eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 21.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
Od nedele 9. decembra 2007 plat na elezniciach nov cestovn poriadok
V sobotu 8. decembra 2007 o polnoci koní platnos súasného cestovného poriadku a od nedele 9. decembra 2007 zane plati nový cestovný poriadok 2007–2008. Cestovný poriadok 2007-2008 prináša zopár zmien vo vnútroštátnej aj v medzištátnej elezninej doprave. Spolonos ZSSK tvrdí, e upravila cestovný poriadok poda frekvencie cestujúcich na jednotlivých trasách, s novými monosami cestovania a najmä v nadväznosti na prípojovos vlakov v medzištátnej a vnútroštátnej preprave. Cestovný poriadok je moné si stiahnu z internetových stránok SR alebo ZSSK.

Odklony vlakov cez Galantu sa konia

 BRATISLAVA 26. novembra (ZSSK) - Od utorka 27. novembra 2007 budú všetky vlaky osobnej dopravy z Bratislavy v smere do Leopoldova a spä, ktoré pre výlukové práce SR jazdili odklonom cez elezninú stanicu Galanta, premáva opä po svojich pôvodných trasách poda platného cestovného poriadku. Vybrané vlaky, ktoré premávali odklonom, budú opä jazdi cez elezninú stanicu Trnava.

Spojenie eskho a slovenskho Carga m jasnejie obrysy
Praha 15. novembra (TASR) - Vek spolon podnik nkladnej elezninej dopravy eska a Slovenska m u jasnejie obrysy.

Ministri dopravy oboch krajn pripravili materil pre svoje vldy, v ktorom vysvetuj, preo sa vyplat po viac ako desiatich rokoch rozdelenia podniku op spoji eleznin nkladn dopravu. "A bud materily pripraven, mme s mojim slovenskm kolegom dohodnut, e ich dme do vldy sasne," hovor esk minister dopravy Ale ebek.

Protimonopoln rad sa odvol proti zneniu pokuty pre eleznice
BRATISLAVA 13. novembra (SITA) - Protimonopoln rad SR (PM) sa chce odvola proti rozhodnutiu Krajskho sdu v Bratislave o znen vky pokuty pre bval eleznin spolonos, a.s., ktorej prvnym nstupcom je eleznin spolonos Cargo Slovakia, a.s. z 37 mil. na 5 mil. Sk. Ako v utorok pre agentru SITA povedala predsednka PM Danica Paroulkov, oakvaj psomn odvodnenie rozhodnutia sdu.

Cargo rokuje o holdingu
BRATISLAVA. esk ministerstvo dopravy vera potvrdilo, e medzi eskou a slovenskou stranou prebiehaj rokovania o prpadnej spolonej privatizcii eskho D Carga a slovenskho ZSSK Cargo Slovakia. Malo by s o formu holdingovho usporiadania oboch firiem. Hovorca ministerstva Karel Hanzelka povedal, e zatia nie je ni definitvne. Netajme sa vak tm, e by to bol z nho pohadu logick krok - predval by sa siln hr na stredoeurpskom poli, povedal Hanzelka.

SDK: Pripravuje sa vytunelovanie Carga
BRATISLAVA 9. novembra (SITA) - Vvoj okolo elezninej spolonosti Cargo Slovakia (ZSSK Cargo) oznail opozin poslanec NR SR za SDK-DS Pavol Prokopovi v piatok na tlaovej besede za vykrdanie a prpravu na vytunelovanie. Ak by sa poda neho pripravovala vhodn privatizcia a predaj podniku za podmienok, ako predpokladala bval vlda Mikula Dzurindu, opozin strana by to podporila. Bval minister dopravy v tejto svislosti pripomenul, e predol vlda chcela ZSSK Cargo preda za 19,5 mld. Sk, ale teraj premir Robert Fico a minister dopravy ubomr Vny, ke boli v opozcii, privatizan zmery vtedajej vldy kritizovali ako rozpredvanie a rozkrdanie.

Vo vlakoch ud ubda, klesaj trby

 BRATISLAVA (Pravda) Vlaky na Slovensku sa tento rok vyprázdujú, cestujúcich ubúda. Napriek snahe sa elezninej spolonosti Slovensko nepodarilo naplni kasu a dosiahnu trby, aké si naplánovala. A to ani jeden mesiac od zaiatku roka. Roný plán pritom u s monými komplikáciami rátal. V porovnaní s minulým rokom sa v trbách darilo predbieha minulý rok len na zaiatku roka.

Po trištvrte roku má elezniná spolonos v kase o 150 miliónov menej, ako plánovala, teda necelých 1,7 miliardy korún. Poet cestujúcich prekroil plán len v dvoch mesiacoch - v apríli a v auguste. udia si však kupovali lacnejšie lístky a cestovali na kratšie vzdialenosti, preto boli trby firmy pod plánom od januára a do septembra. Za celý rok spolonos poíta s obratom takmer 2,5 miliardy korún. (celý lánok...)

eleznice maj starosti s opitmi cestujcimi
Bratislava 3. novembra (TK) - Slovensk eleznice maj oraz v problm s opitmi cestujcimi. eleznin spolonos (ZSSK) tento rok zaevidovala nrast incidentov s pasaiermi pod vplyvom alkoholu. Naprklad proti podgurenm skupinm mladch ud cestujcich z diskotk v poslednom obdob viackrt zasahovala aj eleznin polcia. Opitch ud poda prepravnho poriadku mu z vlakov vysadi, in opatrenia vak zatia ZSSK neohlsila.

Na vlaky ide miliarda, na penzie nie
Lobovanie Jna Slotu a jeho SNS spsobilo, e peniaze pre eleznice dostali prednos pred financiami na vianon dchodky. eleznin spolonos Slovensko toti patr do sfry vplyvu strany Jna Slotu.

Vny potvrdil zruenie ruovho depa v Preove

Zámer zruši Rušové depo v Prešove potvrdil poas dnešného slávnostného uvedenia do prevádzky tunajšej prestavanej elezninej stanice minister dopravy, pôšt a telekomunikácií ubomír Vány.

V odpovediach na otázky novinárov konštatoval nerentabilnos prevádzky prešovského depa. Ak by malo výkony o len na úrovni 70 %, "tak nikto ani nerozmýša o jeho rušení," poznamenal Vány. Má však 20-% výkonnos a doplnil, e "u sa nedá alej dopláca na toto depo, lebo skrachuje celé Cargo". Naznail, e sa nebude ruši len depo v Prešove, pretoe podobné problémy má viacero z asi 35 diep, ktoré na Slovensku existujú. Ako uviedol, ministerstvo chce tento poet "nejako skomprimova". "Štátny podnik Cargo musí podnika efektívne," podiarkol minister. (celý lánok...)

atlas.sk, 26.10.2007


Home