eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 145
Tra 145: Horn tuba - Prievidza
Peter, 27.09.2007 (15953 pretan)

Miestna neelektrifikovaná jednokoajná elezniná tra 145:

Horná Štuba - Sklené pri Handlovej - Prievidza
 
 

Rozchod trate (mm):

1435

 

Úsek trate:

V prevádzke od:

Horná Štuba – Handlová

20.12.1931

Handlová – Prievidza

15.2.1913

 

km

elezniné stanice a zastávky

km

0

Horná Štuba 171

37

 

Zvolen os.st. 171

 

 

Diviaky 171

 

0,781

tunel Štubniansky (646 m)

 

6

Sklené pri Handlovej

31

 

most

 

7,727

tunel Bralský (3011 m)

 

11

Remäta z

26

11,585

tunel Pekelský (304 m)

 

12,812

tunel Hájnický (102 m)

 

13,819

tunel Pstruhársky (380 m)

 

 

Výh Pstruhany

 

18

Handlová

19

 

viadukt Handlovský

 

15,457

tunel Handlovský (132 m)

 

24

Ráztono z

13

25

Jalovec z

121

28

Chrenovec

9

30

Malá ausa

7

 

Prievidza St. 3

 

37

Prievidza 140, 144

0

 

Nové Zámky 140

 

 

Nitrianske Pravno 144

 

 

Zmeny názvov staníc:

 

 

Súasný názov:

Predchádzajúci názov:

Sklené pri Handlovej

Sklené

Remäta z

Ráztono tunel z

Handlová zastávka

Prievidza

Prievidza-Bojnice

Prievidza-Bojnice kúpele

 

Svisiace lnky:
80. vroie trate Handlov Horn tuba (20.12.2011)
Na trati 145 Prievidza Horn tuba vyrstol nov eleznin most (06.10.2009)
Tunely a mosty medzi Handlovou a Hornou tubou (3.) - Bralsk viadukt, Pekelsk tunel a tubansk tunel (26.10.2008)
Tunely a mosty medzi Handlovou a Hornou tubou (2.) - Bralsk tunel (tunel T. G. Masaryka) (26.10.2008)
Tunely a mosty medzi Handlovou a Hornou tubou (1.) - tunel Pstruhrsky, tunel Hjnicky a viadukt Chotrsky (18.10.2008)


Home