eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 21.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
Mikul vo vlaku
Klub priateov histórie elezninej dopravy Bratislava východ v spolupráci so eleznicami slovenskej republiky Vás pozývajú 5. decembra 2009 o 10:00 na tradinú mikulášsku jazdu historickým vlakom ahaným parným rušom 331.037 po Bratislave. Na poiarnom vlaku bude motorový ruše T 679.019. Jazda sa uskutoní na trase Bratislava Nové Mesto – Bratislava hl.st. – Bratislava Lama – Bratislava Petralka – Bratislava Nové Mesto.

Niektor elektriky v Tatrch doasne nahradia autobusy

     BRATISLAVA 26. októbra (ZSSK) - V utorok 27. októbra a v stredu 28. októbra 2009 bude v úseku Poprad Tatry – Starý Smokovec výluka osobnej elezninej dopravy. Osobné vlaky (Os) Tatranských elektrických elezníc (TE) elezninej spolonosti Slovensko, a. s. (ZSSK) budú od 8.20 h do 13.30 h nahradené autobusovou dopravou. Nahradených bude 8 vlakov. Autobusy odchádzajúce z Popradu budú pristavené poveda elezninej stanice pred budovou Pošty 2.

ZSSK Cargo otvorila zrekontruovan prekladisko kvapaln

     IERNA NAD TISOU 23. októbra (WEBNOVINY) - elezniná spolonos Cargo Slovakia (ZSSK Cargo), a.s. v piatok oficiálne zavšila dvojronú rekonštrukciu preerpávacieho komplexu v iernej nad Tisou. Náklady na rekonštrukciu dosiahli vyše 10 miliónov eur. "Pred dvoma rokmi hrozilo, e budeme musie z ekologického hadiska toto prekladisko kvapalných látok zavrie. Dnes tak moderne vybavené pracovisko ako toto nemajú ani Maari, ani Poliaci a pritom spa aj prísne ekologické predpisy, take mono hovori o najmodernejšom a najekologickejšom pracovisku na východnej schengenskej hranici," povedal generálny riadite elezninej spolonosti ZSSK Cargo Matej Augustín.

Zmena asu ovplyvn premvku troch rchlikov

     BRATISLAVA 16.  októbra (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a.s., (ZSSK) oznamuje, e zmena asu ovplyvní premávku troch rýchlikov. V noci zo soboty 24. októbra na nedeu 25. októbra 2009 sa  mení letný as (L) na stredoeurópsky as (SE). O 3.00 h sa as posunie o hodinu dozadu na 2.00 h.  

Posilnenie dopravy poas Sviatku vetkch svtch

     BRATISLAVA 20. októbra (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) od utorka 27. októbra 2009 do pondelka 2. novembra 2009 vypraví 30 posilových vlakov. Dôvodom je oakávaný nápor cestujúcich v súvislosti so Sviatkom všetkých svätých. Najviac posilových vlakov (14) pôjde v nedeu  1. novembra 2009. Posilnené budú aj vybrané InterCity (IC), expresné vlaky (Ex), rýchliky (R), zrýchlené (Zr) a osobné vlaky (Os) o mimoriadne vozne.

ZSSK Slovensko zaplat za pravu lokomotv 2,77 mil. eur

     BRATISLAVA 5. októbra (WEBNOVINY) - elezniná spolonos Slovensko (ZSSK Slovensko), a.s. zaplatí za dodanie a zabudovanie mobilnej asti jednotného európskeho systému zabezpeenia jazdy vlakov ETCS na pä lokomotív 2,77 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Súasou investície je úprava piatich vlakových zabezpeovacích zariadení Mirel VZ1, prenášajúcich informácie z traovej infraštruktúry rušovodiom. Dodávateom uvedenej sluby sa vo verejnej súai stala rakúska firma Thales Rail Signalling Solutions, GmbH so sídlom vo Viedni. Uspela na základe dvoch prijatých ponúk, ke rozhodovala najnišia cena. Pôvodná predpokladaná hodnota 17-mesanej zákazky predstavovala 4,15 mil. eur bez dane, konená zmluvná cena je oproti nej nišia o 33,2 %. Príslušná zmluva bola uzatvorená 21. septembra. Informovala o tom elezniná spolonos.

Vluka na bratislavskej hlavnej stanici sa kon

     BRATISLAVA 25. septembra (ZSSK) - V utorok 6. októbra 2009 sa koní modernizácia 4. nástupiša na bratislavskej hlavnej stanici. Od stredy 7. októbra 2009 budú vlaky elezninej spolonosti Slovensko, a. s. (ZSSK) opä jazdi poda pôvodného cestovného poriadku 2008/2009.  
 

Mimoriadne vlaky do atna

     BRATISLAVA 7. septembra 2009 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a.s. (ZSSK) vypraví v utorok 15. septembra 2009 mimoriadne vlaky na Národnú pú do Šaštína na Slávnos Sedembolestnej Panny Márie a z troch smerov. Pútnici môu vyui vlakové spojenia z okolia Prievidze, Novák, Partizánskeho, Topoian, Luianok, Nitry, Hlohovca, Leopoldova, adce, iliny, Povaskej Bystrice, Púchova, Ilavy a Dubnice nad Váhom, priom prípojnými pravidelnými vlakmi môu prestúpi aj záujemcovia z Turianskych Teplíc a Handlovej.

Hviezdou oslv SNP bude pancierov vlak tefnik

    BANSKÁ BYSTRICA 28. augusta (WEBNOVINY) - Medzi najväšie atrakcie nastávajúcich osláv 65. výroia Slovenského národného povstania (SNP) patrí pancierový vlak Štefánik, ktorý si udia budú môc pozrie v sobotu na elezninej stanici v Banskej Bystrici a v nedeu v Hronci v okrese Brezno. Tvoria ho štyri opancierované vozne ahané parnou lokomotívou, priom dva z vozov – guometný a tankový – sú originály z povstaleckého vlaku Štefánik a zvyšné dva sú repliky. Poda riaditea Múzea SNP Stanislava Mieva nemá takýto projekt obnovy pancierového vlaku vo svete obdobu.

Nstupite je hotov, vluka pokrauje

     BRATISLAVA 27. augusta 2009 (ZSSK) - Vlaky elezninej spolonosti Slovensko, a. s., budú jazdi poda mimoriadneho cestovného poriadku platného od nedele 10. mája 2009, aj napriek tomu, e modernizácia 4. nástupiša na bratislavskej hlavnej stanici bude dom 1. septembra 2009 ukonená. eleznice Slovenskej republiky budú realizova modernizáciu výhybiek, ktorá potrvá do 6. októbra 2009.


Home