eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 21.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
Vlaky v seku Koice Preov op poda cestovnho poriadku
BRATISLAVA 1. júla 2010 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko a. s. (ZSSK) oznamuje, e od stredy 30. júna 2010 od 18.00 h jazdia všetky vlaky ZSSK medzi elezninými stanicami Košice – Kysak – Prešov – Lipany – Plave a spä poda platného cestovného poriadku. 

Mimoriadne vlaky na Marinsku p do Levoe

V sobotu 3. júla  a v nedeu 4. júla 2010 budú na trati 186 Spišská Nová Ves – Levoa opä chodi osobné vlaky poda mimoriadneho cestovného poriadku. V súasnosti je na trati Spišská Nová Ves – Levoa osobná doprava zastavená. Mimoriadne osobné vlaky pôjdu pri príleitosti kresanského sviatku Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoi, kedy sa koná Mariánska pú.

Vlakom na Festival Vchodn 2010 so zavou na vstupnom

BRATISLAVA 29. júna 2010 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) ponúka cestujúcim zavu na vstupnom na Festival Východná 2010. Zava platí od piatku 2. júla do nedele 4. júla 2010 pre driteov platného cestovného lístka MAXI KLASIK, SKUPINA, SKUPINA MINI (so spiatoným cestovným lístkom) s cieovou stanicou Východná, pre driteov preukazov KLASIK RAILPLUS,  JUNIOR RAILPLUS EURO < 26 a SENIOR RAILPLUS.

Zmena opatren na trati Koice - Kysak Preov

BRATISLAVA 23. júna 2010 (ZSSK) - V úseku Košice – Prešov (cez Kysak) sa osobná elezniná doprava po záplavách konsoliduje a takmer všetky vlaky elezninej spolonosti Slovensko, a. s., (ZSSK) u jazdia poda platného cestovného poriadku a bez obmedzení. V platnosti zostávajú obmedzenia, ktoré sa týkajú jedného zrýchleného vlaku  na trati Košice – Prešov, ktorý bude  v úseku Kysak – Prešov nahradený inou súpravou.

Odrieknut osobn vlaky na trati Plave Krynica PKP

BRATISLAVA 22. júna 2010 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) informuje, e z dôvodu znienej elezninej infraštruktúry po povodniach nebudú vedené medzištátne osobné vlaky  8750 – 8753 na trati Plave – Krynica PKP. Vlaky mali poda platného cestovného poriadku premáva v období od 19. júna do 29. augusta  2010. Uvedené vlaky budú odrieknuté bez náhrady. 

Osem rchlikov u jazd na vchodnom Slovensku bez obmedzen

BRATISLAVA 22. júna 2010 (ZSSK) - Niektoré rýchliky (R) a zrýchlené vlaky (Zr) elezninej spolonosti Slovensko, a. s. (ZSSK)  na trati Košice – Kysak – Prešov jazdia dnes od 12.00 h (utorok 22. júna 2010) bez obmedzení poda platného cestovného poriadku, a to R 800, 801, 810, 811, 932, 933, 934, 1931. Napriek tomu niektoré zrýchlené a osobné vlaky budú a do odvolania v tomto úseku odrieknuté, resp. nahradené autobusovou dopravou. AKTUÁLNE INFORMÁCIE TU

Rchlik Varsovia bude jazdi z Koc

BRATISLAVA 10. júna 2010 (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e  od 18. júna do 4. septembra 2010 bude rýchlik (R) 1380/1381 Varsovia jazdi len v úseku Košice – Kezsthely/Szolnok. V úseku Košice – Plave – Varšava a spä bude R 1380/1381 Varsovia odrieknutý bez náhrady.

Eurpsky de bezpenosti na elezninch priecestiach aj na Slovensku

BRATISLAVA 18. júna 2010 (SR) – eleznice Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Radou vlády SR pre bezpenos cestnej premávky (RV SR pre BECEP) a elezninou políciou sa spolone, u po druhýkrát, zapojili do Európskeho da bezpenosti na elezniných priecestiach. Pre tento rok je to 22. jún 2010, kedy na vybraných elezniných priecestiach na celom Slovensku prebehnú monitorovacie akcie, v rámci ktorých bude vykonaná kontrola dodriavania predpisov a bezpenosti pri prechádzaní cez elezniné priecestia a následné vyhodnotenie.

Celoslovensk zraz historickch elezninch vozidiel Rendez 2010 - program

V sobotu 19. a v nedeu 20. júna 2010 usporiada Múzejno-dokumentané centrum elezníc Slovenskej republiky, elezniná spolonos Slovensko, a.s., elezniná spolonos Cargo Slovakia, a.s., v spolupráci s ostatnými organizáciami a klubmi 12. celoslovenský zraz historických elezniných vozidiel. Struný program akcie je uvedený tu.

Obnova elezninej dopravy Koice Michaany a Michaany Humenn

BRATISLAVA 11. júna 2010 (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) informuje, e 11. júna 2010 od 12.30 h došlo k obnoveniu prevádzky na trati Trebišov – Výhyba Slivník. Zmeny na tratiach Košice – Michaany a Michaany - Humenné v elezninej osobnej doprave platné od 5. júna 2010 sú zrušené. Vlaky v úseku Košice – Humenné premávajú poda platného cestovného poriadku. 


Home