2. triedy  pre diakovú dopravu. Poda rámcovej zmluvy alších 30 kusov dostane na základe realizaných zmlúv do  konca roku 2014. 

Priamy lkov voze Moskva ilina Bratislava

BRATISLAVA 6. júla 2010 (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje,  e od pondelka 30. augusta 2010 bude predená trasa priameho lôkového voza . 382 z Moskvy cez ilinu a do Bratislavy. Doposia jazdil priamy lôkový voze na trase Moskva – ilina.
 

Mimoriadne vlaky na festival Baant Pohoda 2010

BRATISLAVA 2. júla 2010 (ZSSK)  - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) vypraví aj tento rok mimoriadne vlaky pre úastníkov hudobného festivalu Baant Pohoda 2010, ktorý sa uskutoní v doch 8. a 11. júla 2010 v Treníne. V mimoriadnych vlakoch neplatia cestovné lístky zakúpené v osobných pokladniciach ZSSK. Cestovné lístky je moné si kúpi len prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk.


Home