eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 21.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava - zobrazeno 3 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
SR plnuj poisti svoj majetok...
eleznice Slovenskej republiky (SR) plnuj poisti svoj majetok a zodpovednos za kodu. SR pripravuj verejn obstarvanie na poistenie svojho majetku a poistenie zodpovednosti za kodu voi tretm osobm s predpokladanou hodnotou 124,5 mil. Sk bez dane z pridanej hodnoty.

Oprava tunelu v Bratislave - mono ho opravia skr
Tunel mono opravia skr. Rekontrukcia tunela pod elezninm mostom na abotovej pokrauje. Prejazd na Jaskov rad je uzatvoren.

eleznice Slovenskej republiky, a.s. kpia koajnice
eleznice Slovenskej republiky (SR) nakpia oceov koajnice od eskej firmy Moravia Steel, a.s. Tinec - Star Msto za 386,6 mil. Sk bez dane z pridanej hodnoty.


Home