eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 21.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
V nedeu 26. oktbra 2008 skon platnos letnho asu a zane plati stredoeurpsky as
 BRATISLAVA (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko oznamuje cestujúcej verejnosti, e v nedeu 26. októbra 2008 prestane plati letný as (L) a zane plati stredoeurópsky as (SE). O tretej hodine ráno sa as posunie o jednu hodinu spä, teda na druhú hodinu. Zmena asu sa bude týka troch noných rýchlikov, ktoré zostanú stá v elezniných staniciach a pokraova v ceste budú po hodine akania u poda SE.

erven piatok na tratiach SR

 (Púchov) Dnes 10.10.2008 podveer z dôvodu poruchy na napájaní trakného vedenia medzi Novým Mestom nad Váhom a Púchovom (tra 120) došlo k niekokohodinovému meškaniu osobných vlakov a rýchlikov medzi Bratislavou a ilinou, resp. Košicami.

 

De elezniiarov 2008

 Dnes, 27. septembra, si pripomíname De elezniiarov. Redakcia magazínu o elezniciach na Slovensku elezniné.info praje všetkým elezniiarom vea úspechov v ich náronej práci.


 

Odborov boss spochybuje Fica

 BRATISLAVA Idea širokorozchodnej elezninej trate cez Slovensko je stále aktuálna a poda vyjadrení premiéra Roberta Fica aj ministra dopravy ubomíra Váneho to vláda s výstavbou „ruskej“ eleznice myslí váne. Z iernej nad Tisou by sa mala potiahnu po Bratislavu, prípadne a do Viedne. Širokorozchodnú oivilo aj verajšie stretnutie premiéra a ministra dopravy s riaditeom Ruských elezníc Vladimirom Jakuninom. „Intenzívne pracujeme na širokorozchodnej elezninej trati,“ povedal premiér Fico. (celý lánok) Zdroj: Sme, uboš Janík

Na Slovensku bol vlak Jna Pavla II. - TOTUS TUUS

 Na Slovensko prišiel 11. septembra 2008 špeciálny vlak poských elezníc – Vlak Jána Pavla II. Súprava, ktorá bola pomenovaná pápeským heslom Karola Wojtylu TOTUS TUUS – Celý Tvoj, prišla na pozvanie generálneho riaditea elezníc Slovenskej republiky pri príleitosti 160. výroia elezníc na Slovensku. Na prezentácii vlaku sa podieali aj elezniná spolonos Slovensko, a. s. a elezniná spolonos Cargo Slovakia, a. s. Príleitos vidie modernú súpravu v pápeských farbách a s pápeským heslom na ele vlaku mala verejnos v mestách ilina, Košice a Zvolen.

Oslavy 100. vroia Tatranskch elektrickch eleznc - program

 (ZSSK) elezniná spolonos Slovensko pozýva nadšencov elezníc a milovníkov Vysokých Tatier na oslavy 100. výroia zaiatku prevádzky Tatranských elektrických elezníc (TE) a pozemnej lanovky zo Starého Smokovca na Hrebienok. Doplnený podrobný program!

X. ronk medzinrodnej sae pretekov parnch ruov - veternov
GRAND PRIX SLOVENSKO

 V sobotu 13. a v nedeu 14. septembra 2008 sa vo Zvolene uskutoní X. roník medzinárodnej súae pretekov parných rušov - veteránov GRAND PRIX SLOVENSKO a alší sprievodný program pod názvom "Nostalgia v oblakoch pary". Program tejto akcie je uverejnený tu.
 

Krtke sprvy z prevdzky: Rue ZSSK 363.133-0 na R 1202 Jadran

 Dnes predpoludním bola v Prahe mimoriadna situácia na eleznici. Kvôli výpadku elektrickej energie nepremávali vlaky. Dodávku elektriny sa podarilo obnovi a po dvoch hodinách. Z tohto dôvodu viaceré vlaky meškali. Z vlakov smerujúcich na Slovensko bol výrazne zmeškaný EC 279 J. Hašek, ktorý prišiel do Bratislavy zmeškaný a 142 minút. alším vlakom bol R 1203 Jadran, ktorého meškanie bolo v Beclavi 160 minút.

Cestovn poriadok SR so zmenami platnmi od 15.9.2008

    (SR/ZSSK) - Od 15. septembra 2008 dochádza k mimoriadnej zmene cestovného poriadku SR. Je to z dôvodu ukonenia výluk na elezninom koridore z Bratislavy do Nového Mesta nad Váhom. Zmeny sa týkajú elezniných tratí 120 (Bratislava - ilina), 133 (Leopoldov - Galanta; Trnava - Sere), 141 (Leopoldov - Kozárovce) a 180 (ilina - Košice). Kompletný cestovný poriadok aj so zmenami platnými od 15. septembra 2008 je uverejný tu. Upozornenie: Od 14.12.2008 platí nový cestovný poriadok.

Posilnenie dopravy pred zaiatkom kolskho roka

 BRATISLAVA (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko oznamuje, e pred zaiatkom školského roka 2008/2009 posilní osobnú elezninú dopravu spolu o 12 vlakov, z oho je 8 rýchlikov a 4 zrýchlené vlaky. Všetky tieto posilové vlaky sú uvedené v platnom cestovnom poriadku. O mimoriadne vozne budú posilnené aj tie pravidelné vlaky, u ktorých sa predpokladá zvýšený poet cestujúcich.


Home