eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 21.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
Cestovn poriadok SR platn od 14.12.2008 - GVD 2008-9
BRATISLVA   (ZSSK/SR) – Od nedele 14. decembra 2008 zane plati nový elezniný cestovný poriadok. Cestovný poriadok zverejnila elezniná spolonos, a.s. Stiahnu si ho môete stiahnu tu. Prípadné zmeny cestovného poriadku poas tlae budú zverejnené. Upozornenie: Od 8.3.2009 platí prvá zmena GVD. Cestovný poriadok platný od 8.3.2009 je uvedený TU!

Posilnenie vlakov poas vianonch a novoronch sviatkov

BRATISLAVA  (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. oznamuje, e poas vianoných sviatkov posiluje osobnú elezninú dopravu dovedna o 56 vlakov. Posilové vlaky zanú jazdi vo štvrtok 18. decembra 2008 a posledný posilový vlak pôjde v stredu 7. januára 2009. Zárove budú posilnené aj niektoré pravidelné vlaky IC, Ex, R, Zr a Os o mimoriadne vozne, pretoe sa oakáva  zvýšený záujem o cestovanie  pred a po vianoných sviatkoch.

eleznin koajov vozidl v grafikone 2008-2009

BRATISLAVA  (ZSSK) - V novom grafikone vlakovej dopravy (GVD) 2008-2009 elezniná spolonos Slovensko, a.s. plánuje zvýši poet klimatizovaných a rekonštruovaných vozov o viac ako 40. Štyridsa nových vozov predstavuje len necelých 5% z celkového potu 850 vozov, ktoré sú denne v prevádzke. Modernizované klimatizované vozne sú v súasnosti radené vo všetkých IC vlakoch, rýchlikoch z Bratislavy cez ilinu do Košíc a spä a tie vo vybraných zrýchlených vlakoch.

Ako postupova pri mekan vlaku

 BRATISLAVA (ZSSK) - Predstavenstvo elezninej spolonosti Slovensko, a. s. (ZSSK)  schválilo materiál, ktorý stanovuje pravidlá pre zamestnancov spolonosti, ktorými sa majú riadi v prípade  meškania vlaku.

 

eleznice zruili sa za 1,5 miliardy korn, nikto sa neprihlsil

BRATISLAVA (Sme) - Štátom ovládaný osobný prepravca elezniná spolonos Slovensko (ZSSK) zrušil súa na dodávku 12 vlakových súprav za pribline 1,5 miliardy korún (49,79 milióna eur). Poda elezníc neprejavila o zákazku záujem iadna firma. Zrušenie súae eleznice oznámili vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. i sa bude súa opakova a za akých podmienok, zatia spolonos neinformovala.

Vluka na trati 188 v seku Vek ari - Sabinov

BRATISLAVA (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a.s. oznamuje cestujúcej verejnosti, e od utorka 11. novembra do nedele 16. novembra 2008 bude výluka osobnej elezninej dopravy na trati 188 v úseku Veký Šariš – Sabinov.
 
 

ZSSK Cargo u doplca na krzu

 BRATISLAVA (TK/Pravda) - Štátom ovládanému elezninému prepravcovi ZSSK Cargo Slovakia klesol pre svetovú finannú krízu objem prepravy. Spolonos oakáva v tomto roku pokles prepravy oproti plánu o vyše šes percent, informovala hovorkya spolonosti Margaréta Grecová. Cez Slovensko sa prepravilo menej medzinárodného tovaru, na domácom trhu zníili objednávky najmä hutnícke a automobilové podniky.

Vluka na trati 140/150/151 v seku urany Nov Zmky

BRATISLAVA  (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko oznamuje cestujúcej verejnosti, e od utorka 4. novembra do nedele 9. novembra 2008 bude v úseku Nové Zámky - Šurany prebieha výluka osobnej dopravy. Dôvodom výluky je rozsiahla rekonštrukné práce v uvedenom úseku. Z tohto dôvodu budú vlaky ZSSK v úseku Nové Zámky – Bánov – Šurany a spä nahradené autobusovou dopravou.
 

Posilov vlaky poas Sviatku vetkch svtch

BRATISLAVA (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a.s. posiluje osobnú elezninú dopravu poas Sviatku všetkých svätých dovedna o 26 vlakov. Posilové vlaky zanú jazdi u vo štvrtok 30. októbra 2008 a budú jazdi do pondelka 3. novembra 2008. 
 
  

Mimoriadna zmena cestovnho poriadku:
Nov prpoj z Leopoldova do Bratislavy

 BRATISLAVA (ZSSK) – elezniná spolonos Slovensko oznamuje cestujúcej verejnosti, e od pondelka 3. novembra 2008 sa mimoriadne mení cestovný poriadok. Mimoriadna zmena sa týka osobného vlaku 5120, ktorý pôjde skôr a vytvorí prípoj k rýchliku 706 Stráov do Bratislavy.

 


Home