eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
Cargo je pripraven na zvenie intermodlnej prepravy
elezniná spolonos Cargo Slovakia (ZSSK Cargo), a.s. je pripravená na nárast intermodálnej dopravy. Vo vývoji nákladnej dopravy v Európe je poda spolonosti toti jasná tendencia presunu prepravy tovarov z cesty na eleznicu, pretoe z pohadu záae na ivotné prostredie je ekologickejšia. Štát pritom podporuje intermodálnu prepravu formou dotácií, informovala agentúru SITA v piatok PR manaérka ZSSK Cargo Monika Schmidtová. (celý lánok...)

SR dosiahli vlani zisk takmer 19 milinov Sk

 (Aktuality) 04.04.2008 18:58 - BRATISLAVA Zisk 18,96 milióna Sk (585.207 eur) dosiahli v minulom roku eleznice Slovenskej republiky (SR). Ako na dnešnej tlaovej konferencii v Bratislave informoval odstupujúci generálny riadite spolonosti Dalibor Zelený, oproti plánu ide o sumu vyššiu o 335.395 Sk (10.351 eur).  (celý lánok...)

Nov nzvy vlakov od 1. aprla

 elezniná spolonos Slovensko, a.s. informuje, e od zajtra 1. apríla 2008 dochádza ku zmene názvov niektorých vlakov.

Vlak InterCity (IC) Gerlach (402/403) sa bude vola IC Šariš, rýchlik (R) Váh (601/612) sa bude vola R Quelle a rýchliku R Povaan (610/611) sa zmení názov na R Avízo.

ttne Cargo urobilo stratu pol miliardy

(Sita/Pravda) Nákladnej elezninej doprave v štátnych rukách sa nedarí. elezniná spolonos Cargo Slovakia, ktorá ako jedna z troch elezniných štátnych firiem rieši prepravu nákladu po koajniciach cez Slovensko, vlani vykázala stratu a 550 miliónov korún.

Poda ministra dopravy ubomíra Váneho je to však dobrý výsledok, pretoe z vlastnej innosti a prevádzky firma dokázala urobi zisk vo výške 200 miliónov korún. Opoziná SDKÚ však tvrdí, e firma má potenciál na lepší výsledok. (celý lánok...)

Zmena asu ovplyvn aj vlaky

elezniná spolonos Slovensko upozoruje, e v súvislosti s prechodom na letný as, budú niektoré vlaky v nedeu zmeškané. Pôjde o tri noné rýchliky R 614 Zemplín z Humenného do Bratislavy, R 615 Zemplín z Bratislavy do Humenného a R 422 Cassovia z Košíc do Prahy.
 

Privatizcia Carga by bola nevhodn

(atlas.sk) Pripravovaná privatizácia elezniného prepravcu Cargo Slovakia by bola pre Slovensko vemi nevýhodná.

Poas predstavovania správy o súasnom stave nákladného elezniného prepravcu Cargo Slovakia a postupe vlády pri zabezpeovaní budúceho rozvoja Carga to na pôde Národnej rady SR uviedol minister dopravy, pôšt a telekomunikácií ubomír Vány (Smer-SD). (celý lánok...)

Kalendr podujat v roku 2008

  eleznice Slovenskej republiky zverejnili dnes kalendár podujatí, ktoré sa v tomto roku budú nies v znamení 160. výroia príchodu prvého parného vlaku na Slovensko. Ako som súbil, aktualizovaný súhrnný kalendár podujatí v roku 2008 je tu. Samozrejme, e nejaké zmeny môu vdy nasta, preto sledujte aktuálne informácie.
 
 

Posilov vlaky cez Vekonon sviatky

 elezniná spolonos Slovensko, a.s. v súvislosti s Vekononými sviatkami vypraví posilové vlaky. Podrobné informácie o cestovaní posilovými vlakmi nájdete v cestovnom poriadku, na ísle Kontaktného centra ZSSK 18 188 alebo na webovej stránke ZSSK.
 

SR chc na tri roky poisti majetok a zodpovednos za kodu

BRATISLAVA 10. marca (WEBNOVINY) - eleznice Slovenskej republiky (SR) vyhlásili verejnú súa na trojroné poistenie svojho majetku a zodpovednosti za škodu voi tretím osobám s predpokladanou hodnotou 124,5 mil. Sk bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Ide o opakované obstarávanie. Poda oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie . 46 lehota na prijímanie iadostí o súané podklady je 21. marca a na predkladanie ponúk 10. apríla. (celý lánok...)

Modernizcia ruovho a vozovho parku ZSSK, a.s.

 Nedávno sa v médiách objavili informácie o tom, e elezniná spolonos Slovensko, a.s. chce zakúpi nové rušne a vozne pre prímestskú a regionálnu dopravu. Materiál o modernizácii a rozvoji hnacích koajových vozidiel a vozov je zverejnený u dlhší as na stránke Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a aj na govnete.
 


Home