eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������elezni������������n������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
Piatkov rno na elezninej stanici v Preove
Na piatkové ráno, 9.9.2011, som si naplánoval menšiu „fotoakciu“ na mne najblišej elezninej stanici v metropole Šariša, v Prešove. Cieom mojej akcie nebolo fotografovanie vozidiel, ktoré sa na tejto stanici vyskytujú kadodenne, ale práve naopak, v toto ráno mali na prešovskú stanicu dorazi hne dve zaujímavosti. Ta prvá bola návšteva Albety – EPJ 671.004/071/971.004, ta druhá bola príchod pápeského vlaku TOTUS TUUS z Poska. Ako som pochodil sa dozviete v tejto krátkej fotoreportái.

Rekontrukcia elezninej trate Podunajsk Biskupice Dunajsk Streda

BRATISLAVA 13. septembra 2011 (SR/ZSSK) - eleznice Slovenskej republiky (SR) a elezniná spolonos Slovensko, a. s., (ZSSK) oznamujú cestujúcej verejnosti, e v dôsledku rozsiahlej rekonštrukcie elezninej trate v úseku Podunajské Biskupice – Dunajská Streda, bude úplne vylúená osobná aj nákladná elezniná doprava. V 35 km dlhom úseku zane nepretritá výluka od 19. septembra 2011 od 8:00 h a potrvá do 5. decembra 2011 do 18:00 h, teda celkom 78 dní. Osobné vlaky budú v tomto období nahradené autobusmi, ktoré zabezpeila ZSSK.

Mimoriadne vlaky na Nrodn p do atna

elezniná spolonos Slovensko, a.s., (ZSSK) informovala, e da 15. septembra 2011 vypraví mimoriadne vlaky na Národnú pú do Šaštína na Slávnos Sedembolestnej Panny Márie. Tri mimoriadne pútnické vlaky z Prievidze, Banskej Bystrice a Skalitého pôjdu priamo do Šaštína, dva mimoriadne vlaky zo Zlatých Moraviec a Nitry budú prípojné k pútnickým vlakom. Mimoriadne pútnické vlaky prídu do Šaštína v ase pred zaiatkom hlavnej slávnostnej pontifikálnej omše so zaiatkom o 10:30 h.

Tip na vlet: Parnm vlakom na Plaveck hrad

Klub priateov histórie elezninej dopravy Bratislava východ (KPHZD) v spolupráci zo eleznicami Slovenskej republiky (SR) a Múzejno-dokumentaným centrom SR pripravil jazdu historickým parným vlakom do Plaveckého Podhradia, ktorá sa uskutoní da 15. septembra 2011. V Plaveckom Podhradí môu výletníci navštívi zrúcaninu Plaveckého hradu.

Konen nvrh GVD 2011 2012

Pred asom sme zverejnili skorší návrh GVD na obdobie 2011 – 2012. Vzhadom na zmeny, ktoré boli odvtedy v návrhu vykonané, zverejujeme opä sná "konený" návrh GVD. Zatia nie je zrejmé, i a ako bude zabezpeená doprava na trati 122 Trenianska Teplá – Trenianske Teplice a trati 134 Šaa – Neded, na ktorej je zatia zabezpeená náhradná autobusová doprava. ZSSK zverejnila definitívny cestovný poriadok.

Sobota bude patri Grand Prix Slovensko 2011

Klub historickej techniky Zvolen zverejnil program populárnej súae - pretekov parných rušov, známych tie ako „Grand Prix Slovensko“, ktoré sa uskutonia v sobotu 10. septembra 2011 na nákladnej stanici vo Zvolene. Najväšie podujatie svojho druhu v Európe organizuje Klub historickej techniky Zvolen od roku 1998 v spolupráci s ostatnými partnermi s podporou najmä SR, ZSSK, ZSCS.

Za manipulanm vlakom do iah a Krupiny

Nákladná doprava na trati 153 ata – Šahy – Zvolen je slabšia. Manipulaný vlak chodí zo Zvolena do Krupiny a Šiah poda potreby. V auguste tohto roku prebiehala oprava elezniného mosta na trati 153 v úseku Zvolen – Krupina, preto bol zavedený manipulaný vlak z Levíc do Krupiny cez Šahy.

Krtke sprvy z prevdzky: Rue 362.161 D na EC 171 Hungarii

Zhodou okolností som dnes cestoval vlakom EuroCity 171 Hungaria do stanice Beclav. Na tomto vlaku spravidla chodia rušne ZSSK radu 350. V stanici, kde som nastupoval, som však na ele vlaku zbadal ruše D 362.161-2. No v mojej nástupnej stanici som Hungariu nefotil, navyše som nastúpil do posledného voza. V mojej cieovej stanici Beclav som z vlaku vystúpil. Pretoe vlak sa nepohýnal, chcel som túto zriedkavejšiu situáciu odfoti. Ale...

Ppesk vlak TOTUS TUUS blahoslavenho Jna Pavla II. prde op na Slovensko

Pápeský vlak TOTUS TUUS blahoslaveného Jána Pavla II. v rámci svojej misie po krajinách „Vyšehradskej 4“ príde opä na Slovensko. Cieom misijnej cesty je priblíi osobu a dielo blahoslaveného Jána Pavla II. Od 9. septembra do 12. septembra 2011 si pápeský vlak  budú môc veriaci i záujemcovia prezrie postupne na elezniných staniciach v Prešove, Košiciach, Zvolene a Banskej Bystrici. Vstup a prehliadka pápeského vlaku je zdarma.

Vlakom na Medzinrodn leteck dni SIAF 2011

V sobotu 27. a nedeu 28. augusta 2011 sa na letisku Slia budú kona Medzinárodné letecké dni SIAF 2011. elezniná spolonos Slovensko, a.s., pripravila akciu, v rámci ktorej môu návštevníci vyui „spoloný lístok“, ktorý bude plati na vlak, na kyvadlovú dopravu na letisko Slia a zárove ako vstupenka na podujatie. Spoloný lístok si cestujúci môu zakúpi len cez sie Ticketportal. Klub historickej techniky Zvolen v súvislosti s podujatím pripravil mimoriadne jazdy historického motorového vlaku medzi stanicou Banská Bystrica a letiskom Slia.


Home