Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 04.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Bratislava (uzol) - zobrazeno 4 z 44 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50|
Železničná stanica Bratislava filiálka - železničná stanica, o budúcnosti ktorej sa hovorí
 V prvej časti nášho rozprávania o železničnej stanici Bratislava filiálka sme sa oboznámili s jej zaujímavou históriou. Teraz sa pozrime na to, ako sa uvažovalo s využitím tejto stanice do budúcnosti pred niekoľkými rokmi a ako sa uvažuje dnes.
 

Železničná stanica Bratislava filiálka - od vzniku po súčasnosť

Ak chceme spoznať históriu železničnej stanice Bratislava filiálka, musíme skúmať a posudzovať vývoj celého železničného uzla v Bratislave. To nám umožní ľahšie pochopiť súvislosti, ktoré mali vplyv na jej vznik, premeny a blížiaci sa zánik tejto stanice. Z tohto dôvodu aj tento článok obsahuje informácie týkajúce sa nielen samotnej stanice Bratislava filiálka, ale tiež informácie súvisiace s vývojom železníc v Bratislave a v jej okolí.

Železničná stanica Bratislava predmestie

Dňa 1. decembra 1891 odovzdali do prevádzky železničnú stanicu Bratislava Dynamitka na Račianskej ulici, ktorá slúžila predovšetkým pre továreň Dynamit - Nobel. Akciová spoločnosť Dynamit – Nobel so sídlom vo Viedni sa rozhodla roku 1873 vybudovať v Bratislave na vtedajšej Račišdorfskej ceste (dnešná Račianska ulica) továreň na výrobu dynamitu. Továreň mala zásobovať dynamitom a inými výbušninami východné časti Rakúska-Uhorska. Od roku 1888 sa tu začal vyrábať aj pušný prach s čím súvisela aj výroba nitrocelulózy, síranu uhličitého a iných chemikálií.

V meste pribudne jedenásť železničných staníc

Lepšie využívanie železničnej koľajovej dopravy chcú v rámci hlavného mesta riešiť železnice zahustením zastávok. V dopravno-urbanistickej štúdii prepojenia železničných koridorov je vymenovaných 11 nových železničných zastávok. Nová zastávka je navrhnutá v Devínskej Novej Vsi na Eisnerovej ulici, v priestore sídliska Eisnerova, západne od existujúcej železničnej trate. Jej poloha by mala byť medzi ulicami Ivana Bukovčana a Novoveská. V Dúbravke má vzniknúť zastávka na Agátovej ulici v úseku medzi Železničnou stanicou Lamač a Železničnou stanicou Devínska Nová Ves, v predĺžení osi Saratovskej ulice, kde sa pripravuje rozsiahla výstavba pod názvom Lamačská brána. Ďalšia zastávka je navrhnutá priamo v blízkosti súčasného nákupného strediska Tesco Lamač. (celý článok...) (rob) 15.11.2007, 08:50 Bratislavské noviny


Home