eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 21.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
Krtke sprvy z prevdzky: Motorov rue Cargo 752.020 na rchliku R 932 Domica
Dnes ráno došlo k meškaniu noného rýchlika R 801 Poana z Bratislavy hl.st. do Prešova. Narastajúce meškanie naznaovalo, e ruše na Poane má problémy. Vozne a ruše z Poany pritom prechádzajú na rýchlik R 932 Domica z Prešova do Zvolena, s priamymi vozami a do Bratislavy.

Vlakom do mze a galri

BRATISLAVA 10. apríla (ZSSK) - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Ministerstvo kultúry SR v spolupráci so elezninou spolonosou Slovensko, a. s., (ZSSK) ponúkajú od 13. do 29. apríla 2010 skupinám iakov zvýhodnenú jednodovú prepravu vlakom (tam a spä) do múzeí a galérií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

Prebdzanie Katky 2010 - PROGRAM

BRATISLAVA 1. apríla 2010 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s., zverejnila na svojej internetovej stránke termín a program konania úspešnej a záujemcami o eleznice poetne navštevovanej akcie „Prebúdzanie Katky“. Pripravovaný program je mimoriadne bohatý na sprievodné akcie a neobyajne lákavý.

V nedeu sa men as, non vlaky bud meka

Poas víkendu sa zo soboty na nedeu mení stredoeurópsky as (SE) na letný stredoeurópsky as (LSE). V nedeu o 02.00 h sa posúva as o jednu hodinu dopredu, teda na tretiu hodinu. Táto zmena sa dotkne aj 8 noných vlakov, ktoré pôjdu s hodinovým meškaním.

Posilnenie elezninej dopravy poas Vekononch sviatkov

Poas Vekononých sviatkov bude posilnená elezniná doprava. Pred sviatkami bude posilnená najmä doprava z Bratislavy na východ krajiny a po sviatkoch opaným smerom. Posilnené o mimoriadne vozne budú aj alšie vybrané osobné vlaky (Os), zrýchlené vlaky (Zr) a rýchliky (R), expresné vlaky (Ex) a vlaky InterCity (IC). Všetky vlaky sú uvedené v cestovnom poriadku

Vykoajenie vlaku v Koiciach

BRATISLAVA 15. februára (ZSSK) - Dnes predpoludním sa v Košiciach vykoajil ruše elezninej spolonosti Cargo Slovakia. Táto mimoriadna udalos ovplyvnila jazdu dvoch rýchlikov, jedného InterCity vlaku a dvoch osobných vlakov elezninej spolonosti Slovensko, a. s. (ZSSK). Vlaky z a do Košíc meškajú pribline 60 minút.
 

Cestovn poriadok platn od 7. marca 2010 (1. zmena grafikonu vlakovej dopravy)

Od 7. marca 2010 platí prvá zmena cestovného poriadku vlakov. Niektoré zmeny sú z dôvodu výstavby koridorov (tra 120 Bratislava - ilina a tra127 ilina - adca), ale zmeny sa týkajú všetkých tratí SR. Upozornenie: Od 13. júna 2010 platí 2. zmena grafikonu, CP platný od 13.6.2010 je uvedený TU.
 

Doprava pri Luiankach obnoven

BRATISLAVA 6. februára 2010 (ZSSK) – elezniná spolonos Slovensko, a. s. oznamuje, e osobná elezniná doprava  na jednokoajnej trati Luianky – Jelšovce – Koniarovce je od dnes u obnovená. Všetky vlaky na tejto trati  jazdia poda platného cestovného poriadku.

Snehov zveje zastavili dopravu pri Luiankach

BRATISLAVA 5. februára 2010 (ZSSK) – Situácia, ktorá nastala po zastavení osobnej elezninej dopravy pre snehové záveje na jednokoajnej trati Luianky – Jelšovce – Koniarovce sa komplikuje. elezniná spolonos Slovensko, a. s. síce zabezpeila náhradnú autobusovú dopravu, lene nepriaznivé poveternostné podmienky neumonili jej nasadenie. Preto boli prijaté náhradné opatrenia:

Vlakov doprava sa stabilizovala

BRATISLAVA 1.2.2010 (ZSSK) - elezniná doprava sa po nedenej snehovej kalamite na východe Slovenska vrátila k obvyklej prevádzke. Vlaky zo stanice v Košiciach odchádzali ráno poda cestovného poriadku. Informoval o tom hovorca elezninej spolonosti Slovensko Miloš ikovský.
 


Home