eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 21.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
Vstavba TIOP v Moldave nad Bodvou
Viacerí urite vedia o tom, e v Moldave nad Bodvou prebieha výstavba terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP). Aj ke sme sa na stránkach magazínu elezniné.info doteraz o tejto výstavbe nezmienili, neznamená to, e ju nesledujeme. Viackrát som zašiel do Moldavy n/B., aby som priebeh výstavby TIOP zadokumentoval. Ako teda prebieha výstavba novej zastávky Moldava nad Bodvou mesto?

Pendolino na Slovensku op skonilo

V súvislosti s tragédiou, ktorá sa stala v stredu, 22. júla 2015, na elezninom priecestí v Studénke, kde došlo ku zráke vlaku SC Pendolino s kamiónom, sa eské dráhy (D) rozhodli pozastavi prevádzku elektrických jednotiek radu 680 Pendolino na Slovensko. Take od 23. júla 2015 je na vlakoch EC 241 Praha Košice a EC 240 Košice – Praha nasadená náhradná súprava tvorená rušom a klasickými vozami.

Druh zmena CP vlakov od 14. jna 2015

Od nedele 14. júna 2015 zane plati druhá zmena cestovného poriadku vlakov (GVD 2014 – 2015). Zmeny sa týkajú viacerých tratí, preto si vo vlastnom záujme skontrolujte, i sa zmeny netýkajú aj vašich vlakov. Zmeny sú pre lepšiu orientáciu zvýraznené zelenou farbou.

Tip na vkend: XV. RUOPARDA 2015

Najväšie stretnutie priaznivcov elezninej nostalgie i moderny – Rušoparáda – opä otvorí brány košického rušového depa elezninej spolonosti Slovensko (ZSSK). Akcia sa bude kona v sobotu 18. a nedeu 19. apríla 2015. Pripravená je premiéra zreštaurovaného legionárskeho voza z prvej svetovej vojny, unikátna technická pamiatka - parná zubaka z Tisovca, ale i rozlúka s populárnym parným Malým Býkom. U 15. roník obúbeného podujatia organizuje ZSSK v spolupráci s obianskym zdruením Detská eleznica Košice.

Mimoriadna zmena CP vlakov od 15. aprla 2015

V súvislosti s rozhodnutím elezninej spolonosti Slovensko, a.s., pozmeni prevádzku vlakov IC na trase Bratislava – ilina – Košice dochádza od stredy 15. apríla 2015 k mimoriadnej zmene cestovného poriadku vlakov (GVD 2014 – 2015). Aktuálne zmeny sú zvýraznené fialovou farbou.
 

Pozor na zmenu asu v nedeu 29. marca 2015

V noci zo soboty 28. marca na nedeu 29. marca 2015 sa mení stredoeurópsky as (SE) na letný stredoeurópsky as. V nedeu 29. marca 2015 v noci o 02.00 h stredoeurópskeho asu sa posunie as o hodinu dopredu na 03.00 h letného asu. Z tohto dôvodu budú meška noné vnútroštátne a medzinárodné vlaky.
 

Kalendr akci a jzd nostalgickch vlakov

Kadorone sa pre milovníkov a fanúšikov elezníc uskutoujú mimoriadne jazdy parných, i motorových vlakov. Dnes bol zverejnený oficiálny kompletný kalendár elezninej nostalgie na rok 2015. Poda neho sme pripravili zoznam tých najatraktívnejších podujatí a jázd historických vlakov.

Tip na vkend: Vlet do Medzeva

Košická detská historická eleznica v spolupráci s Kultúrnym centrom údolia Bodvy a Rudohoria, pracovisko Hvezdáre Medzev, Vás pozývajú na prvú tohtoronú jazdu. Podujatie je zárove premiérou a skúšobnou jazdou osobného motorového voza 810.626, ktorý bude Košická detská historická eleznica pouíva na prepravu cestujúcich po tratiach normálneho rozchodu.

Prv zmena cestovnho poriadku vlakov od 1. marca

Od nedele 1. marca 2015 platí prvá zmena cestovného poriadku vlakov (GVD 2014 – 2015), ktorá prináša viacero zmien. Zmeny sa týkajú väšiny tratí. Zmeny sú zvýraznené zelenou farbou.
 

Petcia za obnovenie elezninej osobnej dopravy

Vláda Slovenskej republiky na rokovaní da 22. októbra 2014 prijala návrh opatrení finanného, ekonomického a sociálneho balíka v elezninej osobnej doprave (TU!). Tento balíek bol prijatý s rozpormi, napríklad odborníci aj laická verejnos ho povauje za diskriminaný. Zvláš citlivo ako nespravodlivý je vnímaný v regiónoch, v ktorých bola elezniná osobná doprava postupne od roku 2003 zastavená.


Home