eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Motorov������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ vozne
Tra 110: Bratislava hl.st. - Kty - Beclav D
Peter, 27.09.2007 (40249 pretan)

  Elektrifikovaná dvojkoajná elezniná tra 110:

   Bratislava hl.st. - Kúty - Beclav D

   Súas IV. koridoru

Rozchod trate (mm):
1435
 
Úsek trate:
V prevádzke od:
Bratislava hl.st. – Devínska Nová Ves
20.8.1848
Devínska Nová Ves - Kúty
27.10.1891
Kúty – Beclav D
8.9.1900
 
Elektrifikované úseky:
Napájanie:
Od:
Bratislava hl.st. – Beclav D
~25kV 50Hz
10.11.1967
 
Dvojkoajné úseky:
km
Od:
Bratislava hl.st. – Devínska Nová Ves
13
1881
Devínska Nová Ves – Zohor
13
 
Zohor – Malacky
12
1919 – 3.8.1920
Malacky – Veké Leváre
8
11.9.1920
 
 
 
Brodské – Beclav D
14
31.5.1921
 
 
km
elezniné stanice a zastávky
km
0
Bratislava hl. st. 100,120,130,132
82
19
 
36
 
70
 
203
 
135
 
150
 
28
 
35
 
 
jednokoajný tunel Bratislavský I. (592,6 m)
53,099
 
jednokoajný tunel Bratislavský II. (596 m)
53,694
 
ervený most
 
3
Bratislava-elezná studienka z 100
79
5
Bratislava-Lama 100
77
 
cestný nadjazd
 
 
viadukt
 
 
viadukt
 
10
Devínska Nová Ves zastávka z 100
72
 
viadukt
 
 
viadukt
 
13
Devínska Nová Ves 100
69
6
 
23
 
57
 
17
Odb Devínske Jazero z 110a
65
6
 
26
Zohor 112,113
56
35
 
14
 
31
Plavecký Štvrtok z
51
38
Malacky
44
46
Veké Leváre
38
50
Závod z
32
55
Moravský Ján z
27
57
Sekule
25
64
Kúty 114,116
18
26
 
29
 
68
 
68
Brodské
14
71
štátna hranica km
11
74
Lanhot D
8
 
most cez rieku Morava
 
82
Beclav D
0
 
Zmeny názvov staníc:
 
Súasný názov:
Predchádzajúci názov:
Bratislava hl.st.
Bratislava hl.n.
Bratislava-elezná studienka
Bratislava-ervený Most
Moravský Ján
Moravský Svätý Ján
 

mapatrat110520

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Devnska Nov Ves Kty Lanhot CZ (10.06.2018)
Vstavba koridoru Bratislava Beclav pokrauje (2.) (22.03.2014)
Ke sa povie Haek... (15.12.2013)
Vstavba koridoru Bratislava Beclav pokrauje (09.10.2013)
Zastvka Devnske Jazero (07.10.2012)
Rekontrukcia Devnskeho Jazera pokrauje (2.) (03.07.2012)
Rekontrukcia Devnskeho Jazera pokrauje (17.06.2012)
Rekontrukcia elezninej trate Devnska Nov Ves Devnske Jazero (2.) (08.05.2012)
Rekontrukcia elezninej trate Devnska Nov Ves Devnske Jazero (10.04.2012)
Motorov jednotka 861.001-6 antila dnes na Zhor (22.10.2011)
Z archvu: Spomienka na Poloniu (27.07.2011)
eleznin stanica Devnske Jazero a jej premeny (24.02.2008)
prava okolia trate 110 pri st. Devnske Jazero (05.02.2008)


Home