eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 21.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
Promo jzda Pendolina do Koic
Od nového jízdního ádu spoj SuperCity 240/241 Pendolino výrazn zkrátí cestu mezi Prahou, Popradem a Košicemi...
 
 
 

Cestovn poriadok vlakov platn od 14. decembra 2014 (definitvny)

Od nedele 14. decembra 2014 platí nový cestovný poriadok vlakov (GVD 2014 – 2015). Nový, definitívny cestovný poriadok zverejnila elezniná spolonos Slovensko, a.s.
 
 

Letn as kon v nedeu nadrnom

Cez víkend koní letný as a táto zmena sa dotkne aj cestovania nonými vlakmi zo soboty na nedeu. V nedeu, 26. októbra 2014, sa o tretej hodine rannej as posunie o hodinu spä, na druhú hodinu. Na území Slovenskej republiky táto zmena ovplyvní jazdu troch noných rýchlikov, a to: R 442 Šírava Humenné - Praha, R 614 Zemplín Humenné – Bratislava a R 615 Zemplín Bratislava - Humenné. Zmena asu sa dotkne aj noných medzinárodných vlakov.

Nvrh na realizciu opatren v elezninej osobnej doprave

Vláda Slovenskej republiky na dnešnom rokovaní schválila u vopred avizovaný a kontroverznú diskusiu vyvolávajúci politický návrh na realizáciu opatrení finanného, ekonomického a sociálneho balíka vlády SR v elezninej osobnej doprave. Napriek tomu, e materiál je pomerne „riedky“, obsahuje informácie, ktoré môu by uitoné pre tých, ktorých sa opatrenia týkajú. Z tohto dôvodu tu zverejujeme kompletný vládou schválený materiál.

Tip na vlet: Hradnou strelou na Spisk hrad

Klub historických koajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach Vás pozýva na mimoriadnu nostalgickú jazdu „Hradnou strelou“ z Košíc do Spišského Podhradia a spä, ktorá sa uskutoní v sobotu, 18. októbra 2014. Súasou akcie budú aj dve kyvadlové jazdy Spišské Podhradie – Spišské Vlachy.

Tip na vlet: Maratnsky vlik

Klub historických koajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach Vás pozýva na mimoriadnu nostalgickú jazdu Maratónskym vláikom z Košíc do Turne nad Bodvou a spä, ktorá sa uskutoní v sobotu, 4. októbra 2014.
 

Tip na vlet: Ozubnicov parn vlak vyjde na tra

Dlho oakávané predstavenie parnej zubaky na elezninej trati z Tisovca do sedla Zbojská sa blíi. Da 4. októbra 2014 pôjde ozubnicový parný ruše 40.006 s historickým vlakom prvý krát pre širokú verejnos. Ozubnicová elezniná tra Tisovec - Pohronská Polhora vznikla v roku 1896. Od ukonenia parnej prevádzky na tejto elezninej trati uplynulo u viac ako 50 rokov. Dnes sa táto ozubnicová elezniná tra s rozchodom 1 435 mm stáva vaka parnej prevádzke európskym unikátom.

Konen nvrh cestovnho poriadku 2014-2015

elezniná spolonos Slovensko, a.s., zverejnila konený návrh cestovného poriadku pre obdobie 2014-2015, ktorý by mal plati od 14. decembra 2014. Do zaiatku jeho platnosti môe ešte dôjs k jeho úprave, avšak u len v minimálnom rozsahu.

Murnsky manipulk (2.)

Odvoz kalamitného dreva z Muráa pokrauje aj v septembri tohto roka. U zaiatkom augusta t. r. som do Muráa zašiel, o om je tu na stránkach magazínu elezniné.info fotoreportá. Kalamita postihla okolité lesy do takej miery, e ešte stále prebieha likvidácia polomu. Vaka tomu na Gemeri oila aspo nákladná elezniná doprava a okrem trate do Muráa aj na alších gemerských tratiach. alšia fotoreportá z Muráa je tu.

RegioJet z Prahy do Koc u od polovice oktbra

Súkromný vlakový dopravca RegioJet poiadal správcu elezninej infraštruktúry na Slovensku eleznice Slovenskej republiky (SR) o zavedenie vlakov IC 1003 na trase Praha - Ostrava - ilina a do Košíc a IC 1010 na trase Košice - ilina - Ostrava - Praha u od polovice októbra 2014. RegioJet plánuje pre svojich cestujúcich uvádzaciu cenu cestovného z Prahy do Tatier u od 9 Eur.


Home