eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 21.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
Vny: Cargo m viacer monosti
TK/Pravda Vytvorenie spolonho podniku s eskm nkladnm elezninm dopravcom je poda ministra dopravy ubomra Vneho len jednou z monost, ako vyriei budcnos ttom ovldanho slovenskho prepravcu ZSSK Cargo.

V hre zostva tie samostatn podnikanie ZSSK Cargo alebo vznik spolonho podniku so zahraninm investorom, v ktorom by bol tt vinovm vlastnkom, povedal Vny.

"Eurpa sa v Cargu spja a nejak satelit samostatn slovensk by mohol by problm," zdraznil Vny. Chce vak preskma, i by eleznin dopravca dokzal fungova samostatne. Ministerstvo by do niekokch tdov malo vedie, ktor monos je pre podnik vhodnejia. (cel lnok...)

eleznin podniky maj spoji
BRATISLAVA. esk a slovensk ttni nkladn prepravcovia sa mono spoja. Informoval o tom vera esk dennk Hospodsk noviny. Slovensk podnik, ministerstvo dopravy aj rad vldy scenr spojenia pripaj. Hovorkya premira Silvia Glendov nepoprela informciu, e na tmu spojenia firiem u Robert Fico rokoval aj s predsedom eskej vldy Mirkom Topolnkom.

ttne Cargo umelo znilo stratu
ttny nkladn eleznin prepravca Cargo Slovakia je ovea stratovej, ako o sebe tvrdil. Nov vedenie podniku na ele s bvalm audtorom KPMG Matejom Augustnom odkrylo dodaton, viac ako 260-milinov straty. Tie mali vznikn predvlani nesprvnym odpisom vagnov, ktorch ivotnos bola nadhodnoten.

ZSSK Cargo uvauje o spoluprci s eskm partnerom
BRATISLAVA 25. oktbra (SITA) - eleznin spolonos Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK Cargo) mono bude v budcnosti uie spolupracova s eskm partnerom D Cargo. "V rmci strategickch rozvojovch plnov spolonosti Cargo Slovakia sa uvauje aj o alternatve uej spoluprce s eskm partnerom. Vzhadom na to, e sa analyzuj viacer monosti, je zatia predasn pecifikova, o ak formu spoluprce by malo s," povedal pre agentru SITA hovorca ministra dopravy Marin Jnok.

Vznik esko-slovensk dopravn obor
esk tt pracuje na tom, aby D Cargo prepojil s jeho slovenskou obdobou Cargo Slovakia. Informoval o tom dnes esk dennk Hospodsk noviny.

Kedy by k tomu malo djs a ako by tak spojenie mala vyzera, ale nie je jasn. "Zatia iba rokujeme. Ni viac preto v tejto chvli nemono poveda," uviedol esk minister dopravy Ale ebek. Poda niektorch informci sa skr ne o fzii rokuje o holdingovom partnerstve.

Cargo nepredaj, ale mono sfzuj
esk a slovensk vlda pracuj na fzii elezninch dopravcov D Cargo a Cargo Slovakia. esk premir Mirek Topolnek vraj u o tom rokoval s premirom Robertom Ficom. V spolonom podniku m ma vinu esk strana.

idlo: Stt chyst fzi eskho a slovenskho elezninho carga

 TK, Praha - Stát chystá fúzi nov vzniklé dceiné spolenosti eských drah D Cargo se slovenskou obdobou Cargo Slovakia. TK to ekl len snmovního podvýboru pro dopravu Karel Šidlo (KSM) a potvrdil ministr dopravy Aleš ebíek (ODS). Podle Šidla vlády R a Slovenska pracují na dohod o vzniku spoleného podniku.

Vluka na trati 191 v seku Bnovce nad Ondavou Trebiov

BRATISLAVA 22. októbra (ZSSK) - Od pondelka 22. októbra do štvrtka 25. októbra 2007 budú v ase od 9.00 h do 19.00 h všetky vlaky elezninej spolonosti Slovensko, a. s. (ZSSK) v úseku Bánovce nad Ondavou – Trebišov nahradené autobusovou dopravou. Dôvodom mimoriadnej zmeny je výluka v uvedenom úseku.

Online rozhovor s ministrom dopravy ubomrom Vnym

 Na internetovej stránke hospodárskych novín sa uskutonil online rozhovor so súasným ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, v ktorom padla aj jedna otázka súvisiaca so eleznicami:


Otázku poloil: obyvate Bratislavy (18.10. 15:02)

Váený pán minister, dovote vyui priamy kontakt na otázku, ktorá zdanlivo nesúvisí s dianicami. V rámci modernizácie elezníc v Bratislave (projekt TEN-T) sa má vytvori podzemná dopravná elezniná tepna, ktorá má by napojená na MHD Bratislavy.

Na eleznin dopravu pjde na budci rok 11,1 miliardy Sk

 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR bude ma v roku 2008 k dispozícii na výdavky 30,9 miliardy Sk, o je oproti pôvodnému návrhu rozpotu viac takmer o 5 miliárd Sk.

 


Home