eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 21.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
Mekanie vlakov v dsledku silnho sneenia
BRATISLAVA 31. januára (ZSSK) - elezniná stanica v Košiciach v dôsledku výdatného sneenia nie je schopná vypravova vlaky poda cestovného poriadku. Vlaky z Košíc odchádzajú s vekým meškaním, o má vplyv na pravidelnos dopravy na celom Slovensku.
 

Mimoriadne zmeny v cestovnom poriadku

BRATISLAVA 5. januára (ZSSK)Od pondelka 11. januára 2010 bude ma rýchlik (R) 702 Inovec predenú jazdnú trasu. Poda doterajšieho platného cestovného poriadku jazdil na trase Trenín – Bratislava hlavná stanica, od uvedeného dátumu bude jazdi kadý pondelok a tie 6. apríla, 6. júla a 2. novembra a zo iliny do Bratislavy. R 702 Inovec nepôjde 5. apríla, 5. júla a 1. novembra 2010. 

V nedeu pjde mimoriadny posilov vlak

BRATISLAVA 31. decembra (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) vypraví v nedeu 3. januára 2010 mimoriadne posilový rýchlik 1506 Chopok z Košíc (odchod o 15.20 h) do Bratislavy hlavnej stanice (príchod o 20.40 h).
 
 

Nvrh legislatvneho zmeru novho usporiadania elezninch spolonost

Do pripomienkového konania Ministerstvo dopravy, spojov a telekomunikácií SR predloilo návrh na opätovné zlúenie elezninej spolonosti Slovensko (ZSSK), nákladného prepravcu elezninej spolonosti Cargo Slovakia (ZSSK Cargo) a správcu infraštruktúry eleznice Slovenskej republiky (SR). Materiál je zverejnený na portáli právnych predpisov.

Krtke sprvy z prevdzky: Eso D na EC 170 Hungarii

 Dnes na vstupe na územie SR meškal vlak EC 170 Hungaria 126 minút v Štúrove. Neviem, i dôvodom meškania tohto vlaku bola zima, alebo porucha ruša, no takáto situácia môe by zaujímavá z hadiska prevádzky. Bol som zvedavý, tak som sa aj napriek zime a vetru vybral vonku striehnu na Hungariu.

Posilnenie vlakov poas vianonch a novoronch sviatkov 2009

 BRATISLAVA 8. decembra (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK)  poas vianoných sviatkov posilní osobnú elezninú dopravu  o 67 vlakov (o 11 vlakov viac ako v roku 2008). Posilové vlaky zanú jazdi v piatok 18. decembra 2009 a posledný posilový vlak pôjde v pondelok 11. januára 2009. Najviac posilových vlakov pôjde v nedeu 20. decembra 2009 (13 vlakov), v stredu 6. januára 2010 (11 vlakov) a v nedeu 10. januára 2010 (13 vlakov).

Cestovn poriadok vlakov platn od 13. decembra 2009 (GVD 2009/2010)

(SR/ZSSK) - Od 13. decembra 2009 platí nový grafikon vlakovej dopravy (cestovný poriadok). Nový cestovný poriadok prináša zmeny aj v názvoch niektorých vlakov. Kompletný cestovný poriadok vlakov 2009/2010 pre jednotlivé trate SR je uvedený tu. Upozornenie: Od 7.3.2010 platí 1. zmena cestovného poriadku, ktorý je uvedený tu.

Parn rue Albatros 498.104 trikrt v akcii: skobn jazda, vstava a Mikul

Vaka sponzorom ZSSK Cargo, SR, ZSSK Slovensko, OS Vrútky a alším a vaka usilovnej práci lenov Albatros klubu pri RD Bratislava znovu oil jeden z najkrajších rušov na Slovensku. Parný ruše 498.104 prešiel rozsiahlou opravou a dnes bol prvý krát skúšobne zakúrený. 17. novembra t.r. sa uskutoní skúšobná jazda z Bratislavy do Nových Zámkov. (Dnes zaína výstava v Bratislave na hlavnej stanici!).

Mikul na pare Poprad Kemarok

Klub elezniných historických vozidiel v Poprade Vás pozýva da 5. decembra 2009 na mikulášsku jazdu mimoriadnym parným vlakom z Popradu do Kemarku a spä. Vlak bude vypravený dva razy tam aj spä. Pre najmenších pripravila sladké prekvapenie firma Eritrans Poprad.

Mikulske jazdy na trati Koice Preov Koice

Klub historických koajových vozidiel pri Rušovom depe Haniska Pri Košiciach pozýva malých aj vekých na netradinú mikulášsku jazdu starým motorákom M 131.1125 do Prešova. Zvláš detí zrejme poteší prítomnos Mikuláša a anjela. Vekých a neposlušných príde napomenú ert a z eskej republiky.


Home