eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 21.09. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������elezni������������n������������ doprava - zobrazeno 10 z 413 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190| |191-200| |201-210| |211-220| |221-230| |231-240| |241-250| |251-260| |261-270| |271-280| |281-290| |291-300| |301-310| |311-320| |321-330| |331-340| |341-350| |351-360| |361-370| |371-380| |381-390| |391-400| |401-410| |411-420|
Slavoovce ete ij
Neuplynul ani týde od mojej poslednej návštevy Slavošoviec a dnes som tam opä zašiel. Minulý piatok išiel do Slavošoviec historický motorový vlak z Košíc, škoda len, e naspä do Košíc vlak išiel skôr, ako bolo v pláne. Vyuil som dnešné pekné a vskutku letné poasie a do Slavošoviec som opä zašiel. Dôkaz o tom, e aj malá a mono pre niektorých aj zabudnutá stanica na zabudnutej lokálnej trati môe oi, je tu. Tri rušne, mnostvo vozov a posunovanie sem a tam, rados sledova.

Nkladn vlak PS na Gemeri

Koncom minulého týda sa objavili informácie o tom, e na Gemer by mal ís nákladný vlak spolonosti PS pre kalamitné drevo. Na vlaku mal poda informácií ís okuliarnik a dokonca aj meliak. Kee tento vlak predstavoval urité spestrenie elezniného ivota na gemerských lokálkach, rozhodol som sa ho sledova a prípadne poda moností aj vyfoti.

Tip na vlet: 100 rokov trate adca Makov

V sobotu, 16. augusta 2014, sa uskutonia oslavy 100. výroia prevádzky na elezninej trati adca - Makov. Súasou osláv budú aj jazdy zvláštnych osobných vlakov vedených parným rušom 475.196. Jazdy parného vlaku organizuje Kysucké múzeum v spolupráci so eleznicami Slovenskej republiky a Spolkom Výhrevne Vrútky.

Murnsky manipulk

elezniná doprava na trati 165 bola tzv. úspornými opatreniami vlády zdecimovaná u pred pár rokmi. Osobná doprava bola vaka tomu zastavená úplne a nákladná doprava najmä z Lubeníka do Muráa bola limitovaná. Do Revúcej nákladný vlak obas ešte zašiel, ale stanica v Muráni tak asto obsluhovaná nebola. A v poslednom období do Muráa kadý utorok zájde manipulaný vlak, aby odtia odviezol vozne naloené drevom. Vyuil som utorkové celkom príjemné letné a slnené poasie a do Muráa som zašiel.

Pozvanie na vlet: Dobinskm adovm expresom

Klub historických koajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach usporiada v sobotu 26. júla 2014 jazdu historickým motorovým vlakom z Košíc do Dobšinskej adovej Jaskyne. Historický motorový vlak má odchod z Košíc o 7.50 h, predpokladaný návrat do Košíc je o 19.00 h. Viac informácií je na propaganom plagáte usporiadatea.

Tam, okolo Levoe...

Poas Levoskej púte oíva aj tra zo Spišskej Novej Vsi do Levoe. Vea pútnikov sa do Levoe vyberie pešo, po vlastných, ale niektorí vyuijú vlaky. Do Levoe som sa vera po dvoch rokoch opä vydal aj ja, aby som pútnické vlaky na inak opustenej trati vyfotil. Pohad na vlaky na tejto trati síce poteší oko milovníka elezníc, horšie je to so stavom budov zastávok v Harichovciach a Levoských Lúkach, ktoré sú ešte viac schátrané ako pred dvoma rokmi.

Rmcov nvrh GVD 2014-2015

elezniná spolonos Slovensko, a.s., (ZSSK), zverejnila rámcový návrh cestovného poriadku (CP) 2014-2015, ktorý by mal plati od decembra 2014. Poda skúseností z predchádzajúcich rokov sa dá oakáva, e v CP môu by rôzne zmeny, resp. opravy chýb.
 

Druh zmena cestovnho poriadku vlakov

Od nedele 15. júna 2014 platí druhá zmena cestovného poriadku vlakov (GVD 2013 – 2014). Zmeny sa týkajú viacerých tratí a vlakov, preto si vo vlastnom záujme cestovný poriadok skontrolujte, aby ste ten svoj vlak nezmeškali.
 

Rendez 2014 doplnen program

V doch 14. a 15. júna 2014 sa uskutoní v priestoroch starého rušového depa Bratislava východ u 16. celoslovenský zraz historických elezniných vozidiel - Rendez 2014. Podujatie usporiadajú eleznice Slovenskej republiky, elezniná spolonos Slovensko, a.s., elezniná spolonos Cargo Slovakia, a.s., Dopravný podnik Bratislava, a.s., Klub elezninej nostalgie Bratislava východ, Klub priateov histórie elezninej dopravy v spolupráci s alšími slovenskými klubmi elezniných historických vozidiel z Bratislavy hl. st., Prievidze, Vrútok, Zvolena, Popradu, Tisovca a Hanisky pri Košiciach, a za podpory celého radu sponzorov. Hlavným mediálnym partnerom podujatia je Rádio Expres.

Murnskou strelou na hradn hry

Klub historických koajových vozidiel pri Rušovom depe Haniska pri Košiciach (KHKV) pripravil na sobotu 31. mája 2014 zaujímavú jazdu z Košíc do Muráa, kde sa budú kona hradné hry. Pre záujemcov je pripravená aj kyvadlová jazda z Muráa do Revúcej a spä. Historický motorový vlak má odchod o 7.15 h zo stanice Košice. Plánovaný príchod do Košíc je veer o 18.08 h.


Home