eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 21.09. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������elezni������������n������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
LETO 2009 - Za 8 vlakom po Slovensku
BRATISLAVA    (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s., opä pre letnú sezónu 2009 pripravila zaujímavé ponuky a lacnejšie cestovanie vlakom pre organizované skupiny. Produkty VLAK A VLÁIK, VLAK A TATRY a VLAK A VRÁTNA zanú plati u 1. mája 2009. Ponuky sú urené organizovaným skupinám iakov, študentov škôl a úastníkom letných táborov do 20 rokov veku. Cena pre jedného lena organizovanej skupiny je 8 € (241,01 Sk). Skupina sa skladá z minimálne 10 lenov, priom do skupiny sa neráta sprievodca.

Moodys zmenila vhad ratingu SR na stabiln

     PRAHA 30. marca (WEBNOVINY) - Medzinárodná ratingová agentúra Moody´s Investors Service v pondelok zmenila výhad emisného ratingu elezníc Slovenskej republiky (SR) z pozitívneho na stabilný. Agentúra zárove potvrdila emisný rating spolonosti SR na úrovni A1 a národný rating na úrovni Aaa.sk. Výhad národného ratingu zostal stabilný. Zmena výhadu nasleduje po tom, ako agentúra minulý týde zmenila výhad ratingov záväzkov slovenskej vlády v domácej a zahraninej mene, ktoré sú na stupni A1, takisto z pozitívneho na stabilný.

ZSSK kvli Vekononm sviatkom posiln dopravu vlakmi

      Bratislava 26. marca (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s., (ZSSK) oznamuje, e poas vekononých sviatkov posilní osobnú elezninú dopravu o 30 posilovacích vlakov. Chodi budú od stredy 8. apríla do stredy 15. apríla 2009. Všetky posilovacie vlaky sú uvedené aj v platnom cestovnom poriadku. ZSSK posilní o mimoriadne vozne aj pravidelné vlaky InterCity, expresné vlaky, rýchliky, zrýchlené a osobné vlaky. 

Prechod na letn as zo soboty 28.3. na nedeu 29.3.2009 ovplyvn eleznin dopravu

    V nedeu 29. marca 2009 sa zmení stredoeurópsky as na letný as.
 
    V noci zo soboty 28. marca na nedeu 29. marca 2009 sa o 2.00 hod. stredoeurópskeho asu posunú hodiny na 3.00 hod. letného stredoeurópskeho asu.  
 

Kalendr podujat v roku 2009 - Nostalgia, jazdy historickch vlakov

     Pripravil som struný prehad plánovaných podujatí, ktoré pripravujú ZSSK, SR, MDC a kluby, a ktoré by sa mali v tomto roku uskutoni. Zoznam podujatí a jázd historických vlakov je bohatý, viaceré akcie sú lákavé a je z oho si vybra. U teraz mám v pláne sa mnohých akcií osobne zúastni, take sa na stránkach magazínu elezniné.info urite objavia reportáe z niektorých podujatí. Treba len dúfa, e aj napriek finannej kríze sa tieto akcie uskutonia. 

Vny navrhuje nvratn vpomoc aj SR za takmer 70 mil.

     BRATISLAVA 2. marca (WEBNOVINY) - Minister dopravy ubomír Vány navrhuje vláde schváli pouitie štátnych finanných aktív na poskytnutie návratnej finannej výpomoci elezniciam Slovenskej republiky (SR) vo výške 69,906 mil. € a elezninej spolonosti Cargo Slovakia (ZSSK Cargo), a.s. v objeme takmer 132,776 mil. €. Uvedené finanné prostriedky by mali by pouité pre obidve elezniné spolonosti do konca marca tohto roku. Vyplýva to z navrhovaného uznesenia vlády k novej správe o aktuálnej ekonomickej situácii v ZSSK Cargo a SR, rozšírenej o situáciu SR.

elezniiari rokovali o opatreniach na prekonanie krzy

    Bratislava (Webnoviny) - Východiská a pripravované zámery a opatrenia na prekonanie hospodárskej krízy boli obsahom štvrtkového celoslovenského stretnutia zamestnancov a zamestnávateov v elezninej doprave so zástupcami ministerstva dopravy. Stretnutie, ktoré sa konalo v sídle Odborového zdruenia elezniiarov, bolo naplnením záverov memoranda o riešení ekonomického a sociálneho stavu v elezninom sektore. Agentúru SITA o tom informoval vo štvrtok hovorca a poradca ministra dopravy ubomír Karásek.

Sprva o aktulnej ekonomickej situcii v elezninej spolonosti Cargo Slovakia, a.s.

BRATISLAVA  (MDPT SR) - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR predkladá iniciatívny materiál „Správa o aktuálnej ekonomickej situácii v elezninej spolonosti Cargo Slovakia, a.s.“, z dôvodu potreby rieši vzniknutú ekonomickú situáciu v elezninej spolonosti Cargo Slovakia, a.s., spôsobenú globálnou finannou a hospodárskou krízou.

Cestovn poriadok platn od 8.3.2009 - prv zmena GVD

BRATISLVA  (SR/ZSSK) - Od 8. marca 2009 platí prvá zmena grafikonu vlakovej dopravy. Zmeny sa týkajú viacerých tratí.
 
Kompletný cestovný poriadok vlakov 2008/2009 pre jednotlivé trate SR je uvedený tu.
 
Upozornenie: Od 14.6.2009 platí prvá zmena GVD. Cestovný poriadok platný od 14.6.2009 je uvedený TU!

Polomka nesplnila zkonn povinnos, tvrd MDPT SR

  BRATISLAVA 24. februára (WEBNOVINY) - Ministerstvo dopravy (MDPT SR) dnes obvinilo Polomku zo zodpovednosti za sobotajšiu haváriu autobusu na elezninom priecestí. Starosta obce Ján Lihan si poda ministerstva nesplnil zákonnú povinnos pri vzniku blízkeho lyiarskeho strediska. Hovorca ministerstva ubomír Karásek vo vyhlásení pre médiá uviedol, e autobus sa na priecestí nikdy nemal ocitnú, pretoe cesta je urená len pre lesné mechanizmy, nie pre benú dopravu. Ak obec chcela na priecestí svetlá, mala ich zaplati a osadi.


Home