eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 21.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
Prv zmena cestovnho poriadku vlakov 2008-2009
    BRATISLAVA 18.2.2009 (ZSSK) - Od nedele 8. marca 2009 zane plati plánovaná 1. zmena cestovného poriadku. Prináša zmeny v radení, v zmene názvu vlakov, i príchodov a odchodov do jednotlivých elezniných staníc a zastávok. Skvalitnia sa aj prípoje medzi jednotlivými vlakmi. 
 
 

ZSSK vyhlsila nov sa na poschodov vozne

BRATISLAVA   (Webnoviny) - elezniná spolonos Slovensko (ZSSK), a.s. vyhlásila opakovanú verejnú súa s predpokladanou cenou od 80 mil. € do 88,5 mil. € bez dane z pridanej hodnoty. Súasou prvej asti zákazky je dodanie 10 poschodových riadiacich vozov a 20 poschodových vloených vozov na rýchlos 160 kilometrov za hodinu, ako aj úprava 10 lokomotív pre poschodovú súpravu systémom tlaená - ahaná (Push - Pull) v predpokladanej hodnote 73 mil. € a 80 mil. € bez dane.

Telekomunikan sie je u v poriadku

   Bratislava 29. januára 2009 (Webnoviny) - innos telekomunikanej siete na elezniciach u bola obnovená. Cestovné lístky a miestenky sa u predávajú štandardným spôsobom. Príinou poruchy bolo zahltenie siete smerovaom datovej siete v Novej Bani, informoval riadite odboru komunikácie elezninej spolonosti Slovensko Miloš ikovský.

Na elezniciach skolabovala telekomunikan sie, nepredvaj sa miestenky

   Bratislava 29. januára (Webnoviny) - Na všetkých elezniných staniciach na Slovensku je od štvrtkového rána od 6:00 mimo prevádzky komplexný systém pre vybavovanie cestujúcich, pretoe vypadla sie elezniných telekomunikácií.  

Nehody na elezninch priecestiach v roku 2008

    elezniné priecestie je miesto, kde sa kriuje cestná komunikácia so elezninou traou. Zákon o cestnej premávke hovorí o tom, ako sa majú vodii správa pre prechádzaní týmto miestom dos jasne, ia aj napriek tomu sa stávajú kadorone nehody aj na elezniných priecestiach.

ZSSK Slovensko nakpi vlaky od eskej firmy koda Vagonka

   BRATISLAVA 21. januára (WEBNOVINY) - elezniná spolonos Slovensko (ZSSK), a.s. nakúpi za sedem rokov desa elektrických poschodových vlakov na rýchlos 160 kilometrov za hodinu od eskej firmy Škoda Vagonka a.s. Ostrava. Cena za dodanie vlakov, ktoré budú zabezpeova elezninú dopravu v okolí iliny a Košíc, predstavuje 96,2 mil. € bez dane z pridanej hodnoty.

Na eleznici je zven poet kontrol kvli mrazom

BRATISLAVA   (TASR/SR) Zamestnanci elezníc Slovenskej republiky (SR) robia v týchto doch okrem pravidelných aj zvýšený poet kontrol v tuneloch, mostoch i podjazdoch v súvislosti s mrazivým poasím. V prípade potreby odstraujú ad a cencúle.
 

Poas prechodu na euro bude obmedzen internetov predaj

BRATISLAVA  (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. ponúka monos zakúpi si cestovné doklady cez internet. Platba je realizovaná cez elektronické bankovníctvo prostredníctvom produktov Tatra banky, Slovenskej sporitene, spolonosti Orange Slovensko, produktom Všeobecnej úverovej banky a prostredníctvom platobných kariet s logom Maestro, MasterCard, VISA a VISA Electron.

ZSSK vyprav alie mimoriadne vlaky

BRATISLAVA (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. oznamuje cestujúcej verejnosti, e okrem u avizovaných posilových vlakov poas vianoných a novoroných sviatkov vypraví v utorok 23.12.2008 a v nedeu 28.12.2008 alšie tri  mimoriadne posilové vlaky z Bratislavy do Humenného cez Prešov a spä a z Košíc do Bratislavy.

ZSSK chce zvenie cestovnho od leta o 5% a 7%

BRATISLAVA (SITA/WEBNOVINY) - elezniná spolonos Slovensko (ZSSK Slovensko), a.s., zabezpeujúca osobnú elezninú dopravu plánuje poiada o zvýšenie cestovného pravdepodobne od druhého polroka 2009. Ako v rozhovore pre agentúru SITA vo štvrtok alej povedal generálny riadite ZSSK Slovensko Milan Chúpek, potrebovali by zvýšenie cien za cestovanie po eleznici aspo o 5 % a 7 %.


Home