eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 05.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
R������������zne inform������������cie - zobrazeno 2 z 12 
|1-10| |11-20|
Elektrifikova eleznin trate, alebo nie?
Nasledujúci lánok je krátkym zamyslením nad uvedenou otázkou. Nechcem však vyjadri len svoj osobný názor, ale pri hadaní odpovede budem vychádza z odbornej literatúry, z porovnania prevádzky na elektrifikovanej a neelektrifikovanej trati a porovnania konštrukcie a prevádzky hnacích koajových vozidiel.

Napjanie elektrifikovanch elezninch trat a elektrick trakn zariadenia v skratke

  Trakné napájacie stanice (meniarne a transformátorové stanice, resp. transformátorovne) slúia pre úpravu napájacieho napätia spravidla trojfázovej prúdovej sústavy VVN alebo VN na traknú napájaciu prúdovú sústavu (TNPS) vhodnú pre napájanie elektrických hnacích dráhových vozidiel. Trakné vedenie je pevné elektrické zariadenie, ktoré slúi pre privedenie elektrickej energie do hnacieho dráhového vozidla (HDV) z trakných napájacích staníc.


Home