eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 03.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Motorov������������ vozne - zobrazeno 5 z 15 
|1-10| |11-20|
Motorov vozne radu 850 a 851
 Štvornápravové motorové vozne radu 850 boli urené pre osobnú dopravu, motorové vozne radu 851 boli výkonnejšie a pôvodne boli urené pre rýchlikovú dopravu. Motorové vozne (radu 850 a 851) majú batoinový oddiel s plochou 9 m2. Tieto motorové vozne ZSSK vyradila u z prevádzky. V súasnosti je na tratiach SR v prevádzke jediný motorový voze 850.018 (Túlavá), ktorý chodí na meracom vlaku. Struný technický popis a fotografie motorových vozov sú uverejnené tu.

Motorov jednotka radu 813+913

    Motorová jednotka 813+913 je dvojdielna a skladá sa z motorového voza radu 813 a riadiaceho voza radu 913. Motorové jednotky sa zaali vyrába v roku 2006 a to rekonštrukciou motorových vozov radu 810 a prívesných vozov radu 011, ktoré sú k sebe trvalo spojené zadnými asami pomocou spriahla Schak-Voith bez nárazníkov.

Motorov voze radu 810 (ex M 152.0)

 Motorový voze radu 810 (ex M152.0) je dvojnápravový, ahkej oceovej konštrukcie, s naftovým motorom. Má dva jednonápravové podvozky, jeden podvozok je hnací a druhý podvozok hnaný (bený). Kostra skrine je zvarená zo spodku skrine, boníc, iel a strechy. Na kadom ele je stanovište strojvodcu a vlakvedúceho.
 

Motorov voze radu 830 (ex M 262.0)

      Motorový voze 830 (ex M262.0) je dieselelektrický štvornápravový motorový voze urený na prepravu osôb s oddielom pre batoinu Vyrábaný bol v troch sériách, ktoré sa od seba iastone odlišujú.
  

Motorov voze radu 820 (ex M 240.0)

      Motorový voze 820 (ex M240.0) je dieselhydraulický štvorosí motorový voze urený na prepravu osôb najmä na vedajších tratiach. Má dva dvojosé podvozky, z ktorých je jeden podvozok hnací a druhý je hnaný.
 
 


Home