Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Infra��trukt��ra - zobrazeno 10 z 21 
|1-10| |11-20| |21-30|
Modernizácia železničnej trate Poprad – Lučivná
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pripravujú modernizáciu železničnej trate v úseku Poprad – Lučivná. Po modernizácii budú v tomto úseku vlaky premávať rýchlosťou do 160 km/h. Stručné informácie o tom, čo bude predmetom tejto modernizácie, sú uvedené v článku.
 
 

Zoznam železničných tratí určených na zrušenie

Ako sme už informovali, vláda SR na schválila Národný program reforiem Slovenskej republiky 2017 (NPR). Materiál obsahuje úlohu pre Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Železnice SR do januára 2018 vypracovať analýzu dopadov prípadného zrušenia 234 km tratí s nízkym využitím bez osobnej dopravy a ďalších 91 km tratí s minimálnou osobnou dopravou. Tu zverejňujeme zoznam železničných tratí, ktoré sú určené na zrušenie.

Štát chce zrušiť 325 km železničných tratí!

Vláda na včerajšom rokovaní schválila Národný program reforiem Slovenskej republiky 2017 (NPR). Materiál obsahuje úlohu pre Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Železnice SR do januára 2018 vypracovať analýzu dopadov prípadnej eliminácie (zrušenia) 234 km tratí s nízkym využitím bez osobnej dopravy a ďalších 91 km tratí s minimálnou osobnou dopravou. MDV SR a ŽSR upresnia odhad úspory 6 mil. eur ročne s potenciálnymi jednorazovými nákladmi vo výške maximálne 70 mil. eur. Tu zverejňujeme časť NPR, ktorá sa týka dopravnej infraštruktúry.
 

RoLa terminál v Trstenej

Pri mojej letnej návšteve Oravy nemohol mojej pozornosti uniknúť ani terminál RoLa vybudovaný v stanici Trstená. Skratka RoLa je odvodená z nemeckého Rollende Landstraße. Pod touto skratkou sa skrýva systém kombinovanej dopravy. Čo je to kombinovaná doprava a čo je to RoLa? Aj o tom je tento náučný príspevok.
 

Púchov prešiel na striedavú TPS 25 kV, 50 Hz

V súvislosti s modernizáciou železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod., VI. etapa (úsek Beluša – Púchov), sa v sobotu, 1. augusta 2015, uskutočnilo prepnutie trakčnej prúdovej sústavy (TPS) v stanici Púchov. Z tohto dôvodu bola v sobotu v stanici Púchov a priľahlých úsekoch tratí 120 a 125 celodenná napäťová výluka, a preto osobné vlaky boli nahradené autobusmi a na rýchlikoch boli nasadené motorové rušne.

Výstavba TIOP v Moldave nad Bodvou

Viacerí určite vedia o tom, že v Moldave nad Bodvou prebieha výstavba terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP). Aj keď sme sa na stránkach magazínu Železničné.info doteraz o tejto výstavbe nezmienili, neznamená to, že ju nesledujeme. Viackrát som zašiel do Moldavy n/B., aby som priebeh výstavby TIOP zadokumentoval. Ako teda prebieha výstavba novej zastávky Moldava nad Bodvou mesto?

Rekonštrukcia železničnej trate Podunajské Biskupice – Dunajská Streda

BRATISLAVA 13. septembra 2011 (ŽSR/ZSSK) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) a Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) oznamujú cestujúcej verejnosti, že v dôsledku rozsiahlej rekonštrukcie železničnej trate v úseku Podunajské Biskupice – Dunajská Streda, bude úplne vylúčená osobná aj nákladná železničná doprava. V 35 km dlhom úseku začne nepretržitá výluka od 19. septembra 2011 od 8:00 h a potrvá do 5. decembra 2011 do 18:00 h, teda celkom 78 dní. Osobné vlaky budú v tomto období nahradené autobusmi, ktoré zabezpečila ZSSK.

ŽSR majú záujem pokračovať v projekte moderná stanica

V lete 2009 Železnice Slovenskej republiky zverejnili projekt „Moderná stanica“, ktorého cieľom mala byť obnova výpravných budov vybraných staníc. Medzi prvými boli stanice Bratislava-Nové Mesto, Trenčín, Prievidza a Žilina. Projekt v roku 2009 neskončil úspešne a dôvody nezáujmu investorov o projekt ŽSR videli najmä v nastupujúcej ekonomickej kríze. ŽSR majú záujem v projekte pokračovať, preto dnes vyhlásili obchodnú súťaž na revitalizáciu budov v Trenčíne, Prievidzi a Žiline.

Európsky deň bezpečnosti na železničných priecestiach aj na Slovensku

BRATISLAVA 18. júna 2010 (ŽSR) – Železnice Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Radou vlády SR pre bezpečnosť cestnej premávky (RV SR pre BECEP) a Železničnou políciou sa spoločne, už po druhýkrát, zapojili do Európskeho dňa bezpečnosti na železničných priecestiach. Pre tento rok je to 22. jún 2010, kedy na vybraných železničných priecestiach na celom Slovensku prebehnú monitorovacie akcie, v rámci ktorých bude vykonaná kontrola dodržiavania predpisov a bezpečnosti pri prechádzaní cez železničné priecestia a následné vyhodnotenie.

Zo železničných staníc multifunkčné centrá

     Železnice Slovenskej republiky minulý týždeň odštartovali projekt „Moderná stanica“. Cieľom projektu je revitalizácia železničných objektov vo vybraných železničných staniciach. Obnova by mala prebiehať v spolupráci so súkromnými podnikateľskými subjektmi. ŽSR vybrali viaceré stanice, ktoré svojou polohou a počtom cestujúcich môžu byť zaujímavé pre investorov. Zo staníc by sa mali stať moderné multifunkčné centrá. ŽSR zahájili výberové konanie partnerov pre obnovu prvých štyroch železničných staníc: Bratislava-Nové Mesto, Trenčín, Žilina a Prievidza.


Home