eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
Cestovn poriadok (GVD) platn od 11. decembra 2016
elezniná spolonos Slovensko, a.s. (ZSSK), dnes zverejnila cestovný poriadok (GVD) pre obdobie 2016-2017, ktorý zane plati od 11. decembra 2016. Upozornenie na mimoriadnu zmenu CP: IC vlaky spolonosti RegioJet, a.s., na trase BRATISLAVA - KOŠICE konia k 31. januáru 2017. Od 1. februára 2017 bude na tejto trase prevádzkova IC vlaky len ZSSK. Cestovný poriadok IC vlakov ZSSK je uvedený nišie.

Konen nvrh cestovnho poriadku (GVD) 2016-2017

eleznice Slovenskej republiky zverejnili konený návrh cestovného poriadku 2016-2017, ktorý by mal plati od 10. decembra 2016. Dôleité je upozorni, do zaiatku jeho platnosti môe ešte dôjs ku zmenám.
 
 
 
 

Lubencky vlik

Miestna tra z Plešivca do Muráa je od 1. mája 2011 bez osobnej dopravy, ale aspo nákladná doprava tu ako-tak funguje. Kadý pracovný de chodí manipulaný vlak z Plešivca do Lubeníka, resp. poda potreby „manipulák“ ide a do Revúcej, i dokonca zájde a do Muráa. Dokonca, niekedy ide manipulaný vlak do Lubeníka nielen dopoludnia, ale aj popoludní.

Krtke sprvy z prevdzky: 754.034 to dnes zabalila v Roave

Veterán klub ZSSK pripravil dnes príjemné prekvapenie pre cestujúcich rýchlikom R 932 Gemeran z Košíc, od decembra 2015, len do Zvolena. Historický motorový ruše 754.034, kouha jedna, si na Gemeri jednoducho povedal, e v takej horúave alej ani krok. 
 
 
 

Komentr: Sa na rchliky Bratislava Bansk Bystrica by mal minister dopravy zrui

Zaiatkom roku 2015 sa objavili prvé oficiálne informácie o tom, e Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (alej len „ministerstvo dopravy“) uvauje vypísa súa na rýchliky na trati Bratislava - Banská Bystrica. Trvalo to uritý as, ale nakoniec súa bola v novembri 2015 vyhlásená a prihlásilo sa do nej viacero spoloností. Tieto by mali po získaní podrobných podkladov predloi cenové návrhy.

Leto s Komtou 2016

Obianske zdruenie Veterán klub elezníc Poprad oznamuje verejnosti, e historická tatranská elektrika KOMÉTA bude v letnej sezóne 2016 premáva na tratiach Tatranských elektrických elezníc na trase Poprad - Starý Smokovec, Starý Smokovec - Tatranská Lomnica – Starý Smokovec (3x), Starý Smokovec - Poprad kadú druhú nedeu.

Pri Novej Bani sa vykoajil vlak SR

Bratislava 3. júna 2016 (SR/ZSSK) - eleznice Slovenskej republiky (SR) informujú verejnos a cestujúcich, e dnes, 3. júna 2016, sa v úseku Hronský Beadik – Nová Baa vykoajil sluobný vlak SR, take doprava na hlavnom ahu Bratislava – Zvolen je výrazne obmedzená.
 
 
 

Rmcov nvrh GVD 2016-2017

eleznice Slovenskej republiky (SR) zverejnili rámcový návrh cestovného poriadku (GVD) 2016-2017, ktorý by mal plati od decembra 2016.
 
 
 
 

Druh zmena cestovnho poriadku vlakov (GVD) od 12. jna 2016

Upozornenie pre cestujúcu verejnos! Od nedele 12. júna 2016 sa opä mení cestovný poriadok vlakov (GVD 2015/2016). Plánovaná druhá zmena GVD sa dotýka viacerých tratí. Nový cestovný poriadok zverejnili eleznice Slovenskej republiky (SR). Ak cestujete vlakmi, vo vlastnom záujme si zmeny v novom cestovnom poriadku skontrolujte. Zmeny platné od 12. júna 2016 majú zelené podfarbenie, ostatné platné cestovné poriadky sú podfarbené nabielo. Osobná doprava je zastavená na tratiach vyznaených tmavšou sivou farbou. Nezabudnite vyjadri svoj názor v ankete o návrate IC vlakov. akujeme za kadý názor.

Tip na vkend: XVI. RUOPARDA 2016

Najväšie stretnutie priaznivcov elezninej nostalgie i moderny „Rušoparáda“ na východnom Slovensku opä otvorí brány košického rušového depa elezninej spolonosti Slovensko, a.s. (ZSSK). U 16. roník obúbeného podujatia, ktoré organizuje ZSSK v spolupráci s obianskym zdruením Detská eleznica Košice, sa bude kona v sobotu 16. a nedeu 17. apríla 2016.


Home