Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
L - ������������ - zobrazeno 6 z 26 
|1-10| |11-20| |21-30|
ŽSR zrekonštruujú železničnú stanicu Starý Smokovec
 Železnice Slovenskej republiky chcú ukončiť komplexnú rekonštrukciu železničnej stanice v Starom Smokovci. Do 6. júna tohto roku chcú rekonštruovať 2. a 3. nástupište, železničný zvršok a osvetlenie. Prvá časť rekonštrukčných prác bola vykonaná už v roku 2003. Vtedy bolo zrekonštruované nástupište pri výpravnej budove.

Modernizácia železničnej stanice Poprad-Tatry (2.)

  V Poprade sa dňa 26. septembra 2007 uskutočnilo slávnostné uvedenie do prevádzky projektu modernizácie a rekonštrukcie železničnej stanice Poprad-Tatry.  Slávnostného aktu sa zúčastnili zástupcovia Železníc Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR ako aj zástupcovia dodávateľov.  

Modernizácia železničnej stanice Poprad-Tatry (1.)

     V prvom polroku 2006 prenikli na verejnosť informácie o pripravovanej rekonštrukcii a modernizácii železničnej stanice Poprad-Tatry. Ako správny železničný fanúšik som sa teda vybral do Popradu, aby som zachytil vtedajšiu podobu tunajšej stanice. Samozrejme, že do Popradu som občas zašiel, aby som zachytil situáciu počas jej modernizácie. Moje postrehy Vám prinášam v tejto krátkej fotoreportáži.

Projekt: „Modernizácia železničnej stanice PREŠOV“

Základným cieľom navrhovaného riešenia je zabezpečiť požadované parametre medzinárodného železničného koridoru C 30/1, do ktorého bola podľa dohody AGTC železničná trať Plaveč – Kysak zaradená. Celé územie stavby sa nachádza v priestore jestvujúcej železničnej stanice Prešov a jej koľajiska. Z celkového koľajiska sa stavba dotýka iba časti medzi výpravnou budovou (resp. nástupišťom č. 1) a koľajou č. 6. Týmito líniami až po obidve zhlavia je ohraničené budúce stavenisko.

Železničná stanica Prešov - jeseň 2007

     V prvej časti som Vám priblížil stav, ktorý bol na železničnej stanici v Prešove na jeseň 2006. To už v plnom prúde prebiehala jej rekonštrukcia, ktorá spočívala v rekonštrukcii koľajiska pre osobnú dopravu a výstavbe nástupíšť a podchodu k nim. V tejto reportáži sa pozrieme na súčasný stav. Minulý víkend som teda opäť zavítal do tohto krajského mesta, aby som zistil, ako stavebné práce pokročili. Bol som milo prekvapený, pretože stavebné práce sú takmer hotové. Jedine odchodové návestidlá neboli zatiaľ funkčné.

Železničná stanica Prešov - jeseň 2006

     Asi pred rokom som sa zašiel pozrieť na železničnú stanicu v Prešove. Začala sa totiž jej rekonštrukcia, ktorá spočívala vo výstavbe nástupíšť a podchodu k nim. Mesto Prešov, ako jedno z krajských miest Slovenskej republiky, sa tak konečne dočkalo zmien, ktoré jeho železničnú stanicu ležiacu na IX. európskom koridore kvalitatívne zmenia a cestovanie sa tu stane príjemnejším a pohodlnejším.


Home