eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 21.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
Kalendr vstav a jzd nostalgickch vlakov 2016
Kadý rok sa pre milovníkov a fanúšikov elezníc uskutoujú historické jazdy parných, alebo motorových vlakov a výstavy. Múzejno-dokumentané stredisko Výskumno-vývojového ústavu elezníc Slovenskej republiky (MDC) na svojej internetovej stránke zverejnilo kalendár elezninej nostalgie na rok 2016. Poda neho sme pripravili výber tých najatraktívnejších podujatí a jázd historických vlakov.

V nedeu prvkrt vyraz z Trenna do Prahy expresn vlak ARRIVA

V nedeu 6. marca 2016 prvýkrát vyrazí expresný vlak ARRIVA z Trenína a Trenianskej Teplej do Prahy. Na túto trasu sa vydá kadú nedeu popoludní, spä z Prahy sa bude vraca v sobotu ráno. Základné cestovné Trenín – Praha bude stá 12,96 eur, študenti s ISIC kartou zaplatia o 10 % menej. Trasu dlhú 407 km prejde priamy vlak za pä hodín. Trenín tak získa priame spojenie nielen s eským hlavným mestom, ale tie s univerzitnými mestami ako sú Olomouc a Pardubice, do ktorých dochádza mnoho slovenských študentov.

Zmena cestovnho poriadku vlakov od 28. februra 2016

Od nedele 28. februára 2016 platí prvá plánovaná zmena cestovného poriadku vlakov (GVD 2015). Nové cestovné poriadky zverejnili eleznice Slovenskej republiky (SR) a elezniná spolonos Slovensko, a.s. (ZSSK). Zmeny sa týkajú viacerých tratí. Od 12. júna 2016 platí plánovaná druhá zmena GVD.
 

Mimoriadna zmena CP vlakov od 18. janura 2016

V súvislosti s rozhodnutím Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o zastavení prevádzky vlakov IC elezninej spolonosti Slovensko, a.s., (ZSSK) dochádza od pondelka 18. januára 2016 k mimoriadnej zmene v cestovnom poriadku. Zmeny sa týkajú viacerých tratí. Upozornenie: Od 28. februára 2016 platí aktualizovaný cestovný poriadok.

Cestovn poriadok vlakov platn od 13. decembra 2015 (definitvny GVD)

Od nedele 13. decembra 2015 bude plati nový cestovný poriadok vlakov (GVD 2015 – 2016). Nový, definitívny cestovný poriadok vlakovej dopravy zverejnila elezniná spolonos Slovensko, a.s., a eleznice Slovenskej republiky. Upozornenie: Od 18. januára 2016 platí mimoriadna zmena cestovného poriadku!
 

Tip na vkend: Nostalgick jazda Rajeckou Anou

Poas víkendu 10. a 11. októbra 2015 organizuje Povaské múzeum v iline (PMZA) v zriaovateskej pôsobnosti ilinského samosprávneho kraja so Spolonosou Povaskej dráhy ilina Nostalgickú jazdu Rajeckou Anou po trati ilina – Rajec.  

RoLa terminl v Trstenej

Pri mojej letnej návšteve Oravy nemohol mojej pozornosti uniknú ani terminál RoLa vybudovaný v stanici Trstená. Skratka RoLa je odvodená z nemeckého Rollende Landstraße. Pod touto skratkou sa skrýva systém kombinovanej dopravy. o je to kombinovaná doprava a o je to RoLa? Aj o tom je tento náuný príspevok.
 

120. rokov elezninej trate Studen Potok - Tatransk Lomnica

Veterán klub elezníc Poprad pozýva všetkých na oslavy 120. výroia prevádzky na trati SR .185 Studený Potok – Tatranská Lomnica. Pri tejto príleitosti budú vypravené historické vlaky zo stanice Poprad–Tatry u v nedeu 13. septembra 2015.
 

Konen nvrh cestovnho poriadku 2015-2016

elezniná spolonos Slovensko, a.s., (ZSSK) zverejnila konený návrh cestovného poriadku 2015-2016, ktorý by mal plati od 13. decembra 2015. ZSSK upozoruje, e do zaiatku jeho platnosti môe ešte dôjs ku zmenám, avšak u len v minimálnom rozsahu.

Pchov preiel na striedav TPS 25 kV, 50 Hz

V súvislosti s modernizáciou elezninej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, km 100,500 – 159,100 pre traovú rýchlos do 160 km/hod., VI. etapa (úsek Beluša – Púchov), sa v sobotu, 1. augusta 2015, uskutonilo prepnutie traknej prúdovej sústavy (TPS) v stanici Púchov. Z tohto dôvodu bola v sobotu v stanici Púchov a priahlých úsekoch tratí 120 a 125 celodenná napäová výluka, a preto osobné vlaky boli nahradené autobusmi a na rýchlikoch boli nasadené motorové rušne.


Home