eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 21.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
Zmeny Kysak Preov, Spisk Vlachy - Spisk Podhradie
BRATISLAVA 11. júna 2010 (ZSSK) –  elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK)  oznamuje, e od  11. júna 2010 od 18.00 h bude obmedzená elezniná osobná doprava na trati Kysak – Prešov. Dôvodom je nezjadnos 1. traovej koaje medzi stanicami Kysak a Kostoany nad Hornádom (vlaky môu by vedené iba vozidlami ahkej stavby). 

Mimoriadne opatrenia na trati Kysak Preov Humenn

BRATISLAVA 10. júna 2010 (ZSSK) - Od piatku 11. júna 2010 budú 4 rýchliky (R) elezninej spolonosti Slovensko, a. s. (ZSSK) v úseku Kysak – Prešov – Humenné jazdi poda mimoriadnych opatrení. Na trati Kysak – Prešov budú a do odvolania jazdi iba vlaky tzv. ahkej stavby. Dôvodom je zachovanie maximálnej bezpenosti cestujúcich pre povodne a ich následky. Aktuálne informácie TU!
 

Po povodniach stle preruen a obmedzen eleznin doprava

BRATISLAVA  7. júna 2010 (ZSSK)Po povodniach je aj naalej prerušená alebo obmedzená osobná elezniná doprava  na tratiach:
 
Aktuálne informácie TU!
 

eleznin doprava medzi Kysakom a Koicami obnoven

BRATISLAVA 5. júna 2010 (ZSSK) - elezniná doprava na trase Košice - ilina bola dnes  o 15. hodine opä obnovená.  Vlaky budú jazdi s miernym meškaním pre zníenú rýchlos a jednokoajnú prevádzku v úseku Kysak – Kostoany nad Hornádom. Obnovená bola aj prevádzka v úseku Rimavská Sobota - Rimavská Baa.
 

Preruenie elezninej dopravy

BRATISLAVA 5. júna 2010 (ZSSK) - elezniná doprava na trase Košice - ilina bola opä zastavená dnes o 8.47 h pre zaplavenie trate na trase  Kysak – Kostoany nad Hornádom. Správca infraštruktúry, eleznice SR, sa nevyjadril k monosti obnovenia dopravy, kee stav hladiny vody závisí od intenzity vypúšania vody z vodnej nádre Ruín. AKTUALIZOVANÉ !!

Vlaky zaali jazdi

BRATISLAVA 5. júna 2010 (ZSSK) - elezniná doprava na trase Košice - ilina bola obnovená dnes (5. júna)  o 1.30 h. Vlaky cez kritické miesta jazdia zníenou rýchlosou. Ak sa nezhorší povodová situácia, najmä v dôsledku vypúšania vodného diela Ruín, vlaky budú premáva poda cestovného poriadku.

V dsledku povodn obmedzen eleznin doprava

BRATISLAVA 4. júna 2010 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko nevypravuje z Košíc smerom na ilinu iadne rýchliky, kee v úseku trate Spišské Vlachy - Krompachy je prerušená elezniná doprava. Rýchliky z Bratislavy a z Prahy konia svoju cestu  v Spišských Vlachoch a v elezniných staniciach na trase od Popradu po Spišské Vlachy. Súpravy z týchto vlakov ZSSK vyuíva na výpravu rýchlikov smerom na ilinu a Bratislavu. Osobné vlaky premávajú v obmedzenej miere na trase Košice  - Margecany  a rovnako v obmedzenej miere na trase od iliny po  Spišské Vlachy.

Vlaky na vchodnom Slovensku pjdu odklonom

BRATISLAVA 4. júna 2010 (ZSSK) - Z dôvodu nezjazdnosti trate Trebišov – Výhyba Slivník budú všetky vlaky elezninej spolonosti Slovensko, a. s. (ZSSK) od 5. júna mimoriadne jazdi odklonovou trasou cez elezninú stanicu Michaany. Aktuálne informácieTU!
 

Aktulna situcia na eleznici (2)

BRATISLAVA 4. júna 2010 (ZSSK) - Pre nepriaznivé poasie sú niektoré vlaky elezninej spolonosti Slovensko, a. s. (ZSSK) zmeškané, resp. nahradené autobusovou dopravou (NAD).
 
 
 

Obmedzenia vlakov v seku Kysak - Kostoany nad Horndom

BRATISLAVA 4. júna 2010 (ZSSK) - Pre nepriaznivé poasie došlo k podmytiu traovej koaje medzi elezninými stanicami Kysak - Kostoany nad Hornádom. Z tohto dôvodu budú vlaky elezninej spolonosti Slovensko, a. s. od 5.  júna 2010 a do odvolania jazdi poda mimoriadneho cestovného poriadku. Aktuálne informácie TU!
 


Home