Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 30.07. 2021
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Motorov���� ru����ne - zobrazeno 7 z 17 
|1-10| |11-20|
Motorové rušne radu 700, 701 a 702 (ex T 211.0, T 211.1 a T 212.0)
     Motorové rušne radu 700 (T 211.0) a 702 (T 212.0) patria medzi najmenšie motorové rušne s normálnym rozchodom 1435 mm. Vyrobené boli predovšetkým pre dopravu na vedľajších tratiach, pre posun v menších staniciach, pre obsluhu pracovných vlakov, pre posun na vlečkách a v priemyselných podnikoch, prípadne pre prácu vo vozňových a rušňových depách. Tomuto svojmu účelu slúžia tieto motorové rušne ešte aj dnes.

Motorový rušeň radu 751 (ex T 478.1)

   Motorové rušne radov 751 a 752 sú výkonné trakčné koľajové vozidlá, určené boli pre motorizáciu osobnej dopravy. Motorové rušne majú elektrický prenos výkonu. Zdrojom elektrickej energie je trakčný generátor, ktorý je poháňaný naftovým motorom. Rušne radu 752 sa od rušňov radu 751 odlišujú tým, že nemajú parný generátor PG 500 na vykurovanie osobných vlakov. Po prejdení výhradne na elektrické vykurovanie osobných vlakov, boli parné generátory postupne odstránené aj z rušňov radu 751 a nahradené balastom, a rušne sa začali využívať prevažne v nákladnej doprave.

Požiar motorového rušňa 751.117-3 - aktualizované

   Dňa 28. mája 2008 došlo v železničnej stanici Jablonov nad Turňou (trať 160) k požiaru na motorovom rušni 751.117-3. K požiaru došlo v strojovni a pravdepodobnou príčinou bol elektrický skrat. Rušňovodičovi sa nič nestalo. Požiar zlikvidovali privolaní hasiči. 31.7.2008 doplnené fotografie!
 

Dnes v Košiciach došlo k požiaru na rušni 752.025-7

(TV JOJ)  Dnes v Košiciach došlo k požiaru v strojovni motorového rušňa radu 752. Poškodený bol rušeň 752.025-7. Požiar zlikvidovali hasiči. Presná príčina požiaru a rozsah poškodenia nie sú zatiaľ známe.
 

Motorový rušeň radu 736

 Motorový rušeň radu 736 je univerzálny rušeň určený pre osobnú a nákladnú dopravu a pre stredne ťažký posun. Keďže je určený aj pre osobnú dopravu má zabudované zariadenia pre elektrické vykurovanie a napájanie siete prípojných vozňov. Prvý prototyp bol vyrobený v roku 1998 a sériová výroba začala v roku 2002 a prebieha dodnes.

Motorový rušeň radu 750 (reko 753)

 Dieselelektrický rušeň radu 750 je rekonštruovaný rušeň radu 753. Rušne radu 753 boli určené pre vozenie vlakov osobnej dopravy a mali nainštalovaný parný generátor PG 500, ktorý slúžil pre vykurovanie osobných vozňov. ČSD však nakúpili nové štvornápravové osobné vozne UIC-Y, ktoré mali elektrické vykurovanie. Z dôvodu nedostatku rušňov pre vozbu osobných vlakov s elektrickým vykurovaním na neelektrifikovaných tratiach sa začali od roku 1990 rekonštruovať motorové rušne radu 753.

Motorový rušeň radu 753 (ex T 478.3)

  Dieselelektrický rušeň radu 753 (predchádzajúce označenie T 478.3) je skriňového vyhotovenia s kabínami rušňovodiča na oboch čelách. Zdrojom výkonu je vodou chladený naftový motor ČKD K 12 V 230 DR s výkonom 1325kW (1800 HP) pri otáčkach 1100 1/min., ktorý spolu s trakčným dynamom ČKD TD 802 E tvorí jeden celok uložený priamo na hlavný rám. Určený bol pôvodne pre vozenie vlakov osobnej dopravy, preto bol v rušni nainštalovaný parný generátor PG 500, ktorý slúžil na vykurovanie osobných vozňov.


Home