eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 04.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Zahrani������������ie - zobrazeno 10 z 64 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70|
trajk maarskch elezniiarov
    BRATISLAVA 7. mája (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje cestujúcim, e v piatok 8. mája 2009 budú maarskí elezniiari štrajkova. Štrajk bude od polnoci do 18.00 hod. Poas štrajku bude dovedna 54 vlakov (27 párov) ZSSK po všetky pohraniné prechodové stanice s Maarskom chodi poda platného cestovného poriadku. 

Pri Ostrave sa elne zrazili dva vlaky, 23 ud je zranench

   OSTRAVA 16. februára (WEBNOVINY) - Najmenej 23 zranených si v pondelok vyiadala zráka dvoch osobných vlakov pri Ostrave. Dvoch ako zranených museli vrtuníkom previez do ostravskej nemocnice, poda záchranárov však nie sú v ohrození ivota. Vlaky sa elne zrazili na jednokoajovej trati pri obci Paskov krátko po deviatej hodine ráno.

Z archvu: Odklonov povodov vlaky 2006

   Jar v roku 2006 bola mokrá, dos pršalo a hladiny riek sa dvíhali. Tak sa stalo, e hrádza v Dolnom Rakúsku na rieke Morava nevydrala, 3. apríla 2006 sa pretrhla a voda zaliala obec Dürnkrut a jej okolie, vrátane elezninej trate z Viedne do Hohenau a Beclavi. elezniné spojenie medzi Rakúskom a eskom bolo na tejto trati prerušené. Pripomeme si touto reportáou túto udalos.

Vluka na D ovplyvn jazdu lkovho voza z Koc do eskch Budjovc

   Bratislava (ZSSK) - Od pondelka 16. februára do stredy 18. februára 2009 bude od 9.30 h do 13.20 h vylúená osobná elezniná doprava v úseku Jindichv Hradec - Veselí nad Lunicí. Rovnako od pondelka 23. februára do stredy 25. februára 2009 bude od 8.45 h do 13.00 h vylúená osobná elezniná preprava v úseku Poátky - irovnice - Jindichv Hradec.

Viede bude ma nov hlavn eleznin stanicu

BRATISLAVA   (TASR/Sme) - Nová hlavná elezniná stanica vo Viedni vznikne na mieste súasných elezniných staníc Südbahnhof a Ostbanhof. Na tlaovej besede iniciatívy Magistrála pre Európu v Bratislave to dnes povedal viedenský mestský radca Rudi Schicker. 
 
 

Odborri v R sa dohodli na vyhlsen trajku v doprave

   BRATISLAVA 12. januára (WEBNOVINY) - Zástupcovia 13 odborových centrál v doprave v eskej republike sa v pondelok dohodli na vyhlásení asovo neobmedzeného štrajku vo verejnej doprave. Zastavi by sa mala najmä elezniná a medzimestská autobusová doprava, ako aj mestská hromadná doprava v Prahe.

trajk maarskch elezniiarov spsobil kolaps dopravy

BUDAPEŠ (Webnoviny) - Maarskí elezniiari, ktorí iadajú vyššie mzdy, spôsobili v pondelok svojím pokraujúcim štrajkom kolaps dopravy v celej krajine. Zamestnanci spolonosti MÁV zdruení v odboroch VDSZSZ rozšírili v nedeu po 18:00 štrajk vo východnej asti krajiny na celú elezninú sie, priom v pondelok táto situácia spôsobila znané problémy v doprave.

trajk elezniiarov v Maarsku ovplyvnil aj slovensk vlaky

  BUDAPEŠ (Webnoviny) - Maarskí elezniiarski odborári zaali v noci na nedeu so štrajkom, ktorý sa zatia dotkol najmä východných oblastí krajiny. Odbory však plánujú protest o 16:00 rozšíri na celé Maarsko, informoval dnes ich šéf István Gaskó. elezniná doprava v okolí Budapešti zatia funguje v normálnom reime, uviedol ich prevádzkovate MÁV.

Vlaky z Bratislavy do Budapeti konia v trove

BRATISLAVA  (SITA/WEBNOVINY) - Medzinárodné vlaky z Bratislavy do Budapešti a spä svoju trasu konia a zaínajú v stanici Štúrovo. Agentúre SITA to v súvislosti so štrajkom maarských elezniiarov povedala ofia Fabriciová z Kontaktného centra elezninej spolonosti Slovensko, a. s. Na tejto trase premávajú od 14:00. Na trase z Košíc do Budapešti sú všetky vlaky v celom úseku odrieknuté bez náhrady, uviedla.

Medzittne vlaky u po svojej trase

 (ZSSK) Vera ráno od 0.30 h bola iastone obnovená osobná elezniná doprava v elezninej stanici Studénka, ktorú ochromilo elezniné nešastie pri páde mosta na elezninú tra. Vlaky v tomto úseku jazdia len po jednej traovej koaji, o následne spôsobuje ich meškanie. Okrem toho jazdia s dieselovými rušami, a to maximálnou rýchlosou 30 km/h, kee trolejové vedenie je ešte stále poškodené.


Home