eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������elezni������������n������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
Pozvnka na RENDEZ 2013
V doch 15. a 16. júna 2013 sa uskutoní v priestoroch starého rušového depa Bratislava východ u 15. celoslovenský zraz historických elezniných vozidiel - Rendez 2013, ktorý je zárove oslavou 165. výroia elezníc na Slovensku. Podujatie usporiadajú eleznice Slovenskej republiky, elezniná spolonos Slovensko, a.s., elezniná spolonos Cargo Slovakia, a.s., Dopravný podnik Bratislava, a.s., Klub elezninej nostalgie Bratislava východ, Klub priateov histórie elezninej dopravy v spolupráci s alšími slovenskými klubmi elezniných historických vozidiel (z Bratislavy hl. st., Púchova, Prievidze, Vrútok, Zvolena, Popradu, Tisovca a Hanisky pri Košiciach) za podpory celého radu sponzorov. Hlavným mediálnym partnerom podujatia bude Rádio Expres.

Zmena cestovnho poriadku platn od 9. jna 2013

Od nedele 9. júna 2013 bude plati druhá zmena cestovného poriadku na tratiach SR. Zmeny sa týkajú viacerých tratí. Nové cestovné poriadky pre jednotlivé trate sú zverejnené tu.
 
 
 

O cestovnch lstkoch

Cestujúci vlakom si spravidla zakúpi cestovný lístok vopred, bu priamo na elezninej stanici v pokladni, alebo v predpredajných automatoch. Dnes je moné cestovné lístky zakúpi aj z domu prostredníctvom internetu. Cestovné lístky vo vlakoch kontrolujú sprievodcovia vlakov. Na niektorých tratiach sa cestovné lístky kupujú priamo vo vlaku u sprievodcu. V krátkom lánku sa pozrieme do nedávnej minulosti a pripomenieme si ako a aké cestovné lístky na vlak sa predávali.

Prebdzanie Katky, ruoparda Koice 2013 - program

V sobotu 20. a nedeu 21. apríla 2012 sa v Rušovom depe Košice (ul. Pri bitúnku 2) uskutoní 13. roník populárnej akcie „Prebúdzanie Katky“ – rušoparáda Košice 2013. Program akcie na oba víkendové dni je zverejnení tu. Akcia sa koná v duchu 165. výroia vzniku elezníc na Slovensku, ktoré si v tomto roku pripomíname. Organizátormi akcie sú elezniná spolonos Slovensko, a.s., a Obianske zdruenie Detská eleznica.

Prv zmena cestovnho poriadku platn od 3. marca 2013 (GVD)

Od nedele 3. marca 2013 bude plati prvá zmena cestovného poriadku na tratiach SR. Zmien je vea a týkajú sa viacerých tratí. Nové cestovné poriadky pre jednotlivé trate sú zverejnené tu. Doplnená je zmena platná od 21. apríla 2013 na trati Banská Bystrica - Bratislava (R 1530).
 

Kalendr elezninej nostalgie na rok 2013

eleznice Slovenskej republiky zverejnili kalendár nostalgických vlakov na rok 2013. Zoznam podujatí a jázd historických vlakov nie je konený, pretoe niektoré akcie nemajú zatia urený termín. Aj napriek tomu si môe kadý u teraz naplánova, ktorej akcie sa zúastní. Kalendár je bohatý a je z oho si vybra. Zostáva dúfa, e plánované akcie sa aj uskutonia, prípadne sa uskutonia aj alšie zaujímavé akcie a jazdy. Akcie pripravuje MDC VVÚ SR v spolupráci s OZ.

lt vlaky na itnom ostrove

Spolonos Regiojet je na Slovensku známa tým, e prevádzkuje osobné vlaky na trati z Bratislavy do Komárna. lté vlaky sú lákadlom pre fotografov a pár záberov som urobil aj ja. Moderné motorové jednotky známe pod prezývkou Talent však nepriahujú len fotografov. Podstatné je, e súkromná spolonos Regiojet svojou obchodnou stratégiou dokázala do vlakov pritiahnu podstatne viac udí, ne štátna elezniná spolonos Slovensko, a.s. (ZSSK). Do septembra t.r., teda len za prvý polrok svojho pôsobenia, prepravila spolonos Regiojet takmer sedemsto tisíc cestujúcich. Teda toko, koko štátny moloch ZSSK za rok.

Nov cestovn poriadok vlakov GVD 2012 2013

elezniná spolonos Slovensko, a.s., (ZSSK), zverejnila definitívny návrh nového GVD na obdobie 2012 – 2013. Nový cestovný poriadok bude plati od 9. decembra 2012 do 14. decembra 2013.
UPOZORNENIE! ZSSK da 23.11.2012 zverejnila opravené cestovné poriadky tratí 120, 127, 131 a 180. Vo vlastnom záujme si tieto cestovné poriadky skontrolujte. Tu je zverejnená posledná verzia. Za vzniknuté problémy sa ospravedlujeme.

Nahliadnutie do interiru Orient-Expressu

Bolo to v sobotu, 6.10.2012, ke som mal tú monos nahliadnu do interiéru tohto historického a v súasnosti najluxusnejšieho vlaku, ktorý premáva v Európe. Jednalo sa konkrétne o Venice Simplon-Orient-Express, ktorý premáva cez mnoho miest v Európe z Paría do Istanbulu. Ponúkam vám informácie a pohad do interiéru tohto vlaku, ktorý sa mi podarilo nafoti na Smíchovskom nádraí v Prahe.

Letn as kon v nedeu

Pozor, cez víkend sa mení as. V nedeu 28. októbra 2012 si pripomenieme nielen vznik eskoslovenska v roku 1918, ale v noci o tretej hodine sa as posunie o hodinu spä, na druhú hodinu. Na území Slovenskej republiky táto zmena ovplyvní jazdu dvoch noných rýchlikov R 614 Zemplín Humenné – Bratislava a R 615 Zemplín Bratislava - Humenné. Zmena asu sa dotkne aj noných medzinárodných vlakov.


Home