eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 05.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������D - zobrazeno 8 z 18 
|1-10| |11-20|
Vluka na D ovplyvn jazdu lkovho voza z Koc do eskch Budjovc
   Bratislava (ZSSK) - Od pondelka 16. februára do stredy 18. februára 2009 bude od 9.30 h do 13.20 h vylúená osobná elezniná doprava v úseku Jindichv Hradec - Veselí nad Lunicí. Rovnako od pondelka 23. februára do stredy 25. februára 2009 bude od 8.45 h do 13.00 h vylúená osobná elezniná preprava v úseku Poátky - irovnice - Jindichv Hradec.

Odborri v R sa dohodli na vyhlsen trajku v doprave

   BRATISLAVA 12. januára (WEBNOVINY) - Zástupcovia 13 odborových centrál v doprave v eskej republike sa v pondelok dohodli na vyhlásení asovo neobmedzeného štrajku vo verejnej doprave. Zastavi by sa mala najmä elezniná a medzimestská autobusová doprava, ako aj mestská hromadná doprava v Prahe.

Medzittne vlaky u po svojej trase

 (ZSSK) Vera ráno od 0.30 h bola iastone obnovená osobná elezniná doprava v elezninej stanici Studénka, ktorú ochromilo elezniné nešastie pri páde mosta na elezninú tra. Vlaky v tomto úseku jazdia len po jednej traovej koaji, o následne spôsobuje ich meškanie. Okrem toho jazdia s dieselovými rušami, a to maximálnou rýchlosou 30 km/h, kee trolejové vedenie je ešte stále poškodené.

eleznin neastie v eskej republike

 Dnes (8.8.2008) v dopoudajších hodinách došlo v eskej republike na hlavnej trati z Ostravy do Perova k elezninej tragédii.  Vlaky na trati ilina – Praha a spä, ktoré inak prechádzajú cez pohraninú prechodovú stanicu adca – Mosty u Jablunkova, pôjdu do sprejazdnenia trate v mieste tragédie odklonom cez pohraninú prechodovú stanicu Púchov – Horní Lide.
 

esk drhy ohlsili trajk

 (ZSSK) Poda oficiálneho vyjadrenia spolonosti eské dráhy, a.s.(D) bude utorok 24. júna 2008 v ase od 13.00 – 14.15 h nepretritý štrajk všetkých zamestnancov D. Poas štrajku nebudú na území eskej republiky premáva iadne vlaky. Z dôvodu štrajku budú všetky vlakové spojenia prichádzajúce na Slovensko z eskej republiky po 13. hodine zmeškané asi 60 a 90 minút.

esk drhy se brn proti liv reporti TV nova, podaly trestn oznmen a alobu

eské dráhy podaly alobu k Mstskému soudu v Praze o uveejnní odpovdi se stanoviskem D,a.s. na reportá TV Nova o problémech rychlovlak Pendolino, která byla podle D, a.s. livá. Dále bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele z okruhu spolenosti CET 21, spol. s r.o., která je provozovatelem TV Nova.

D dnes podnikly prvn kroky vi TV NOVA kvli odvysln liv reporte o pendolinech

eské dráhy dnes odeslaly TV Nova ádost o odvysílání odpovdi na reportá Jiího Hynka o problémech rychlovlak Pendolino (Televizní noviny, 30. listopadu 2007, 19:30) a podnt Rad pro rozhlasové a televizní vysílání, aby tento správní orgán upozornil provozovatele na porušování zákona a stanovil mu lhtu k náprav. eské dráhy jsou pesvdeny, e TV Nova porušila ustanovení § 31 odst. 2 zákona 231/2001 Sb. o rozhlasovém a televizním vysílání, který ukládá provozovateli chovat se zpravodajsky neutráln.

Stanovisko eskch drah ke liv a zmanipulovan reporti TV NOVA

Informace, e si vlaky na ad míst nerozumí se zabezpeovacím zaízením, je zcela nepravdivá. Problematiku indikátor horkobnosti redaktor Jií Hynek zkreslil, výpovdi zástupce D vytrhl z kontextu a zamlel dleitá fakta. Reportá byla podle názoru eských drah zámrn zmanipulována tak, aby poškodila dobré jméno spolenosti.


Home