eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 21.09. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������elezni������������n������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
Vluka Hidasnmeti Miskolc ovplyvn jazdu vlakov do Koc
BRATISLAVA 24. augusta 2009 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s., oznamuje cestujúcim, e poda oznámenia Maarských elezníc (MÁV) bude od utorka 15. septembra do štvrtka 17. septembra 2009 vylúená osobná elezniná doprava v úseku Hidasnémeti – Miskolc. Rovnaká výluka bude aj od utorka 27. októbra do štvrtka 29. októbra 2009. Obe výluky ovplyvnia jazdu vlakov osobnej dopravy na, resp. zo Slovenska do Maarska a spä.

Vlakom na oslavy SNP tam aj sp za cenu jednosmernho lstka

     BRATISLAVA 20. augusta 2009 (ZSSK)Na oslavy 65. výroia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici  ponúka elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) monos cestova vlakom lacnejšie – cestovný  lístok na cestu tam bude, po oznaení peiatkou organizátora, plati aj pri spiatonej ceste. Oslavy budú v Banskej Bystrici v sobotu 29. a v nedeu 30. augusta 2009.

EC 174/175 Jan Jesenius pjde mimoriadne do Budapeti Nyugati pu.

     BRATISLAVA 17.  augusta 2009 (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a.s., oznamuje, e v pondelok 7. septembra a utorok 8. septembra 2009 pôjde vlak EuroCity (EC) 174/175 JAN JESENIUS mimoriadne do a z elezninej stanice Budapešti Nyugati pu. Vlak pravidelne chodí na trase Hamburg Altona – Praha – Bratislava – Budapeš Keleti pu. 

Na trati 180 mimoriadna zmena v cestovnom poriadku

     BRATISLAVA 11. augusta 2009 (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko upozoruje na mimoriadnu zmenu cestovného poriadku. Mimoriadna zmena v cestovnom poriadku vlakov osobnej dopravy 2008 – 2009 platí od stredy 12. augusta 2009.  Na trati 180 ilina – Košice bude vlak Os 7835 (ilina 14.08 hod.) z dôvodu výstupu a nástupu cestujúcich zastavova aj v elezninej stanici Varín (14.15 hod.).  

Zo elezninch stanc multifunkn centr

     eleznice Slovenskej republiky minulý týde odštartovali projekt „Moderná stanica“. Cieom projektu je revitalizácia elezniných objektov vo vybraných elezniných staniciach. Obnova by mala prebieha v spolupráci so súkromnými podnikateskými subjektmi. SR vybrali viaceré stanice, ktoré svojou polohou a potom cestujúcich môu by zaujímavé pre investorov. Zo staníc by sa mali sta moderné multifunkné centrá. SR zahájili výberové konanie partnerov pre obnovu prvých štyroch elezniných staníc: Bratislava-Nové Mesto, Trenín, ilina a Prievidza.

Rchlik Jadran jazd op a do Splitu

     BRATISLAVA 3. augusta 2009 (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e od pondelka 3. augusta 2009 chodí priamy leadlový voze radený v rýchliku R 474/475 Jadran z Bratislavy do Splitu opä do svojej cieovej stanice poda platného cestovného poriadku.  
 

Cestovn na eleznici sa zvyova nebude

    BRATISLAVA 31. júla (WEBNOVINY) - Minister dopravy ubomír Vány na výzvu premiéra Roberta Fica pozastavil návrh na zaokrúhlenie cien cestovného v osobnej elezninej doprave. elezniná spolonos Slovensko (ZSSK Slovensko), a.s., prevádzkujúca osobnú elezninú dopravu, plánovala upravi tarify za cestovné lístky prevane smerom hore od septembra. Ministerstvo dopravy rozhodnutie zdôvodnilo tým, e elezniná spolonos navrhovala prevane zvýšenie taríf cestovného, na om sa nedohodli. Poda rezortu dopravy zvyšovanie cien osobnej elezninej dopravy sa neuskutoní aj kvôli pokraujúcej hospodárskej kríze.

ZMENA: Leadlov voze do Splitu jazd po Perkovi v Chorvtsku

     BRATISLAVA 29. júla 2009 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e od stredy 29. júla 2009 chodí priamy leadlový voze z Bratislavy do Splitu po elezninú stanicu Perkovi a spä. Leadlový voze je radený v rýchliku R 474/475 Jadran. Dôvodom zmeny je mimoriadna situácia po nehodovej udalosti na chorvátskych elezniciach.  

Leadlov voze z Bratislavy do Splitu jazd len po Zhreb

     BRATISLAVA 28. júla (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e pre mimoriadne udalosti medzi elezninými stanicami Perkovi – Split v Chorvátsku jazdí medzištátny rýchlik R Jadran 474/475 a do odvolania s obmedzeniami.  
 

Po slovenskch koajniciach bud jazdi spravy systmom Push Pull

     BRATISLAVA 27. júla 2009 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) ukonila v poradí tretie verejné obstarávanie na nové súpravy pre osobnú elezninú dopravu typu Push – Pull. V rámci erpania fondov z Európskej únie boli realizované dovedna tri verejné obstarávania, a to na nákup 10 poschodových vozov, 20 poschodových vloených vozov, úprava 10 rušov série 263 a nákup 2 elektrických viac systémových rušov. Zmluva o dodaní nových elezniných vozidiel bola uzatvorená 30. júna 2009.


Home