Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Dopravn������������ politika - zobrazeno 10 z 31 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40|
Správa o plnení modernizácie a rozvoja železničnej infraštruktúry
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vypracovalo materiál s uvedeným názvom, ktorý sa predkladá na rokovanie vlády. Správa obsahuje vyhodnotenie programu z hľadiska stavu prípravy a realizácie stavieb v roku 2010 vrátane finančného plnenia v členení podľa zdrojov financovania. Materiál je zverejnený na portáli právnych predpisov.

Program revitalizácie železničných spoločností

Do pripomienkového konania bol predložený očakávaný materiál týkajúci sa revitalizácie krachujúcich slovenských železničných spoločností. Materiál je zverejnený na portáli právnych predpisov. Po pripomienkovom konaní by materiál mal byť predložený na rokovanie vlády. Materiál neprekvapil. Prepúšťanie, rušenie tratí, obmedzovanie vlakových spojov na jednej strane a na strane druhej peniaze od štátu navyše a odklad splácania starých dlhov. To je v skratke hlavný zmysel materiálu.

Analýza fungovania železničných spoločností ŽSR, ZSCS, ZSSK

BRATISLAVA 19. januára 2011 (UV SR) – Vláda SR dnes na rokovaní schválila materiál „Analýzafungovania spoločností Železnice Slovenskej republiy, Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. Materiál je rozsiahly a poskytuje ucelený pohľad na vývoj všetkých troch železničných spoločností. Materiál je doplnený tromi prílohami, ktoré obsahujú zhodnotenie ekonomického ich vývoja za obdobie rokov 2005 – 2010. Kompletný materiál je zverejnený na stránke úradu vlády SR.

Vlaky spoločnosti RegioJet budú chodiť na trati Komárno – Bratislava

BRATISLAVA 30. december 2010 (MDVRR SR) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a železničný dopravca RegioJet, člen významnej stredoeurópskej dopravnej skupiny Student Agency, uzavreli zmluvu o prevádzkovaní regionálnych vlakov na trase Komárno - Bratislava, a to s platnosťou od marca 2012. (tlačová správa)

Minister Ján Figeľ podpísal nové zmluvy so železničnými spoločnosťami

BRATISLAVA 27. december 2010 (MDVRR SR) – Slovenská republika v zastúpení Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR uzavrela so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ŽSSK) a so Železnicami SR (ŽSR) nové zmluvy. Doteraz sa podpisovali so štátnymi železničnými spoločnosťami ročné, resp. trojročné zmluvy, teraz sa v prípade ŽSSK prechádza na 10-ročný a pri ŽSR na 3-ročný zmluvný vzťah.

Hlavné otázky v oblasti železničnej dopravy

Minulý týždeň dostali viacerí ministri slovenskej vlády úlohu. Výsledkom majú byť konkrétne návrhy na zlepšenie finančnej situácie štátu. V nasledujúcom článku je uvedený návrh opatrení, ktoré sa týkajú železničnej dopravy.
 

Železničná polícia zanikne

Vláda na stredajšom rokovaní schválila návrh zákona o začlenení Železničnej polície do Policajného zboru. Týmto zákonom sa Železničná polícia začlení do Policajného zboru. Úlohy, ktoré teraz plní Železničná polícia, tak bude plniť Policajný zbor. Ako sa táto zmena prejaví v reálnom živote vyplýva z návrhu zákona, ktorý by mal byť účinný od 1. januára 2011.

Programové vyhlásenie vlády SR vo vzťahu k železniciam

Vláda Slovenskej republiky v stredu, 28. júla 2010, na rokovaní schválila programové vyhlásenie. Výňatok Programového vyhlásenia vo vzťahu k železničnej doprave na Slovensku je uverejnené tu. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že Programové vyhlásenie je v tejto časti dosť všeobecné. Osobne by som uvítal aj konkrétnejšie ustanovenia, ale programové vyhlásenie je viac politickým prehlásením, než konkrétnym plánom práce vlády na štyri roky.

Návrh legislatívneho zámeru nového usporiadania železničných spoločností

Do pripomienkového konania Ministerstvo dopravy, spojov a telekomunikácií SR predložilo návrh na opätovné zlúčenie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), nákladného prepravcu Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia (ZSSK Cargo) a správcu infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Materiál je zverejnený na portáli právnych predpisov.

Cestovné na železnici sa zvyšovať nebude

    BRATISLAVA 31. júla (WEBNOVINY) - Minister dopravy Ľubomír Vážny na výzvu premiéra Roberta Fica pozastavil návrh na zaokrúhlenie cien cestovného v osobnej železničnej doprave. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK Slovensko), a.s., prevádzkujúca osobnú železničnú dopravu, plánovala upraviť tarify za cestovné lístky prevažne smerom hore od septembra. Ministerstvo dopravy rozhodnutie zdôvodnilo tým, že železničná spoločnosť navrhovala prevažne zvýšenie taríf cestovného, na čom sa nedohodli. Podľa rezortu dopravy zvyšovanie cien osobnej železničnej dopravy sa neuskutoční aj kvôli pokračujúcej hospodárskej kríze.


Home