ÄelezniŔnÚ.info pro PDA ÄelezniŔnÚ.info pro PDA - 03.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhżadßvanie |
´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Żelezni´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Żky - zobrazeno 3 z 13 
|1-10| |11-20|
Historickß lesnß ˙vraŁovß ×eleznica Vychylovka - De˛ ×eleznice
    Na Kysuce do Novej Bystrice-Vychylovky som sa u× dávno chcel ísŁ pozrieŁ. Tak×e veżmi vhod prišla akcia, ktorá sa tu uskutoŔnila v nedeżu 25. mája 2008. Konal sa tu „De˛ ×eleznice“, a ke´×e som sa tejto skvelej akcie zúŔastnil, mô×em potvrdiŁ, ×e tomu naozaj tak bolo. Sná´ to potvrdia aj moje zá×itky, ktoré tu uvediem v krátkej reportá×i.

SlßvnostnÚ otvorenie sezˇny ╚iernohronskej ×eleznice a LesnÝckeho skanzenu 2008

    Dnes, 1. mája 2008, sa v ╚iernom Balogu v Ŕasti Vydrovo uskutoŔnilo slávnostné otvorenie sezóny ╚iernohronskej ×eleznice a zárove˛ otvorenie Lesníckeho skanzenu. Niekożko postrehov a fotografií z akcie Vám ponúkam v nasledujúcej krátkej reportá×i. Informácie o prevádzke na ╚iernohronskej ×eleznici nájdete na internetovej stránke: ╚HÄ.

Otvorenie sezˇny na ╚iernohronskej ×eleznici

 Zajtra, t.j. 1. mája 2008, sa uskutoŔní u× tradiŔne otvorenie sezóny ╚iernohronskej ×eleznice v úseku Chvatimech - Hronec – ╚ierny Balog – Vydrovo a zárove˛ otvorenie Lesníckeho skanzenu vo Vydrove. Podrobnosti o prevádzke vlakov ╚iernohronskej ×eleznice sú uvedené na internetovej stránke ╚HÄ.


Home