eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Nostalgia - programy akci������������ - zobrazeno 10 z 75 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80|
eleznica pre deti 2010
V sobotu 29. a v nedeu 30. mája 2010 pri príleitosti Medzinárodného da detí v priestoroch Rušového depa vo Vrútkach uskutoní prezentácia historických a súasných elezniných vozidiel. Akciu pod názvom eleznica pre deti pripravujú lenovia Spolku Výhrevne Vrútky s podporou elezninej spolonosti Cargo Slovakia, a.s.

Jazda k MDD Albatrosom 498.104

Albatros klub pri RD Bratislava hlavné v spolupráci so ZSSK Cargo, SR, ZSSK Slovensko usporiada da 29. mája 2010 pri príleitosti Medzinárodného da detí mimoriadnu jazdu vlaku ahaného parnou lokomotívou 498.104 Albatros na trati Bratislava hl. st. – Zohor - Malacky – Kuchya - Malacky – Bratislava hl. st.

Noc mze a galri 2010 - pozvnka

V sobotu, 15. mája 2010, sa pod záštitou Zväzu múzeí na Slovensku uskutoní u 6. roník Noci múzeí a galérií. Cieom tohto celoslovenského podujatia je pripomenutie existencie týchto inštitúcií, ich význam pri uchovávaní a prezentácii nášho kultúrneho dedistva.

Parn rue Albatros 498.104 trikrt v akcii: skobn jazda, vstava a Mikul

Vaka sponzorom ZSSK Cargo, SR, ZSSK Slovensko, OS Vrútky a alším a vaka usilovnej práci lenov Albatros klubu pri RD Bratislava znovu oil jeden z najkrajších rušov na Slovensku. Parný ruše 498.104 prešiel rozsiahlou opravou a dnes bol prvý krát skúšobne zakúrený. 17. novembra t.r. sa uskutoní skúšobná jazda z Bratislavy do Nových Zámkov. (Dnes zaína výstava v Bratislave na hlavnej stanici!).

Mikul na pare Poprad Kemarok

Klub elezniných historických vozidiel v Poprade Vás pozýva da 5. decembra 2009 na mikulášsku jazdu mimoriadnym parným vlakom z Popradu do Kemarku a spä. Vlak bude vypravený dva razy tam aj spä. Pre najmenších pripravila sladké prekvapenie firma Eritrans Poprad.

Mikulske jazdy na trati Koice Preov Koice

Klub historických koajových vozidiel pri Rušovom depe Haniska Pri Košiciach pozýva malých aj vekých na netradinú mikulášsku jazdu starým motorákom M 131.1125 do Prešova. Zvláš detí zrejme poteší prítomnos Mikuláša a anjela. Vekých a neposlušných príde napomenú ert a z eskej republiky.

Mikul vo vlaku

Klub priateov histórie elezninej dopravy Bratislava východ v spolupráci so eleznicami slovenskej republiky Vás pozývajú 5. decembra 2009 o 10:00 na tradinú mikulášsku jazdu historickým vlakom ahaným parným rušom 331.037 po Bratislave. Na poiarnom vlaku bude motorový ruše T 679.019. Jazda sa uskutoní na trase Bratislava Nové Mesto – Bratislava hl.st. – Bratislava Lama – Bratislava Petralka – Bratislava Nové Mesto.

Kalendr podujat v roku 2009 - Nostalgia, jazdy historickch vlakov

     Pripravil som struný prehad plánovaných podujatí, ktoré pripravujú ZSSK, SR, MDC a kluby, a ktoré by sa mali v tomto roku uskutoni. Zoznam podujatí a jázd historických vlakov je bohatý, viaceré akcie sú lákavé a je z oho si vybra. U teraz mám v pláne sa mnohých akcií osobne zúastni, take sa na stránkach magazínu elezniné.info urite objavia reportáe z niektorých podujatí. Treba len dúfa, e aj napriek finannej kríze sa tieto akcie uskutonia. 

X. ronk medzinrodnej sae pretekov parnch ruov - veternov
GRAND PRIX SLOVENSKO

 V sobotu 13. a v nedeu 14. septembra 2008 sa vo Zvolene uskutoní X. roník medzinárodnej súae pretekov parných rušov - veteránov GRAND PRIX SLOVENSKO a alší sprievodný program pod názvom "Nostalgia v oblakoch pary". Program tejto akcie je uverejnený tu.
 

MDD 2008 - eleznica pre deti

 Pri príleitosti Medzinárodného da detí usporiada Spolok Výhrevne Vrútky v spolupráci s ostatnými klubmi akciu „eleznica pre deti“, ktorá sa uskutoní v sobotu 31. mája a 1. júna 2008 od 9.00 hod. v priestoroch Výhrevne Vrútky. Akcia je súasou osláv konaných tento rok v znamení 160. výroia príchodu prvého parného vlaku na Slovensko.


Home