eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 25.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
N������������������������������������������������������������������������kladn������������������������������������������������������������������������ doprava
Tra 165: Pleivec - Hucn - Jelava - Revca - Mur
Peter, 27.09.2007 (40137 pretan)

Miestna neelektrifikovaná jednokoajná elezniná tra 165:

Plešivec - Hucín - Jelšava - Revúca - Murá

 

Rozchod trate (mm):

1435

 

Úsek trate:

V prevádzke od:

Plešivec – Murá

22.11.1893

 

Zaujímavosti z prevádzky:

 

Osobná doprava zastavená:

Od:

Plešivec – Murá

2.2.2003

Osobná doprava obnovená:

Od:

Plešivec – Murá

15.6.2003

 

km

elezniné stanice a zastávky

km

0

Plešivec 160,166

41

149

Zvolen os.st. 160

 

84

Košice 160

 

24

Slavošovce 166

 

4

Gemerská Hôrka z

37

12

Hucín

29

15

Gemerský Milhos z

26

17

Jelšavská Teplica z

24

21

Jelšava

20

23

Jelšava zastávka z

18

25

Lubeník 165a

16

 

Slavošovce 165a

0

27

Revúcka Lehota z

14

29

Mokrá Lúka z

12

32

Revúca 165b

9

 

Tisovec 165b

0

37

Muránska Dlhá Lúka z

4

41

Murá

0

 

Zmeny názvov staníc:

 

 

Súasný názov:

Predchádzajúci názov:

Gemerský Milhos

Miglés

Jelšava zastávka z

V km 23,1

Jelšavská magnezitka

Lubeník

Chynian Voda

Revúcka Lehota

Umrlá Lehota

Revúca

Veka Revúca

 

Svisiace lnky:
Nsledky povodne v Lubenku (06.09.2016)
Lubencky vlik (24.07.2016)
Mur pod snehom (17.02.2015)
Murnsky manipulk (2.) (20.09.2014)
Nkladn vlak PS na Gemeri (20.08.2014)
Murnsky manipulk (06.08.2014)
Za murnskou strelou do Mura (01.06.2014)
Murnskou strelou na hradn hry (24.05.2014)
Nvteva elezninho mzea v Lubenku (12.07.2012)
Magda sa vybrala do Mura (19.06.2012)
Merac vlak na Gemeri mj 2011 (26.05.2011)
Desiatky ud sa prili rozli s Murnskou strelou (01.05.2011)
Posledn rozlka... (20.04.2011)
Merac vlak na Gemeri (19.03.2011)
eleznin stanica Lubenk (06.11.2010)
eleznin stanica Revca (01.04.2009)
eleznin stanica Mur (11.03.2009)
Tra 165 Pleivec - Mur popis trate, jej vznik a histria (22.11.2008)


Home