eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 21.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
Ex 376/377 Galileo Galilei pjde v Prahe odklonom
 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. oznamuje, e od pondelka 30. júna do nedele 10. septembra 2008 nebude vlak Ex 376/377 Galileo Galilei z Budapešti do Bratislavy, Prahy a Františkovych Lázní a spä zastavova v elezninej stanici Praha Smíchov. Dôvodom odklonovej trasy expresného vlaku Galileo Galilei sú výlukové a rekonštrukné práce v elezninej stanici Praha hl. nádraí. Podrobnosti o zmene v doprave na území Prahy mono získa na internetovej stránke eských drah.

Zmena cestovnho poriadku SR od 15. jna 2008

 (ZSSK/SR) Od nedele 15. júna 2008 sa mení cestovný poriadok vlakov. Ku zmenám dochádza na viacerých hlavných, regionálnych a miestnych tratiach. Cestovný poriadok platný od nedele 15.júna 2008 je uverejnený tu s uvedením dátumu zmeny na jednotlivých tratiach. UPOZORNENIE: Od pondelka 15. septembra 2008 dochádza k mimoriadnej zmene cestovného poriadku SR. Cestovný poriadok so zmenami platnými od 15. septembra 2008 je uvedený TU.

eleznice vypravia na futbalov ME mimoriadne vlaky

 (ZSSK) elezniná spolonos Slovensko, a.s. oznamuje, e pri príleitosti majstrovstiev Európy vo futbale budú medzi Viedou a Bratislavou vypravené mimoriadne vlaky. Vlaky budú premáva poas konania šampionátu, od soboty 7. júna do piatku 30. júna. Do elezniných staníc budú prichádza a odchádza v noných a skorých ranných hodinách.
 

MDD 2008 - eleznica pre deti

 Pri príleitosti Medzinárodného da detí usporiada Spolok Výhrevne Vrútky v spolupráci s ostatnými klubmi akciu „eleznica pre deti“, ktorá sa uskutoní v sobotu 31. mája a 1. júna 2008 od 9.00 hod. v priestoroch Výhrevne Vrútky. Akcia je súasou osláv konaných tento rok v znamení 160. výroia príchodu prvého parného vlaku na Slovensko.

Parnm vlakom do Podunajskch Biskupc - MDD

    Klub priateov histórie elezninej dopravy Bratislava východ v spolupráci zo eleznicami slovenskej republiky a Múzeom dopravy v Bratislava pozýva milovníkov elezníc v sobotu 24. mája 2008 na výlet historickým parným vlakom po Bratislave.
 
 

Obmedzenie osobnej elezninej dopravy v Koiciach kvli vluke

 elezniná spolonos Slovensko, a. s. oznamuje cestujúcej verejnosti, e v pondelok 19. mája 2008 budú niektoré osobné vlaky chodi s miernym obmedzením z dôvodu výluky kvôli výstavbe cestného podjazdu na Palackého ulici v Košiciach.
 

Noc mze a galri 2008 - program

 Da 17. mája 2008 v sobotu sa uskutoní podujatie "Noc múzeí a galérií 2008". Slovenské technické múzeum - Múzeum dopravy na Šancovej ulici 1/a v Bratislave bude v tento de otvorené od 10.00 hod. do 24.00 hod. Pre návštevníkov je to jedinená príleitos navštívi múzeum, zotrva do neskorých noných hodín medzi historickými exponátmi a zai nonú atmosféru.
 

ZSSK vyprav mimoriadne InterCity vlaky Koice - Bratislava - Koice

 elezniná spolonos Slovensko, a. s. oznamuje, e vypraví mimoriadne InterCity vlaky na trase Košice – Bratislava a spä, a to v stredu 7. mája 2008 a vo štvrtok 8. mája 2008 nasledovne:


 

Zmeny v osobnej elezninej doprave v Bratislave od 1. mja 2008

 elezniná spolonos, a. s. oznamuje, e z dôvodu rekonštrukcie tretieho nástupiša na elezninej hlavnej stanici v Bratislave, dôjde od 1. mája 2008 k zmene v elezninej doprave. Upozornenie: Zmeny v doprave od 5. septembra 2008 TU.

Prebdzanie najstarieho parnho rua na Slovensku U 36.003 Katky

 V sobotu 26. apríla a v nedeu 27. apríla 2008 sa v Košiciach pre priaznivcov elezníc uskutoní 8. roník slávnostného prebúdzania parnej mašinky Katky. Program akcie prebúdzania najstaršieho parného ruša U 36.003 je uverejnený tu.
 


Home