eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 04.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Zahrani������������ie - zobrazeno 10 z 64 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70|
Ukonenie mimoriadnej vluky Mosty u Jablunkova adca
BRATISLAVA 27. novembra (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a.s. (ZSSK) oznamuje, e od soboty 28. novembra 2009 od 7.00 h bude obnovená elezniná doprava v úseku adca - Mosty u Jablunkova.
 

Mimoriadny cestovn poriadok lkovho voza Koice esk Budjovice

BRATISLAVA 9. novembra (ZSSK)Priamy lôkový voze z Košíc do eských Budjovíc bude ma od pondelka 16. novembra do stredy 18. novembra 2009 mimoriadny cestovný poriadok. Dôvodom sú rekonštrukné a výlukové práce v úseku jazdy priameho voza na eskom území.

Maarsk elezniiari na utorok ohlsili dvojhodinov trajk

   BUDAPEŠ 26. októbra (WEBNOVINY) - Odborové zväzy maarských elezniiarov na utorok ohlásili dvojhodinový štrajk so zaiatkom o 10:00, ktorým chcú protestova proti zastaveniu premávky na niektorých vedajších tratiach v krajine. Tlaovú agentúru MTI o tom v pondelok informoval predseda jedného z piatich zúastnených zväzov Dezs Simon. Maarské štátne eleznice (MÁV) a odbory sa poda neho nedokázali dohodnú na zachovaní minimálneho rozsahu spojov poas štrajku. Ako uviedol, elezniiari u tento týde neplánujú iadne alšie prerušenia práce vzhadom na blíiaci sa Sviatok všetkých svätých.

Vluka v Nemecku ovplyvn aj slovensk vlaky

     BRATISLAVA 16. októbra (ZSSK)  - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje cestujúcim, e niektoré medzištátne vlaky budú od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra 2009 pre výluku na nemeckých elezniciach (DB) jazdi poda mimoriadneho cestovného poriadku, a preto prídu na  územie SR zmeškané.
 

trajkuj maarsk elezniiari (aktualizovan)

     BRATISLAVA 19. októbra (ZSSK) - V dôsledku štrajku maarských elezniiarov, ktorý zaal dnes o polnoci, nepôjdu niektoré vlaky medzi Slovenskom a Maarskom. Súpravy viacerých medzinárodných vlakov budú a do odvolania štrajku jazdi len po pohraniné prechodové stanice s Maarskom a z nich sa budú vraca poda grafikonu vlakovej dopravy. To znamená, e vlaky do a z Maarska budú z pohraniných prechodových staníc na slovenskom území jazdi  poda cestovného poriadku.

Maarsk elezniiari chc od pondelka op trajkova

     BUDAPEŠ 16. októbra (WEBNOVINY) - Maarské elezniiarske odbory plánujú od pondelka obnovi štrajk na celom území krajiny. V piatok to v Budapešti oznámil predseda Slobodných odborov elezniných zamestnancov (VDSZSZ) István Gaskó. Na presnom ase, kedy sa štrajk zane, sa štrajkový výbor dohodne a v pondelok. Štrajk bude poda Gaska asovo neohraniený.

V Nemecku sa zrazili historick vlaky, 44 zranench

     BERLÍN 13. septembra (WEBNOVINY) - Najmenej 44 zranených si vyiadala sobotajšia nehoda na nemeckej úzkorozchodnej eleznici nealeko Dráan, kde sa zrazili dva parné vlaky plné cestujúcich. Informuje o tom nemecká verejnoprávna stanica ARD, ktorá sa odvoláva na policajné zdroje. Štyri osoby poda nej utrpeli poranenia váneho rozsahu. Regionálna rozhlasová stanica MDR 1 RADIO SACHSEN predtým informovala a o 50 zranených vrátane štyroch detí.

Lkov voze do eskch Budjovc pjde odklonom

     BRATISLAVA 5. augusta 2009 (ZSSK) – elezniná spolonos Slovensko, a.s., oznamuje, e v pondelok 31. augusta 2009 sa na eských dráhach v úseku Námš nad Oslavou – Okíšky zane výluka elezninej trate, ktorá ovplyvní prevádzku priameho lôkového voza . 376 z Košíc do eských Budjovíc. Priamy lôkový voze . 376 je pravidelne radený v rýchliku 442/443 Šírava na slovenskom území a v rýchliku 660/661 Romberk na eskom území. 

Mekanie vlakov kvli vluke na D

    BRATISLAVA 3. júla (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a.s. (ZSSK) upozoruje na rozsiahle výlukové práce na eských dráhach (D) v elezninej stanici Beclav. Z toho dôvodu sú niektoré vlaky odklonené smerom cez Holí nad Moravou a Hodonín a alšie vlaky akajú do ukonenia výlukových prác. Vlaky prichádzajúce z eskej republiky smer Bratislava, Nové Zámky, Štúrovo a Budapeš sú na území Slovenska zmeškané cca 40 - 60 minút. 

Jeden pr vlakov REX z Bratislavy do Viedne je zruen

    BRATISLAVA 17. júna (ZSSK) - Rakúske spolkové eleznice (ÖBB) oznámili elezninej spolonosti Slovensko, a. s. (ZSSK), e v dôsledku úsporných opatrení zrušili  od nedele 14. júna 2009 jeden pár vlakov medzi Viedou a Bratislavou. 
 


Home