eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 04.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Zahrani������������ie - zobrazeno 10 z 64 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70|
Nov ceny cestovnho do Rakska
BRATISLAVA 22. septembra 2010 (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e od piatku 1. októbra 2010 sa zmení cena cestovného všetkých asových cestovných lístkov medzi Slovenskom (ZSSK) a Rakúskom (ÖBB). Ceny na trase z Bratislavy do Viedne cez oba hraniné prechody, teda na trase Bratislava Petralka – Viede alebo Bratislava hl. st. – Marchegg – Viede sa upravujú u mesaných lístkov z terajších 90 € a 98 € na 103  € a u týdenných lístkov z terajších 25,2 € a 28 € na 31 €.

Odrieknutie vlakov vo Viedni v nedeu 12. septembra

BRATISLAVA 8. septembra 2010 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e v nedeu 12. septembra  2010 budú  vo Viedni odrieknuté niektoré vlaky v úseku Wien Südbahnhof/Ostbahn – Wien Erzherzog-Karl-Straße.  V smere z Bratislavy hlavnej stanice  bude odrieknutých 14 vlakov, v smere do Bratislavy hlavnej stanice  13 vlakov.
 

Vluka v Raksku 4. a 5. septembra 2010

BRATISLAVA 27. augusta 2010 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e v sobotu 4. a v nedeu 5. septembra 2010 bude na rakúskom území na trati Wien - Marchegg výluka osobnej elezninej dopravy v úseku Wien Erzherzog-Karl-Strasse  – Raasdorf. Preto budú vybrané vlaky v úseku Wien Erzherzog-Karl-Str. – Wien Hausfeldstrasse – Raasdorf v oboch smeroch nahradené autobusovou dopravou (NAD). 

Vluka v Maarsku

BRATISLAVA 22. júna 2010 (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e od piatku 25. júna do nedele 27. júna 2010 budú štyri osobné vlaky (Os) v úseku Štúrovo – Szob – Budapeš Nyugati jazdi poda mimoriadneho cestovného poriadku. Dôvodom sú stavebné práce na elezninej infraštruktúre. 

Vluka v Raksku

BRATISLAVA 31. mája 2010 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje cestujúcim, e v nedeu 6. júna 2010 bude na rakúskych elezniciach výluka v úseku Wien Erzherzog-Karl-Strasse – Raasdorf na trati z Viedne do elezninej stanice Marchegg.

Niektor vlaky mekaj pre nepriaze poasia

BRATISLAVA 18. mája 2010 (ZSSK) –  Vlaky elezninej spolonosti Slovensko, a. s. (ZSSK) jazdia pre nepriaznivé poasie s obmedzeniami. Najhoršia situácia pretrváva na východnom Slovensku, kde vlaky jazdia odklonom z Košíc do Trebišova cez elezninú stanicu Michaany a Úpor. V ostatných úsekoch elezniných tratí jazdia vlaky osobnej dopravy poda platného cestovného poriadku. Cestujúci však musia poíta s  meškaním vlakov v oblastiach zasiahnutých povodami, zvláš na východnom Slovensku. Vlaky majú vo vybraných úsekoch zníenú cestovnú rýchlos na 30 a 10 km/h.

EN Metropol pjde poda mimoriadneho cestovnho poriadku

BRATISLAVA 5. mája 2010 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e v noci zo soboty 8. mája na nedeu 9. mája 2010 pôjde EuroNight 477/476 Metropol v úseku Berlín – Dín poda mimoriadneho cestovného poriadku. Dôvodom sú stavebné práce v elezninej stanici Dráany.

Vluka vo Viedni ovplyvn slovensk vlaky

BRATISLAVA 19. apríla 2010 (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e v sobotu 8.  mája a v nedeu 9.  mája 2010 budú odrieknuté niektoré vlaky na rakúskom území v úseku Wien Südbahnhof Ostbahn - Wien Erzherzog Karl Strasse a spä.  Ide o vlaky, ktoré  poda platného cestovného poriadku jazdia zo smeru Bratislava hlavná stanica – Marchegg - Viede a spä. Dôvodom výluky sú stavebné a rekonštrukné práce v elezninej stanici Wien Südbahnhof.

Motorov rue DB radu 218 a poschodov sprava s riadiacim vozom DBpbzfa BA 766.1

V novembri 2006 sa v Bratislave uskutonila prezentácia poschodovej súpravy Nemeckých elezníc (DB) s riadiacim vozom DBpbzfa BA 766.1. Spolu so súpravou tu boli aj dva motorové rušne DB radu 218. Súprava prišla z Maarska, kde bola prezentane nasadená do prevádzky, pretoe Maarské eleznice (MÁV) uvaovali o zakúpení súprav. O kúpu podobných súprav mala v tom ase záujem aj elezniná spolonos Slovensko, a.s. (ZSSK).

Odrieknutie vlakov vo Viedni v nedeu 7. marca 2010

BRATISLAVA 1. marca (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a. s. na svojej internetovej stránke zverejnila upozornenie pre cestujúcich do Rakúska týkajúce sa odrieknutia niektorých vlakov. Kvôli výstavbe novej elezninej stanice Wien Hauptbahnhof vo Viedni budú v nedeu 7. marca 2010 v úseku Wien Südbahnhof (Ostbahn) –  Wien Simmering odrieknuté vlaky, ktoré chodia do a z Bratislavy hlavnej stanice cez pohraninú prechodovú stanicu Marchegg. 


Home