eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 03.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
N������������kladn������������ doprava - zobrazeno 3 z 13 
|1-10| |11-20|
ZSSK Cargo u doplca na krzu
 BRATISLAVA (TK/Pravda) - Štátom ovládanému elezninému prepravcovi ZSSK Cargo Slovakia klesol pre svetovú finannú krízu objem prepravy. Spolonos oakáva v tomto roku pokles prepravy oproti plánu o vyše šes percent, informovala hovorkya spolonosti Margaréta Grecová. Cez Slovensko sa prepravilo menej medzinárodného tovaru, na domácom trhu zníili objednávky najmä hutnícke a automobilové podniky.

Cargo je pripraven na zvenie intermodlnej prepravy

elezniná spolonos Cargo Slovakia (ZSSK Cargo), a.s. je pripravená na nárast intermodálnej dopravy. Vo vývoji nákladnej dopravy v Európe je poda spolonosti toti jasná tendencia presunu prepravy tovarov z cesty na eleznicu, pretoe z pohadu záae na ivotné prostredie je ekologickejšia. Štát pritom podporuje intermodálnu prepravu formou dotácií, informovala agentúru SITA v piatok PR manaérka ZSSK Cargo Monika Schmidtová. (celý lánok...)

idlo: Stt chyst fzi eskho a slovenskho elezninho carga

 TK, Praha - Stát chystá fúzi nov vzniklé dceiné spolenosti eských drah D Cargo se slovenskou obdobou Cargo Slovakia. TK to ekl len snmovního podvýboru pro dopravu Karel Šidlo (KSM) a potvrdil ministr dopravy Aleš ebíek (ODS). Podle Šidla vlády R a Slovenska pracují na dohod o vzniku spoleného podniku.


Home