eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 21.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
Financovanie osobnej elezninej dopravy do konca roku je ohrozen
 (Pravda) Štedrá jese pre Roberta Fica, Jána Slotu a Vladimíra Meiara tento rok nehrozí. Prihadzovanie peazí navyše v závere roka, ktoré vlani umoovali miliardy korún prichádzajúce dodatone z daní, sa zatia nertá. Otáznik tak stále visí nad doplujúcim balíkom na najlacnejšie pôiky na bývanie pre chudobné rodiny, nájomné bytovky i elezninú dopravu. Šéfovia ministerstiev i úradov budú musie zrejme, naopak, šetri a škrta u naplánované výdavky.
 

Mimoriadna zmena cestovnho poriadku od 15. septembra 2008

 (ZSSK) elezniná spolonos Slovensko oznamuje, e od 15. septembra 2008 dochádza k mimoriadnej zmene cestovného poriadku SR. Z dôvodu ukonenia výluk na elezninom koridore z Bratislavy do Nového Mesta nad Váhom sa cestovný as InterCity vlakov skráti od 9 do 18 minút.

 

Mimoriadny vlak z Banskej Bystrice do Banskej tiavnice

 (ZSSK) elezniná spolonos Slovensko oznamuje, e v piatok 5. septembra 2008 vypraví mimoriadny vlak na trase Banská Bystrica – Zvolen – Banská Štiavnica a spä pri príleitosti osláv Da baníkov, hutníkov a geológov.
 

eleznin spolonos Slovensko chce kpi 20 klimatizovanch vozov

 (WEBNOVINY) - elezniná spolonos Slovensko plánuje poas štyroch rokov nakúpi dvadsa osobných klimatizovaných vozov 1. a 2. triedy pre rýchlos 160 kilometrov za hodinu. Ich predpokladaná cena predstavuje 1,250 mld. Sk (41,49 mil. €) a 1,415 mld. Sk (46,97 mil. €) bez dane z pridanej hodnoty.

Priazniv hospodrsky vsledok elezninej spolonosti Slovensko, a.s., za prv polrok

BRATISLAVA  (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) dosiahla v 1. polroku tohto roku priaznivý hospodársky výsledok - zisk 12 mil. Sk, priom plán rátal so stratou 232 mil. Sk. ZSSK zútovala na výnosoch 4,8 mld. Sk, o je o 559 mil. Sk viac v porovnaní s plánom. Náklady boli erpané vo výške takmer 4,8 mld. Sk, o je v porovnaní s plánom menej o 315 mil. Sk. ZSSK dosiahla trby z prepravy takmer 1,3 mld. Sk, štát jej uhradil poda Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme vyše 2,7 mld. Sk. Náklady za poplatok za pouívanie elezninej dopravnej cesty od dodávatea SR boli zútované vo výške 887 mil. Sk a náklady na spotrebu traknej elektrickej energie vo výške 492 mil. Sk. Nakupované sluby a dodávky od elezninej spolonosti Cargo Slovakia boli zútované vo výške 855 mil. Sk.

Mimoriadna situcia na eleznici vo Vysokch Tatrch a Bratislave

 (Bratislava/Vysoké Tatry) elezniná spolonos Slovensko, a. s., informuje o prerušení osobnej elezninej dopravy. K prerušeniu dopravy došlo vo Vysokých tatrách a v Bratislave z dôvodu spadnutých stromov na elezninú tra.
 

Krtke sprvy z prevdzky Ex 131 Moravia dnes

 Dnes doobedu som sa išiel na bratislavskú hlavnú stanicu pozrie ako pokroila rekonštruckia tretieho nástupiša. Okrem toho som pochopitene sledoval prevádzku vlakov. Expres 131 Moravia mal dnes meškanie asi polhodinu. Rýchlik 605 Dargov odchádzajúci z Bratislavy tie. Dargov bol nakoniec vypravený so zmeškaním 10 minút, ešte pred príchodom Moravie. Po jeho odchode prišiel k 1. nástupišu z Viedne vlak IC 405 Tatran do Košíc. No medzitým k 2. nástupišu prišiel zmeškaný Ex 131 Moravia. Na ele vlaku bol ruše 362.005, o ma zaujalo, pretoe z Beclavi chodia na tomto vlaku rušne ZSSK radu 350.
 

Zmena prchodov a odchodov vlakov v Bratislave

 elezniná spolonos, a.s., oznamuje, e pre rekonštrukciu tretieho nástupiša na bratislavskej hlavnej stanici dôjde od nedele 29. júna 2008 a do odvolania k alšej zmene organizácie osobnej elezninej dopravy. Upozornenie: Od piatku 5. septembra 2008 dochádza k alšej zmene! TU.

eleznice vypravia mimoriadne vlaky na p do Levoe

 elezniná spolonos Slovensko, a. s., informuje cestujúcu verejnos o monosti cestovania vlakmi na tradinú Mariánsku pú do Levoe. Mimoriadne vlaky na pú do Levoe budú chodi v sobotu a nedeu 5. a 6. júla 2008 a budú ma v Spišskej Novej Vsi prípoje od vlakov a k vlakom na trati Košice – ilina. Mimoriadne vlaky budú chodi poda cestovného poriadku, ktorý je uvedený aj tu.

V tieni 160. vroia prchodu prvho parnho vlaku na Slovensko

 Tento rok si pripomíname okrúhle výroie príchodu prvého parného vlaku na územie Slovenska. 28. augusta t.r. uplynie 160 rokov odo da, kedy parný ruše Bihar priviezol do Bratislavy na hlavné nádraie parný vlak, a zahájila sa tak éra parnej trakcie na území Slovenska. Od tej chvíle pretieklo vea vody korytom Dunaja a aj oslavovaná parná trakcia na Slovensku dávno zanikla. Nahradená bola modernejšou motorovou, i dokonca na niektorých tratiach elektrickou trakciou.


Home